Ετικέτες

4.1.19

16 αφορισμοί

Σχετική εικόνα


Τοῦ Λευτέρη Κουσούλη
1. Ἡ ἀτμόσφαιρα πού διαμορφώνεται ἀπό τή δημοσιογραφική λογική τοῦ 24ώρου εἶναι πάντα ψευδής.
2. Ἡ δεσπόζουσα ἀντίληψη ὅτι τά μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας καθορίζουν ἀναπότρεπτα τήν πολιτική καί ἐκλογική συμπεριφορά εἶναι βαθιά ἀντιεπιστημονική.
3. Ἡ ὑπόθεση πού τοποθετεῖ τόν ψηφοφόρο στή θέση τοῦ ἕρμαιου, ὑπό ἐπιρροή, ὑποκειμένου παρεμποδίζει τήν κατανόηση καί λειτουργεῖ συσκοτιστικά.
4. Ἡ ἐμπειρία τῶν ἀνθρώπων, μέ βάση τή δυνατότητα κατανόησης ἑκάστου, ὁδηγεῖ κατά κανόνα τή συμπεριφορά του καί πάντως ἀποτελεῖ εὔφλεκτο ὑλικό πού κυοφορεῖ μεταβολή καί ἀνατροπή τῆς προηγούμενης κατάστασης.
5. Ἡ αἰσιόδοξη ἀντίληψη τῆς γραμμικῆς ἐξέλιξης τῶν κοινωνιῶν εἶναι μία αὐταπάτη τοῦ δυτικοῦ ἀνθρώπου.
6. Ἡ πολιτική σύγκρουση θά παραμένει πάντα, ὑπό τίς συνθῆκες πού κάθε φορὰ ἐκδηλώνεται στό πεδίο τῆς κοινωνικῆς μάχης καί τῆς ἀνθρώπινης ἐμπειρίας καί συνείδησης, ἡ ζωογόνος κινητήρια δύναμη τῶν κοινωνιῶν.
7. Ἡ πολιτική δέν εἶναι ὑπόθεση τοῦ ὀρθοῦ λόγου. Συχνά συμβαίνει τό πεδίο τῆς πολιτικῆς νά ἐξελίσσεται σέ πεδίο ἔκρηξης τοῦ ἀνορθολογισμοῦ.
8. Οἱ ἀνθρώπινες συμπεριφορές δέν εἶναι προβλέψιμες, οὔτε μετρήσιμες.
9. Δέν ὑπάρχουν βεβαιότητες γιά τό καλό καί τό κακό.
10. Δέν ὑπάρχει κάτι πού ὁρίζει αἰωνίως τά πράγματα σέ μία σταθερή καί ἀνεπίστροφη πορεία.
11. Ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία ἐξελίσσεται πέρα ἀπό τόν μικρό, χρονικό, ἀτομικό μας ὁρίζοντα.
12. Ἡ φύση τῶν πραγμάτων εἶναι διαλεκτική καί δέν ὑπάρχει μονοδιάστατη ὁδός κατανόησής τους.
13. Δέν ὑπάρχει μεγάλος σκοπός στήν ἱστορία. Ὅλα εἶναι διαδρομή.
14. Αὐτό πού σήμερα μοιάζει ὡς σημαντικό ὁ χρόνος μπορεῖ νά τό ἀναδείξει ὡς ἀσήμαντο.
15. Ἡ δημοσιογραφική περιγραφή καί ἀπόδοση τοῦ κόσμου ὡς συρρικνωτικὴ θά παραμένει ψευδής.
16. Ὅσο ὁ ἄνθρωπος ἀναπνέει στόν πλανήτη, καμιά δύναμη δέν θά μπορέσει ποτέ νά τόν ἐμποδίσει νά φωνάζει: Εὐτυχῶς ὁ κόσμος κινεῖται!
Ὁ κ. Λευτέρης Κουσούλης εἶναι πολιτικός ἐπιστήμονας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.