Ετικέτες

8.2.19

ΟΥΤΕ ΤΟ …«ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ» ΤΕΤΟΙΟΣ …ΑΕΡΟΛΙΘΟΣ!


Ο … ΑΕΡΟΛΙΘΟΣ…!
Ἀπὸ τὴν εἰδησεογραφία διαβάζουμε ἐμβρόντητοι τὰ κατωτέρω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ἡ ἀνάγνωσή τους κρίνεται ἐπιβλαβὴς γιὰ τὴν ψυχικὴ καὶ διανοητικὴ ὑγεία!
«Ὁ Μητροπολίτης Προύσης Ἐλπιδοφόρος καὶ ἡγούμενος τῆς Μ. Χάλκης ἀναφέρθηκε στὴν ἱστορία καὶ τὸ ἔργο τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου, ἀλλὰ καὶ στὴν ἱστορία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Μία τέτοια σχολή, μὲ τέτοιο πνεῦμα, μὲ τέτοιους ἀποφοίτους ἀναγκάστηκε τόσο ἄδικα σὲ καιροὺς δύσκολους νὰ σιωπήσει καὶ νὰ κλείσει τὶς πόρτες της στοὺς νέους προσερχομένους ἱεροσπουδαστές, εἶπε. Τόνισε ὅτι ἀπὸ αὐτὸ ἔχασε τὸ Πατριαρχεῖο, ἡ Ὀρθοδοξία, διότι ὁ σκοτείνιασε ἕνας φάρος θεολογικῆς σκέψης μὲ ρίζες πατερικές, βαθιὰ ὀρθόδοξες καὶ παραδοσιακές, ἔχασε ὁ χριστιανισμός, γιατί ἀποξηράνθηκε ἕνα φυτώριο ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου, ἔχασε ἡ Τουρκία, γιατί στερήθηκε τοῦ προνομίου νὰ φιλοξενεῖ ἕνα τέτοιο ἀνώτατο ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα τῆς παγκόσμιας ὀρθοδοξίας, ἔχασε τὴν εὐκαιρία νὰ φιλοξενεῖ στὴν πιὸ εὐαίσθητη ἡλικία τοὺς μελλοντικοὺς ἡγέτες τοῦ ὀρθόδοξου κόσμου, ἔχασε ὅμως καὶ τὸ Ἰσλάμ. «Πιστεύουμε ὅτι ὅλοι ἔχασαν, κανεὶς δὲν κέρδισε ποὺ ἔκλεισε ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης», σημείωσε, γιὰ νὰ ὑπογραμμίσει: «Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο πιστεύουμε ὅτι ἡ δικαίως ἀναμενόμενη ἐπαναλειτουργία τῆς Σχολῆς μας θὰ εἶναι κέρδος γιὰ ὅλους, γιὰ τὸ πατριαρχεῖο, τὴν ὀρθοδοξία, τὴ ρωμιοσύνη, τὴν Τουρκία, τὸ ἰσλάμ. Ἀρκεῖ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὰ στερεότυπα, στὰ ὁποῖα ἔχουμε ἐγκλωβιστεῖ, νὰ σηκώσουμε ψηλὰ τὸ μέτωπο καὶ νὰ ἀτενίσουμε μὲ τὸ βλέμμα μας τὸν ὁρίζοντα πάνω ἀπὸ τὰ σύννεφα τῶν προκαταλήψεων καὶ τῆς παλαιᾶς σκοτεινῆς νοοτροπίας».
Ἀνέφερε ὅτι στὸ πλευρὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου εἶναι ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας Ἀλέξης Τσίπρας, «πολιτικὸς ἄνδρας χαρακτηριζόμενος γιὰ τὸ θάρρος του νὰ λαμβάνει ἀποφάσεις, γιὰ τὴν εὐελιξία του στὴν ἐπίλυση χρόνιων προβλημάτων καὶ γιὰ τὸν δυναμισμό του στὴν ἐφαρμογὴ δύσκολων ἀποφάσεων». Εἶπε ἀκόμα ὅτι στὴν Ἄγκυρα ἔχουμε ἕναν ἐπίσης δυναμικὸ ἡγέτη ποὺ ἔχει ἀναμορφώσει τὴν Τουρκία καὶ ἔχει θέσει ἀνεξίτηλη τὴν σφραγίδα του, τὸν Ρ. Τ. Ἐρντογάν. Ὁ συνδυασμὸς αὐτῶν τῶν τριῶν προσωπικοτήτων, προσέθεσε, «ὁμοιάζει μὲ τὸ φαινόμενο τῆς εὐθυγράμμισης πλανητῶν καὶ ἀστέρων ποὺ συμβαίνει μία φορὰ κάθε ἑκατοντάδες χρόνια καὶ συνεπῶς, ἐπειδὴ ἡ συγκυρία εἶναι εὐνοϊκή, ἡ δοξολογία μας πρὸς τὴν Ἁγία Τριάδα εἶναι ἀδιάκοπη νὰ χαράξει ἡ εὐλογημένη ἐκείνη ἡμέρα τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Σχολῆς μας». [ΠΗΓΗ: dogma.gr]
Σχ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.: Μεγαλυνάριο σὲ ἦχο δεύτερο τοῦ πολιτικοῦ ΑΕΡΟΛΙΘΟΥ, στὸ παράλληλο σύμπαν ὅπου ἐνδημοῦν τινες, γιὰ τὸ ΘΡΑΣΟΣ (θάρρος!) του νὰ λαμβάνει ἀποφάσεις (ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΑ), γιὰ τὴν εὐελιξία (δηλαδὴ τὴν ἀσυναγώνιστη τέχνη ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΒΙΣΤΗΣΕΩΣ) στὴν ἐπίλυση χρόνιων προβλημάτων (ὅπως π.χ. τὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας) καὶ γιὰ τὴν ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (δυναμισμό του) στὴν ἐφαρμογὴ δύσκολων ἀποφάσεων (: ΕΞΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ).
Τέτοια παραμόρφωση τῶν ἐννοιῶν: Οὔτε τὸ ἄστρο τῆς Βηθλεέμ νὰ ἦταν! Παραλληλισμοὶ συνειρμικὰ μεσσιανικοὶ ἐντελῶς ἀτυχεῖς καὶ ντροπιαστικοί!
Μ᾽ αὐτὰ τὰ φαναριώτικα μεγαλυνάρια τί μπορεῖ πλέον νὰ ἀναμένεται καὶ στὸ θέμα σχέσεων Ἐκκλησίας-Πολιτείας;
Χριστιανική Βιβλιογραφία
Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος: Ευνοϊκή η συγκυρία για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
Η Μονή μας, η πατριαρχική μονή της Αγίας Τριάδος πανηγυρίζει σήμερα την ετήσια εορτή του ιδρυτή της, του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου, ανέφερε σε χαιρετισμό του ο ηγούμενος Χάλκης και Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος, ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, στη Χάλκη.
Ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στην ιστορία και το έργο του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου, αλλά και στην ιστορία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Μια τέτοια σχολή, με τέτοιο πνεύμα, με τέτοιους αποφοίτους αναγκάστηκε τόσο άδικα σε καιρούς δύσκολους να σιωπήσει και να κλείσει τις πόρτες της στους νέους προσερχομένους ιεροσπουδαστές, είπε.
Τόνισε ότι από αυτό έχασε το Πατριαρχείο, η Ορθοδοξία, διότι σκοτείνιασε ένας φάρος θεολογικής σκέψης με ρίζες πατερικές, βαθιά ορθόδοξες και παραδοσιακές, έχασε ο χριστιανισμός γιατί αποξηράθηκε ένα φυτώριο εργατών του Ευαγγελίου, έχασε η Τουρκία γιατί στερήθηκε του προνομίου να φιλοξενεί ένα τέτοιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της παγκόσμιας ορθοδοξίας, έχασε την ευκαιρία να φιλοξενεί στην πιο ευαίσθητη ηλικία τους μελλοντικούς ηγέτες του ορθόδοξου κόσμου, έχασε όμως και το Ισλάμ.
«Πιστεύουμε ότι όλοι έχασαν, κανείς δεν κέρδισε που έκλεισε η Θεολογική Σχολή της Χάλκης», σημείωσε, για να υπογραμμίσει: «Κατά τον ίδιο τρόπο πιστεύουμε ότι η δικαίως αναμενόμενη επαναλειτουργία της Σχολής μας θα είναι κέρδος για όλους, για το πατριαρχείο, την ορθοδοξία, τη ρωμιοσύνη, την Τουρκία, το ισλάμ. Αρκεί να βγούμε από τα στερεότυπα, στα οποία έχουμε εγκλωβιστεί, να σηκώσουμε ψηλά το μέτωπο και να ατενίσουμε με το βλέμμα μας τον ορίζοντα πάνω από τα σύννεφα των προκαταλήψεων και της παλαιάς σκοτεινής νοοτροπίας».
Ανέφερε ότι στο πλευρό του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας, «πολιτικός άνδρας χαρακτηριζόμενος για το θάρρος του να λαμβάνει αποφάσεις, για την ευελιξία του στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων και για τον δυναμισμό του στην εφαρμογή δύσκολων αποφάσεων». Είπε ακόμα ότι στην ‘Αγκυρα έχουμε έναν επίσης δυναμικό ηγέτη που έχει αναμορφώσει την Τουρκία και έχει θέσει ανεξίτηλη την σφραγίδα του, τον Ρ. Τ. Ερντογάν.
Ο συνδυασμός αυτών των τριών προσωπικοτήτων, προσέθεσε, «ομοιάζει με το φαινόμενο της ευθυγράμμισης πλανητών και αστέρων που συμβαίνει μια φορά κάθε εκατοντάδες χρόνια και συνεπώς επειδή η συγκυρία είναι ευνοϊκή η δοξολογία μας προς την Αγία Τριάδα είναι αδιάκοπη να χαράξει η ευλογημένη εκείνη ημέρα της επαναλειτουργίας της Σχολής μας».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ dogma.gr Φωτό από dogma.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.