Ετικέτες

2.11.19

Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής Ε΄ Λουκά - Προς Γαλάτας α΄ 11-19

Αποτέλεσμα εικόνας για προσωποληψία


Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής Ε΄ Λουκά

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Α´ 11 - 1911 Γνωρζω δ μν, δελφο, τ εαγγλιον τ εαγγελισθν π’ μο τι οκ στι κατ νθρωπον· 12 οδ γρ γ παρ νθρπου παρλαβον ατ, οτε διδχθην, λλ δι’ ποκαλψεως ησο Χριστο. 13 κοσατε γρ τν μν ναστροφν ποτε ν τ ουδαϊσμ, τι καθ’ περβολν δωκον τν κκλησαν το Θεο κα πρθουν ατν,14 κα προκοπτον ν τ ουδαϊσμ πρ πολλος συνηλικιτας ν τ γνει μου, περισσοτρως ζηλωτς πρχων τν πατρικν μου παραδσεων. 15 τε δ εδκησεν Θες φορσας με κ κοιλας μητρς μου κα καλσας δι τς χριτος ατο 16ποκαλψαι τν υἱὸν ατο ν μο, να εαγγελζωμαι ατν ν τος θνεσιν, εθως ο προσανεθμην σαρκ κα αματι, 17 οδ νλθον ες εροσλυμα πρς τος πρ μο ποστλους, λλ πλθον ες ραβαν, κα πλιν πστρεψα ες Δαμασκν. 18 πειτα μετ τη τρα νλθον ες εροσλυμα στορσαι Πτρον, κα πμεινα πρς ατν μρας δεκαπντε· 19 τερον δ τν ποστλων οκ εδον ε μ Ἰάκωβον τν δελφν το Κυρου. 

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

11 Σας καθιστώ δε γνωστόν, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιον, το οποίον εγώ εκήρυξα εις σας δεν είναι έργον ανθρώπου και δεν εκφράζει σκέψεις ανθρώπων. 12 Διότι εγώ-όπως άλλωστε και οι άλλοι Απόστολοι-δεν έχω παραλάβει αυτό από άνθρωπον ούτε το εδιδάχθην από άνθρωπον, αλλά το παρέλαβα κατ' ευθείαν δι' αποκαλύψεων, τας οποίας ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μου εφανέρωσε. 13 Βεβαίως και σεις οι ίδιοι έχετε πληροφορηθή την ζωήν και συμπεριφοράν που είχα, όταν έμενα πιστός εις την θρησκείαν των Εβραίων και ακολουθούσα όσα ο Ιουδαϊσμός εδίδασκε. Εχετε δηλαδή πληροφορηθή ότι, επηρεασμένος βαθύτατα από τας παλαιάς διδασκαλίας του Νομου και τα έθιμα των Ιουδαίων, κατεδίωκα με πολύν φανατισμόν και σκληρότητα την Εκκλησίαν του Χριστού και προσπαθούσα να την ερημώσω και αφανίσω. 14 Χαρις δε στον φανατισμόν μου αυτόν προώδευα στον Ιουδαϊσμόν παραπάνω από πολλούς ομοεθνείς συνομήλικάς μου, διότι εδείκνυα περισσότερον από αυτούς ζήλον δια τας πατροπαραδότους παραδόσεις μας. 15 Οταν δε ευδόκησεν ο πανάγαθος Θεός, ο οποίος με είχε ξεχωρίσει και προορίσει από την κοιλίαν ακόμη της μητρός μου, και με εκάλεσε δια της χάριτος του 16 να αποκαλύψη εις την καρδίαν και την ψυχήν μου τον Υιόν αυτού, δια να τον κηρύττω ως Σωτήρα εις τα έθνη, αμέσως δεν εζήτησα από κανένα άνθρωπον συμβουλήν και καθοδήγησιν δια την μεγάλην αυτήν κλήσιν. 17 Ούτε ανέβηκα εις τα Ιεροσόλυμα, δια να συναντήσω και συμβουλευθώ τους Αποστόλους, που είχαν κληθή προ εμού στο αποστολικόν έργον, αλλ' ανεχώρησα εις τα μέρη της Αραβίας και πάλιν επέστρεψα εις Δαμασκόν. 18 Επειτα, τρία έτη μετά την ημέραν που εκλήθην από τον Χριστόν, ανέβηκα εις τα Ιεροσόλυμα, δια να συναντήσω και γνωρίσω προσωπικώς τον Πετρον και έμεινα κοντά του δεκαπέντε μόνον ημέρας. 19 Αλλον δε από τους Αποστόλους δεν είδα, παρά μόνον τον Ιάκωβον, τον αδελφόν του Κυρίου. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.