Ετικέτες

30.11.19

Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής ΚΔ΄ (ΙΔ΄ Λουκά) - ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Β´ 14 - 22

Αποτέλεσμα εικόνας για προσωποληψία
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Β´ 14 - 22


14 ατς γρ στιν ερνη μν, ποισας τ μφτερα ν κα τ μεστοιχον το φραγμο λσας, 15 τν χθραν, ν τ σαρκ ατο τν νμον τν ντολν ν δγμασι καταργσας, να τος δο κτσ ν αυτ ες να καινν νθρωπον ποιν ερνην, 16κα ποκαταλλξ τος μφοτρους ν ν σματι τ Θε δι το σταυρο, ποκτενας τν χθραν ν ατ· 17 κα λθν εηγγελσατο ερνην μν τος μακρν κα τος γγς, 18 τι δι’ ατο χομεν τν προσαγωγν ο μφτεροι ν ν Πνεματι πρς τν πατρα. 19 ρα ον οκτι στ ξνοι κα προικοι, λλ συμπολται τν γων κα οκεοι το Θεο, 20 ποικοδομηθντες π τ θεμελίῳ τν ποστλων κα προφητν, ντος κρογωνιαου ατο ησο Χριστο, 21 ν πσα οκοδομ συναρμολογουμνη αξει ες ναν γιον ν Κυρίῳ· 22 ν κα μες συνοικοδομεσθε ες κατοικητριον το Θεο ν Πνεματι. 

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

14 Διότι αυτός είναι η ειρήνη όλων μας, ο οποίος τον Ιουδαϊσμόν και τον Εθνισμόν, τα δύο αυτά τα έκαμεν ένα, εκρήμνισε και διέλυσε το μεσότοιχον του Νομου, που σαν ανυπέρβλητος φραγμός εχώριζε τους δύο λαούς· 15 δηλαδή κατέλυσε και εξηφάνισε την έχθραν, που εχώριζε τους δύο λαούς, αφού κατήργησε με την θυσίαν της σαρκός αυτού τον νόμον των εντολών, ο οποίος έδιδε διαταγάς, που εδέσμευαν τον άνθρωπον. Και κατήργησε τον παλαιόν Νομον, δια να αναδημιουργήση και ενώση τους δύο αυτούς λαούς δια του εαυτού του εις ένα νέον άνθρωπον, χαρίζων τοιουτρόπως ειρήνην μεταξύ των· 16 και να συμφιλιώση προς τον Θεόν τους δύο λαούς, ενωμένους εις ένα πνευματικόν σώμα δια της σταυρικής του θυσίας, θανατώσας εν τω προσώπω του και εξαφανίσας την εχθράν και το μίσος. 17 Και αφού κατέβη εις την γην, εκήρυξε το χαρμόσυνον μήνυμα της ειρήνης εις σας που εζούσατε μακράν από τον Θεόν, και εις ημάς που ήμεθα κοντά του. 18 Διότι δια του Χριστού οδηγούμεθα και πλησιάζομεν προς τον Θεόν Πατέρα και οι δύο λαοί με το αυτό Αγιον Πνεύμα. 19 Αρα δεν είσθε πλέον ξένοι, όπως προηγουμένως, και προσωρινοί πολίται της Εκκλησίας του Χριστού, αλλ' είσθε συμπολίται όλων των αγίων, και οικιακοί του Θεού. 20 Εχετε δε κτισθή επάνω στον πνευματικόν θεμέλιον των Αποστόλων και των προφητών εις μίαν πνευματικήν οικοδομήν, την Εκκλησίαν, της οποίας ακρογωνιαίος και θεμελιακός λίθος είναι αυτός ούτος ο Ιησούς Χριστός. 21 Επάνω δε εις αυτόν και με την δύναμιν αυτού όλη η οικοδομή συναρμολογείται και αυξάνεται κατά τρόπον αρμονικόν, ώστε να γίνη ναός άγιος, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. 22 Εις αυτόν δε τον ναόν δια του Ιησού Χριστού οικοδομείσθε και σεις μαζή με τους άλλους πιστούς, δια να γίνετε κατοικία, εις την οποίαν θα μένη ο Θεός με το Πνεύμα του. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.