Ετικέτες

4.12.19

Ὁ ψευδομητροπολίτης «Πρεσπῶν» δίδει ἀπάντησιν

Ἡ ἀπάντησις ἦλθεν ἀπὸ ἕνα σχισματικόν! Ὁ σχισματικὸς Πρεσπῶν Πέτρος ἐδήλωσεν ὅτι « Ὅσο ἡ Ἐκκλησία ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν πολιτική, παραμένει παγιδευμένη»! Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα Romfea.gr τῆς 20ῆς Νοεμβρίου 2019: «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπειλεῖται ἀπὸ μεγάλες διαιρέσεις, ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καὶ ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία ἀναγνώρισαν τὴν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας» – δήλωσε ὁ σχισματικὸς Μητροπολίτης Πρε­σπῶν καὶ Πελαγονίας Πέτρος τῆς λεγόμενης «Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας».

Ἐπίσης ὁ σχιματικὸς Μητροπολίτης Πέτρος ἀνέφερεν ὅτι αὐτὴ ἡ διαδικασία θὰ φέρει μεγαλύτερες διαταραχὲς στὴν Ὀρθοδοξία.

«Ἀμέσως μετὰ τὴν Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία τὸ ζήτημα τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας βρίσκεται στὰ χέρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στὴν ὁποία θὰ ἀντιταχθεῖ σθεναρὰ τὸ Σερβικὸ Πατριαρχεῖο, ὡς σημαντικὸς ὑποστηρικτὴς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας» πρόσθεσε ὁ σχισματικὸς Μητροπολίτης Πέτρος.

Σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ σχισματικὸς Μητροπολίτης τόνισε ὅτι «ἂν οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἐφαρμόσουν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, τότε θὰ ἐπιλυθοῦν ὅλα τὰ ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν».

«Νομίζω τόσο ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὅσο καὶ ὁ Πατριάρχης Κύριλλος εἶναι πολὺ σοφοί, ἁπλῶς πρέπει νὰ ἀποδεχθοῦν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ τὴν πρακτική τους ἐντὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» συμπλήρωσε ὁ κ. Πέτρος.

Κλείνοντας ὁ σχισματικὸς Μητροπολίτης Πέτρος ὑπογράμμισε: “Ὅσο ἡ Ἐκκλησία ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν πολιτική, παραμένει παγιδευμένη στὰ συμφέροντά της”».

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.