Ετικέτες

3.1.20

Δια τούτο εμίσησαν οι άγιοι τον κόσμον αυτόν

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιοι της ορθοδοξίας

Δια τούτο εμίσησαν οι άγιοι τον κόσμον αυτόν, διότι γνωρίζουν τι είδους αγαθά πρόκειται να κληρονομήσουν. Ώστε λοιπόν εκείνος που έχει ανάπαυσιν είς τον κόσμον αυτόν, ας μη ελπίζει να λάβη την αιώνιον ανάπαυσιν.

Αυτοί πού θέλουν να φθάσουν στην τελειότητα παίρνουν πολύ μεγάλη ωφέλεια με την μίμηση των Αγίων. 
Μη μυκτήριζε πάντα άνθρωπον, μη βδελύσσου τινά από σχήματος, αγάπα πάντα άνθρωπον και ειρήνευε μετά πάντων και μεθ΄ών ούκ εύχη, εί δυνατόν το έκ σού, χωρίς αιρέσεως.
Όταν κάποιος ζει με αρετή και σωφροσύνη και εγκράτεια και σκέφτεται σοφά, τότε γίνεται μιμητής των Αγίων.
" Όταν οι Άγιοι από την παρούσα ζωή μεταταγούν στον ουρανό, αδιαλείπτως ευλογούν και δοξολογούν τον Θεό μιμούμενοι τους Αγγέλους". 

Του Αγίου Αθανασίου του Μέγα
Επιλογή: Κατερίνα Ανδρέου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.