Ετικέτες

2.5.20

Θεία Κοινωνία, Ἀσπασμός τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων ἤ τῆς χειρός τοῦ ἱερέως, Συνάθροιση καί συγχρωτισμός στούς Ἱερούς Ναούς μαςΣχόλιο: Θυμηθείτε και το άρθρο: 

Ἐδέσσης Ἰωήλ: ...Ἀρνούμαστε τόν Θεό καί βλασφημοῦμε κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.


Θεία Κοινωνία,
σπασμς τν ερν Εκόνων τς χειρς το ερέως,
Συνάθροιση κα συγχρωτισμός στους ερος Ναούς μας

Χριστς νέστη!
 Ν σκεφτε κα μόνο ς λογισμό, κάποιος κάτι άσχημο και προσβλητικό γι τν Θεία Κοινωνία, Ατ Το Σμα κα Το Αμα το Κυρίου μας ησο Χριστο, εναι μεγίστη Βλασφημία. Φοβομαι κα μόνο τν σκέψη.

σπασμς τν Εκόνων: 7 Οκουμενικ Σύνοδος παντ γι τς Εκόνες, λλ κα γι λα τ ντικείμενα πού φείλουμε σπασμο. ν θεωρ τι σπάζομαι τήν πιφάνεια μέ τ κραγιν τ λίπος τν χειλέων τν νωριτέρων σπασμν κα χι τ στορηθν στν γία Εκόνα Πρόσωπο, εμαι κάποιας λλης πίστεως κα δν μο πιτρέπεται ν προσάψω τν εθύνη μεταδόσεως στν γία Εκόνα στν Να, λλ στην προαίρεσίν μου. Ατ δν σημαίνει τι δν καθαρίζονται παρκς κα συχνότατα, χι διά τν φόβο τς σθενείας, λλ δι τν σεβασμ στ εκονιζόμενο Πρόσωπο ν μην περιέχει στν πιφάνεια ποδοχς σπασμν, τα στίγματα χειλέων, Στον «γιάσαντα»* τον Ναόν.
Το χέρι το ερέως το ρχιερέως, ταν διακονεί στ Μυστήριο τς Θείας Εχαριστίας, λλ κα νν κα ε, δν εναι δικ μας· εναι το Χριστο. ταν τ σπάζεται κάποιος, σπάζεται τν ερωσύνη το Χριστο. Τα δικά μς χέρια δανείζονται στν διο Τον Χριστ πού εναι προσφέρων κα προσφερόμενος κα προσδεχόμενος κα διαδιδόμενος πού μελίζει κα διαμερίζει τν μν το Θεο, Ατ τ Σμα το Χριστο!! Εναι δυνατν ν εναι μεταφορέας σθενειν; Μέγιστη βλασφημία κα μόνο ν τ σκεφτομε.

πυκν ραι συνάθροιση ν τ Να: Εναι δυνατν ν διαβάζουμε στν κολουθία τν γκαινίων ερο Ναο που οι ρχιερες μας τελούν, τ φοβερ κενα λόγια πού ο γιοι Πατέρες ν Αγίω Πνεύματι κατέγραψαν, κα ν θεωρομε τι θ μεταδοθε σθένεια κόμη κα λέπρα πανώλη ν βρίσκομαι κοντ δίπλα σε κάποιον μη σθενή, κα θ το μεταδώσω τν σθένει μου; Μ, δν μεσολαβε μεταξ μο κα κείνου τ Πανάγιο Πνεμα πού πλημυρίζει κάθε σπιθαμ το ερο Ναο;
Δν ψάλλουμε στν κολουθία ατ: «Τοτον τν Οκον Πατρ κοδόμησε· τοτον τν Οκον Υἱὸς στερέωσε· τοτον τν Οκον τ Πνεμα τ γιον νεκαίνισε, τ φωτίζον, κα στηρίζον κα γιάζον»*; Εσερχόμαστε στ Να «δεόμενοι γιασθεναι»*  
Δν γονατίζουμε λοι μας κάποια στιγμ κα πάλι ρχιερέας λέει: «…κατάπεμψον τ πανάγιν Σου Πνεμα  κα γίασον τν Οκον τοτον· πλήρωσον ατν φωτς ϊδίου· αρέτισον ατν ες κατοικίαν Σν· ποίησον ατν σκήνωμα δόξης Σου·…. Κατάστησον ατν λιμένα χειμαζομένων, ατρεον παθν, καταφυγν σθενν, δαιμόνων φυγαδευτήριον, ν τ εναι τος φθαλμος Σου νεωγμένους επ΄αυτόν μέρας κα νυκτς κα τ τα Σου προσέχοντα ες τν δέησιν τν ν φόβω Σου κα ευλαβεία ν αυτ εισιόντων…»*;
Τι σχέση μπορε ν χει νας Νας μ να κομμωτήριο να παντοπωλεο μία τράπεζα μία φορία  ποιονδήποτε λλο κλειστ  νοικτ χρο; Καμία σχέση κενοι ο χροι μ τν ερ Να. 
κάθε ερς Νας «γκαινίζεται τ τιμίω κα ζωηρρύτω Αματι, τς χράντου κα κηράτου πλευρς, το σαρκωθέντος κ τς γίας Παρθένου, Χριστο το Θεο μν»*… κα σ λλο σημεο λέμε (κα ρα πιστεύουμε) τι Νας «τ σ τιμίω κ πλευρς ζωηφόρου, Αματι ραντίζεται»* γι ατ κα πρέπει κα μπορον «θροισθεσαι τν πιστν α χορεαι»* χωρς ν πάρχει οτε κατ διάνοια πιθανότητα μετάδοσης τς ποιασδήποτε σθενείας. ν μες, κλήρος και λας το Θεο δν εμαστε πεπεισμένοι γι’ ατ, πς θ βοηθηθούν ο λιγόπιστοι κα σεβες ρχοντες και λαός μας; Μα ο κάθε Ναός «Ο ψάμμον λλ Χριστν θεμέλιον χουσα»*.
Δν παρακαλομε λοι μαζ, κατ τν ρα τν γκαινίων, κ στόματος τν ρχιερέων μας που μς χουν λους στν καρδιακ τος γκάλη, κε στν εσοδο το Ναο, πρν κόμη εσέλθει κανες στό Ναό: «Δέσποτα Κύριε Θες μν, καταστήσας ν ορανος τάγματα κα στρατις γγέλων κα ρχαγγέλων, ες λειτουργίαν τς σς δόξης, ποίησον, σν τ Εισόδω μν, εσοδον γίων γγέλων γενέσθαι, συλλειτουργούντων μν (γι ρχιερες κα ερες), κα συνδοξολογούντων (γι λο τ λα) τν σν γαθότητα»*;
Δν πιστεύουμε τι μπαίνουμε μ συνοδεία γγέλων ντς το Ναο;
Δν δεόμασθε πάλι λοι μαζ λέγοντας κ στόματος ρχιερέων: «Κύριε Θες μν, κα ταύτην τν δόξαν τος πρ σο θλήσασιν γίοις Μάρτυσι δωρησάμενοςτ σπείρεσθαι ν πάση τ γ τ Λείψανα ατν ν τος γίοις Οκοις Σου, κα καρπος αμάτων βλαστάνειν· ...»*;  
άμματα βλαστάνουν μέσα στος Ναος μας και χι σθένειες!
Οτε νάγκη, οτε φόβος, οτε  δθεν γνοια γι τν συνάνθρωπο - γι  σθεν - οτε κβιασμός, οτε πειλ ταν ατία γι τν πικρ πόφαση παύσεως τν κολουθιν κα σφραγίσεως τν Ναν μας. Μη γένοιτο!!! λοι ο γιο κα Μάρτυρς μας, ν σκεφτόταν τον ποιοδήποτε κβιασμό, ποιαδήποτε πειλ νάγκη τους, νάγκη και γνοια κάποιων λλων, θ ταν τώρα στν Ορανό; [(Ματθ. 8,22) « δ ησος επεν ατ· κολούθει μοι, κα φες τος νεκρος θάψαι τος αυτν νεκρούς»] Δν θυσίασαν τν ποιαδήποτε νάγκη, δική τους λλων, κόμη κα τν ζω τος για τν γιο Τριαδικ Θε στε σήμερα μες ν πολαμβάνουμε τ Τίμια Λείψαν τος π τν ποίων στερεώνουμε τος ερος Ναος μας;
Χρος το Ναο δεν εναι «Καινός»*; Δεν εναι «Ορανός»*; Δεν εναι σκην χειροποίητος «πρ χρυσίον λάμπουσαν»* πού κε συναθροίζονται λοι ο ν δυνάμει ναο το γίου Πνεύματος;. Εναι χώρος βέβαια γι’ ατ κα γίνεται γιασμένος και καινς μετάκλητα κριβς τν στιγμ πού ο ρχιερες μας, τελον τν ακολουθία (Μυστήριο!) τν γκαινίων τν Ναν μας κα παραμένει τσι μέχρι 2ς Παρουσίας το Κυρίου μας, κτς ν συληθε π αρετικος λλοθρήσκους. Ο λλοι λοι Ναοί, ο μψυχοι, γίναμε μν Ναοί γίου Πνεύματος ν δυνάμει κατ τ Μυστήριο το βαπτίσματος κα Χρίσματος, λλ λόγω τς λευθερίας μας, λερωνόμαστε κα σθενομε κ τς προαιρέσες μας, κα χι κ τν γιασθέντων χώρων ντικειμένων, σθενομε κα ρρωσταίνουμε κ τν πιλογν κα ποφάσεν μας που περιφρονον τς ντολς το Θεο κα χι κ το σπασμο τς συναθροίσεως ντς τν γιασμένων Ναν μας.
Μας Περιμένει μως Φιλεύσπλαχνος γιος Τριαδικς Θες λους μας, ν καταστήσουμε αυτος Ναος το γίου Πνεύματος από «δυνάμει» σε «νεργεί», με το ν Του δείχνουμε τν «μεμεριμνημένη κα ληθς ναργ» μετάνοι μας γι ν ξιωθομε λοι τς Ορανίου Βασιλείας Του.
Μακάρι λοι μας, μ δηγ μας τν Κύριο ησο Χριστ κα τς ντολς Του, Κληρικο κα Λαϊκο, ν γίνουμε «μιμητα τν γίων Μαρτύρων»*, καθώς και «τν γώνα τν καλν γωνίσασθαι, κα τόν δρόμον τς εσεβείας τελέσαι κα τν πίστην τς ληθος μολογίας φυλάξαι»*.
Γένοιτο!
 ληθς νέστη! 
 π. Ἀ.Κ.
 * π τν κολουθία τν γκαινίων στ Μέγα Εχολόγιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.