Ετικέτες

5.6.20

Η ορθόδοξη Πίστη μας του Αρχιμ. Επιφανίου Κ. Χατζηγιάγκου (2ο κεφ): Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


2. Ο ΘΕΟΣ
1. «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν»

2.1. Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Μαρτυρίες γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ
Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως ἀρχίζει μὲ τὴ φράση: «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν».  Ἡ πρώτη καὶ βασικώτερη ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας εἶναι ὅτι ὑπάρχει Θεός (βλ. Ἑβρ. 11,6). Πῶς μποροῦμε νὰ βεβαιωθοῦμε γι’ αὐτό; Τὸν Θεὸ κανείς δὲν μπορεῖ νὰ τὸν δεῖ γιατὶ εἶναι πνεῦμα (βλ. Ἰω. 4,24). Φανερώνεται ὅμως στὸν ἄνθρωπο μὲ τὰ ἔργα του.

Τὸ πρῶτο μέσο μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Θεὸς φανερώνεται στοὺς ἀνθρώπους εἶναι ὁ φυσικὸς κόσμος. Αὐτὸ τὸ ἀπέραντο καὶ θαυμαστὸ Σύμπαν ποὺ βλέπουμε γύρω μας, μὲ τὰ δισεκατομμύρια ἄστρα καὶ τοὺς γαλαξίες, μὲ τὴν τάξη καὶ τὴν ἁρμονία ποὺ τὸ χαρακτηρίζει, μὲ τοὺς καταπληκτικοὺς νόμους ποὺ τὸ κυβερνοῦν· ἡ Γῆ μὲ τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες εἴδη ζωντανῶν ὀργανισμῶν, καθένας ἀπὸ τοὺς ὁποίους -καὶ ἰδιαιτέρως ὁ ἄνθρωπος- εἶναι ἕνα θαῦμα ὡς πρὸς τὴν κατασκευὴ καὶ τὴ λειτουργία, ὅλα αὐτὰ μαρτυροῦν τὴν ὕπαρξη ἑνὸς πανσόφου καὶ παντοδυνάμου Θεοῦ ποὺ τὰ δημιούργησε (βλ. Σοφ. Σολ. 13,5· πρβλ. Ρωμ. 1,20).

Καὶ ὅπως ἕνα ζωγραφικὸ πίνακα κάποιος τὸν ζωγράφησε, ἢ ἕνα ρολόι κάποιος τὸ κατασκεύασε, ἔτσι καὶ τὸν φυσικὸ κόσμο κάποιος τὸν ἔπλασε. Ὅπως λέει καὶ ὁ ἀπ. Παῦλος: «Κάθε σπίτι κατασκευάζεται ἀπὸ κάποιον τεχνίτη, καὶ ἐκεῖνος ποὺ κατασκεύασε τὰ πάντα εἶναι ὁ Θεός» (Ἑβρ. 3,4).
 Τὴν ὕπαρξη τοῦ  Θεοῦ μαρτυρεῖ καὶ ἡ Ἱστορία. Γενικά, ὅλα τὰ ἔθνη καὶ οἱ λαοὶ τῆς γῆς, ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα, πιστεύουν σὲ μιὰ ἀνώτερη δύναμη. Ὅλοι παραδέχονται ὅτι ὑπάρχει Θεός. Αὐτὴ τὴ διαπίστωση ἐξέφρασε ὁ Ἕλληνας ἱστορικὸς Πλούταρχος μὲ ἕνα μνημειῶδες κείμενό του: 
«Περιπλανώμενος στὸν κόσμο, μπορεῖ νὰ βρεῖς πόλεις χωρὶς τείχη, χωρὶς γραφή, χωρὶς ἄρχοντες, χωρὶς σπίτια, χωρὶς ἰδιοκτησίες, ποὺ δὲν χρειάζονται νόμισμα, ποὺ δὲν γνωρίζουν θέατρα καὶ γυμναστήρια. Πόλη ὅμως χωρὶς ἱερὰ καὶ θεούς, ποὺ νὰ μὴν ἀναπέμπει προσευχές… κανείς δὲν ὑπῆρξε ποτέ ποὺ νὰ εἶδε, οὔτε πρόκειται νὰ ὑπάρξει ποτέ» (Ἠθικὰ VI, 2, 173, Πρὸς Κολώτην).
Τέλος, ἡ πίστη στὸν Θεὸ βρίσκεται χαραγμένη βαθειὰ στὴν ψυχὴ κάθε ἀνθρώπου. Τὸ βεβαιώνει ἡ συνείδηση, ἡ ἐσωτερικὴ φωνὴ ποὺ μᾶς πληροφορεῖ ποιό εἶναι τὸ καλὸ καὶ ποιό τὸ κακό, καὶ σὰν ἕνας ἀόρατος δικαστὴς κρίνει τὶς πράξεις μας. Τὸ φανερώνουν καὶ οἱ πόθοι τῆς καρδιᾶς μας, ἡ ὁποία δὲν ἱκανοποιεῖται μὲ τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ τὶς ἀπολαύσεις, ἀλλὰ μὲ τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ.

Από το βιβλίο "Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΙ ΜΑΣ"
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΠΡΗΣ Χ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Διαδικτυακή πηγή: https://perivleptosfl.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.