Ετικέτες

8.6.20

Η ορθόδοξη Πίστη μας του Αρχιμ. Επιφανίου Κ. Χατζηγιάγκου (3ο κεφ): Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


3. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
«Ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων»

3.1. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΑ
Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ δημιουργὸς τοῦ κόσμου
Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ δημιουργὸς ὅλου τοῦ κόσμου·  τοῦ ὁρατοῦ καὶ τοῦ ἀοράτου.   
  


Τόσο ὁ φυσικός κόσμος (τὸ Σύμπαν), ὅσο καὶ ὁ πνευματικός (οἱ ἄγγελοι), εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Τὴ μεγάλη αὐτὴ ἀλήθεια μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ πρῶτος στίχος τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν» (Γέν. 1,1).

Ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸ Σύμπαν ἐκ τοῦ μηδενός (ἀπὸ τὸ τίποτε), χωρὶς προϋπάρχουσα ὕλη (βλ. Β΄Μακ. 7,28). Καὶ τὸν δημιούργησε μόνο μὲ τὸν λόγο του, μὲ τὸ πρόσταγμα «Γενηθήτω» («ἂς γίνει»). (πρβλ. Ψαλμ. 148,5· 32,6).Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου κατὰ τὴν Ἁγία Γραφὴ
Σύμφωνα μὲ τὴν Ἁγία Γραφή, ὁ κόσμος ἔγινε σὲ ἕξι ἡμέρες. Ποιά ἔννοια ἔχει ἡ ἡμέρα δὲν γνωρίζουμε· ἴσως εἶναι μιὰ μεγάλη χρονικὴ περίοδος. Τὴν πρώτη ἡμέρα ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸ φῶς. Τὴ δεύτερη τὸ «στερέωμα» (ἀτμόσφαιρα) ποὺ χωρίζει τὸ ὑγρὸ νερὸ ἀπὸ τοὺς ὑδρατμούς. Τὴν τρίτη γίνεται χωρισμὸς τῆς ξηρᾶς ἀπὸ τὴ θαλάσσα, καὶ ἡ γῆ βλαστάνει καὶ καρποφορεῖ. Τὴν τέταρτη ἐμφανίζεται ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη καὶ τὰ ἄστρα. Τὴν πέμπτη δημιουργεῖ τὰ ψάρια καὶ τὰ πτηνά. Καὶ τὴν ἕκτη τὰ χερσαῖα ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπο. 
Ὅπως βλέπουμε, ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν κόσμο κλιμακωτά, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὰ πιὸ ἁπλᾶ καὶ ἀτελῆ καὶ προχωρώντας στὰ πιὸ πολύπλοκα καὶ τέλεια. Τελευταῖο ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο, τὸ τελειότερο ἀπ’ ὅλα τὰ πλάσματά του.

Τὸ νόημα τῆς δημιουργίας
Ποιός ὁ σκοπὸς τῆς δημιουργίας; γιατί ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν κόσμο; Τὸν ἔπλασε ἀπὸ ἀγάπη. Αὐτὸς ποὺ ἀγαπᾶ θέλει νὰ μεταδώσει καὶ σὲ ἄλλους τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἔχει. Ἔτσι καὶ ὁ Θεός, ποὺ εἶναι ὅλος ἀγάπη, θέλησε νὰ κάνει καὶ ἄλλα πλάσματα μέτοχα τῆς εὐδαιμονίας καὶ τῆς μακαριότητός του. Ὁ κόσμος εἶναι ἕνα ξεχείλισμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.  

Από το βιβλίο "Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΙ ΜΑΣ"
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΠΡΗΣ Χ & ΣΙΑ Ο.Ε.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.