Ετικέτες

21.6.20

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής Β΄ Ματθαίου

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακή Β΄Ματθαίου

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ´ 18 - 23

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,
18 Περιπατν δ παρ τν θλασσαν τς Γαλιλαας εδεν δο δελφος, Σμωνα τν λεγμενον Πτρον κα νδραν τν δελφν ατο, βλλοντας μφβληστρον ες τν θλασσαν· σαν γρ λιες. 19 κα λγει ατος· Δετε πσω μου, κα ποισω μς λιες νθρπων. 20 ο δ εθως φντες τὰ δκτυα κολοθησαν ατ. 21 Κα προβς κεθεν εδεν λλους δο δελφος, Ἰάκωβον τν το Ζεβεδαου κα ωννην τν δελφν ατον τ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαου το πατρς ατν καταρτζοντας τ δκτυα ατν· κα κλεσεν ατος. 22 ο δ εθως φντες τ πλοον κα τν πατρα ατν κολοθησαν ατ. 23 Κα περιγεν λην τν Γαλιλααν  ησος, διδσκων ν τας συναγωγας ατν κα κηρσσων τ εαγγλιον τς βασιλεας κα θεραπεων πσαν νσον κα πσαν μαλακαν ν τ λα.

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

18 Ενώ δε περιπατούσε εις την παραλίαν της θαλάσσης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σιμωνα, τον οποίον αργότερα ο ίδιος ο Χριστός ωνόμασε Πέτρον, και τον Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, οι οποίοι έριπταν το δίκτυον εις την θάλασσαν, διότι ήσαν ψαράδες· 19 και λέγει εις αυτούς· “ακολουθήσατέ με και εγώ θα σας κάμω ικανούς να ψαρεύετε και να προσελκύετε ανθρώπους εις την βασιλείαν των ουρανών με το δίκτυον του κυρήγματος”. 20 Αυτοί αμέσως εγκατέλειψαν τα δίκτυα και τον ηκολούθησαν. 21 Και προχωρήσας από εκεί είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβον τον υιόν του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννην τον αδελφόν αυτού να ετοιμάζουν μαζί με τον πατέρα των τον Ζεβεδαίον τα δίκτυά των μέσα στο πλοίον· και τους εκάλεσεν. 22Αυτοί δε, χωρίς αναβολήν, άφησαν το πλοίον και τον πατέρα των και τον ηκολούθησαν. 23 Ο δε Ιησούς περιήρχετο τότε όλην την Γαλιλαίαν, εδίδασκεν εις τας συναγωγάς (όπου κάθε Σαββατον εμαζεύοντο οι Εβραίοι) εκήρυσσε το χαρμόσυνον άγγελμα της πνευματικής βασιλείας, που θα εγκαθίδρυε, και εθεράπευε κάθε ασθένειαν και κάθε σωματικήν αδυναμίαν μεταξύ του λαού. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.