Ετικέτες

3.6.20

Επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη για τη Θεία Κοινωνία (και σχετικά άρθρα)Σχόλιο: Θετικό το ότι υπεράσπισε τη θεία κοινωνία με τρόπο που δύσκολα θα επιτραπεί πλέον στον Ελλαδικό τουλάχιστο χώρο οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο μεταδόσεως του σώματος  και αίματος του Κυρίου μας. Αρνητικό ότι απέφυγε να μιλήσει για την προσκύνηση των ιερών εικόνων και λειψάνων, το φίλημα του χεριού του ιερέα κτλ.


Ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη “πρός ἅπαντας τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν”
πικοινωνία πρός τάςλλαςρθοδόξουςκκλησίας
Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οκουμενικός Πατριάρχης, ἐν τῇ ἐπιθυμίτς Μητρόςκκλησίας νάπάρξσυντονισμός καί, κατά τό δυνατόν, ὁμοιομορφία μεταξύ τν κατά τόπουςρθοδόξωνκκλησινς πρός τό καίριον θέμα τς Θείας Εχαριστίας καί τοτρόπου μεταδόσεως ατς ες τούς πιστούς, ἀπέστειλε πρόςπαντας τούς ἀδελφούς Του Μακαριωτάτους Προκαθημένους ατν τό κατωτέρω παρατιθέμενονπό 17ης λήξαντος μηνός Μαΐου Γράμμα:

«Μακαριώτατε, Χριστός Ἀ
νέστη!

βιώσαμενπωδύνως τάς συνθήκας αἱ ὁποαινεφανίσθησαν ες τήν ζωήν τςκκλησίας, λόγτς σοβούσης πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ, καίφθασαννώπιονμν, διά γραμμάτων καίπό μορφήνρωτήσεων καί προβληματισμοῦ, πανταχόθεν, νέα κατά τόπους δεδομένα καί ποικιλόμορφοιξελίξεις. Ἡμες, ἐμφορούμενοιπό πνεύματοςλληλεγγύης καί συνεργασίας, διά τήν προστασίαν τῆςγιείας τν πιστν καί τό κοινόν καλόν, ἀπεδέχθημεν τήν τέλεσιν τνερνκολουθινχρι καιροῦ ἄνευ τς παρουσίας πιστν ες τούς ναούς, πλήνς πρωτεον μέλημαγνωμεν τήν διαφύλαξιν τς πίστεως τν Πατέρωνμν, τςεί φωτιζούσης τήν οκουμένην.


πειδήμως, ὁμομετά τοῦ ἐπαινετοκατά τήν πανδημίαν τοῦ COVID-19, ἐν πολλος, κρατικοῦ ἐνδιαφέροντος καί τς τνθυνόντωνξιοζήλου προνοίας, ἠκούσθησαννοίκειοιπόψεις τινές περί τοτρόπου προσελεύσεως ες τάχραντα Μυστήρια, εναιδύνατον εςμς νά παραμείνωμενφωνοι καίμέτοχοινώπιον μις τοιαύτηςμφισήμου καταστάσεως, ἀδρανοντες πρό τνξελίξεων καί τν κατά Πολιτείαν σχετικν ρυθμίσεων καίπαγορεύσεων.
πηκούσαμεν ες τάς προτροπάς τνγιειονομικν καί πολιτικνρχν, καί, ὡς εἰκός, ὑπακούομεν, μέχρις, ὅμως, τοσημείου καθ᾽ ὅ οθίγεταιοσία καί τό κέντρον τς πίστεωςμν. συγκατάβασις τςκκλησίας φθάνει μέχρι Σταυροῦ, ἀρνεται, ὅμως, τήν κατάβασινξ ατοῦ, ἐξπακος πρός τάςρχάς καί τάςξουσίας τοκόσμου τούτου, ὅτανμφισβητται τό Μυστήριον τν μυστηρίων τς ζως της, ἡ Θεία Εχαριστία.
Εἰ
ς τήν ζωήν τςκκλησίας, εναι γνωστόν τος πσιντι αθεντικόςρμηνευτής τν Εαγγελικν καίποστολικν προτροπν καί νοημάτων, ομήνλλά καί τοπνεύματος καί τογράμματος τῶν Θείων καίερν Κανόνων, ὑπάρχει ἡ Ἱερά Παράδοσις, συνυφασμένηρρήκτως μετά τς καθ᾽ ἡμέρανκκλησιαστικς πρακτικς καί κενωτικςμπειρίας. Προσφεύγοντες ες ατήν τήν καθηγιασμένην πρξιν τςκκλησίας, βλέπομεν καίδιαψεύστως διαπιστομεν ὅτι αὕτη ζῇ ἐν τκόσμδιά τς Θείας Εχαριστίας καίν τΘείΕχαριστίᾳ, ἤ, ἄλλως, ἡ Θεία Εχαριστία εναι ἡ ἀποκάλυψις καίβίωσις τοθεανδρικομυστηρίου τςκκλησίας. Ὁ ἴδιοςΚύριος, ὁ «οράτως συνών», «προσφέρων καί προσφερόμενος καί διαδιδόμενος», δίδωσιν ἡμνν τΕχαριστίτόχραντον σμα καί τό τίμιον Ατοαμα, καθιστνμς «βασιλείας ορανν πλήρωμα».
ν τπνεύματι καίν τφρονήματι τούτῳ, ἐπικοινωνομεν μετά τς λίανμνγαπητςμετέρας Μακαριότητος, προσεπιδηλοντεςνσυνειδήτως ὅτι οδόλως προτιθέμεθα νάποστμενκ τν κληροδοτηθέντων πσινμνπό τν μακαρίων Πατέρωνμν. Ἐνώπιον τν διαμορφουμένων συνθηκν, ἐπιθυμομεν νάνωτισθμεν τόνδελφικόνμν λογισμόν καί τάς σκέψεις, ὥστε, ἀπό κοινονά πορευθμεν ες τήν ποιμαντικήν ἀντιμετώπισιν τνμφισβητήσεων τοκαθιερωμένου τρόπου μεταδόσεως τς Θείας Κοινωνίας.
φος καί πόθΧριστοκαί φιλήματιγίπεριπτυσσόμενοι τήνμετέραν σεβασμιοπόθητον Μακαριότητα, διατελομεν Ατςγαπητόςδελφός, συλλειτουργός καί συγκοινωνός ἐν τῷ ἑνί καί κοινΠοτηρίῳ, ἐξ οπίοντες, ομή διψήσωμεν ες τόν αἰῶνα. Ἀμήν!»

ν τος Πατριαρχείοις, τῇ 1ῃ Ἰουνίου 2020
κ τςρχιγραματείας
τςγίας καίερς Συνόδου


Σχετικά άρθρα:

1 σχόλιο:

  1. Στο τέλος θα φανεί και θα αποδεχτουν και οι πιο άπιστοι ότι η Θεία Κοινωνία όχι μόνο δεν κολλάει τιποτα αλλά γιατρεύει κιόλας.
    Ο Θεός έχει τον τρόπο να τα γυρίζει όλα αλλά όποτε ΕΚΕΊΝΟΣ θεωρεί ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος για τη σωτηρία των ανθρώπων.
    Πχ κατάλληλος χρόνος είναι να κοινωνας και να φεύγεις για πολεμο, η να μπαίνεις για σοβαρή εγχείρηση η να τελειώνει το επιτιμιο σου και να λαχταράς το Χριστό. ....
    Για τον καθένα υπάρχει η καλύτερη στιγμή και ο Κυριος τη γνωρίζει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.