Ετικέτες

18.6.20

Εἴμαστε γιά τό τρελοκομεῖο…;


Τοῦ ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου

Εἶναιναμφισβήτητησοβαρή δοκιμασία πού περάσαμε καίξακολου­θομε νά περνμε λόγκορωνοϊοῦ ὡςρθόδοξηλληνικήκκλησία. τελευταία Κοινήπουργικήπόφαση (Κ.Υ.Α.) μς κάνει τή χάρη νάπιτρέπει στούςερούς μας ναούς διπλάσιατομαπό ὅ, τιπέτρεπε μέχρι χθές.  Μόνο οἱ ὀρθόδοξεςκκλησίες θεωρονταικόμαποπτες. Ἔλεος…! Ποτέ δέν εχε ξανασυμβεατό.


Τό τρίτο ἄρθρο τοῦ ἑλληνικοΣυντάγματοςχει καταπατηθεῖ ἀπό τήν Κυβέρνηση μέ τήν πρόφαση τοκορωνοϊοῦ.  Δένπάρχειλληνας πού νά μήν πιστεύει πιά στίς «γαθές προθέσεις» τς κυβερνήσεώς μας. ςερες συμφωνήσαμε μέ τά μέτρα τς Κυβέρνησης καί μέ τήν στάση τοΜακαριωτάτουρχιε­πι­σκόπου κ. Ἱερωνύμου γιά τό καλό καί τήνγεία τν συμπατριωτν μας.  Ὅλα πγαν κατ’ εχήν. 
ξεπλάγημενμωςταν διαπιστώσαμε τήνχθρική συμπεριφορά τν κυβερνη­τν μαςναντίον τνερωμένων καί τν νομίμων λατρευτικν καί ποιμαντικν καθηκόντων μας, πού κατοχυρώνονταιπό τό Σύνταγμα τς χώρας μας.  Οτε ἡ ἀνωτερότητα τοῦ Μακαριωτάτου κ. Ἱερωνύμου καί τνπισκόπωνκτιμήθηκεπό τούς κυβερνητικούς. Οτε τοκλήρου καί τολαοῦ ἡ συμπεριφοράκτιμήθηκεναλόγως.
Μέσα σ’ αὐτό τό διαμορφούμενο μισόθεο κλμαδίστακτοι δημοσιογράφοι καί πολιτικοί εσπήδησαν στά interna (ἐσωτερικά) τςρθοδόξου θεόπνευστης λατρείας μας καί βωμολοχον κατά τοῦ ἱεροΜυστηρίου τς Θείας Εχαριστίας καί τοτρόπου μεταδόσεως τς Θείας Κοινωνίας.
Καλοπροαίρετα, διακριτικά καί εὐγενικά κάποιοιερωμένοιδωσαν τίςρμόζουσεςξηγήσεις.  Πραν θάρρος ὅμωςπώνυμοιμή, «πιστοι»νθρωποι οἱ ὁποοι δέν κοινωνον ποτέ. χουν τήνξίωση-ἀπαίτηση νάπιβληθον τρόποι μετάδοσης τς θείας Κοινωνίαςντελςγνωστοι καίκατάλληλοι γιά τό πλήρωμα τν πιστν.
Μεταξύ τῶν πολλν τολμητιν παρουσιάστηκε καί ὁ γνωστός δημοσιογράφος κ. Παπαχελς καί ζήτησε συνέντευξηπό τόν Μακαριώτατο κ. Ἱερώνυμο, ὁ ὁποος καί εγενςπεδέχθη.  Μακαριώτατοςν τρύμτολόγου του ἀνέφερε, ὅτι πράγματιπρχε καίλλος τρόπος μεταδόσεως τς Θείας Κοινωνίας, μέμβαπτισμό τοῦ Σώματος στό Αμα τοΧριστοῦ.  Συμπληρωματικάναφέρουμε καί τόν τρόπο μεταδόσεως, ὅπως γίνεται στή Λειτουργία τοῦ Ἁγίουακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Ἔφτασε μάλιστακ. Παπαχελς νάπιμείνει στόνρχιεπίσκοπο καί νά τόν διορθώσει λέγονταςπί λέξει: «Ἁπλς νά τό καταλάβω, ὑπάρχει τό Μυστήριο τόδιο καίπάρχει καίνα τεχνικό ζήτημα, ἄν θά γίνεται μέ κουταλάκια μις χρήσεως ἤ ὄχι γιατί περί ατοπρόκειται στήν οσία.  Ατόπονομεύει τόδιο τό Μυστήριο;»  Εναι πρόδηλοςπρόθεση καίστόχος τοκ. Παπαχελᾶ, ὅλασα μεθοδεύει εναιντελςκτός τοῦ ἁγιοπνευματικολατρευτικοῦ ἔργου τςρθοδόξουκκλησίας μας.
Τόν πρῶτο τρόπο πούνέφερεΜακαριώτατος δέν τόν γνωρίζουμε.   Δένδωσε καίΜακαριώτατος περισσότερεςξηγήσεις. δεύτερος τρόπος εἶναι τόσο ἐπικίνδυνος πού μόνο μία φορά τό χρόνο, στή μνήμη τοῦ Ἁγίουακώβου κάποιοιερωμένοι τόνφαρμόζουν μέ τό ρίσκο νά πέσει κάποιος μικρός Μαργαρίτης κάτω στόδαφος, ὅπερ συνιστμεγάλομάρτημα, τόσο γιά τόν πιστό πού μεταλαμβάνει, ὅσο καί γιά τόν λειτουργό πού κακῶςμπιστεύεται μέ ατό τόν τρόπο τά τίμια δρα στόν πιστό.  (Μαργαρίτηνομάζει ἠ ὀρθόδοξηκκλησία μας τό μικρό, τόλαχιστότερο ψιχουλάκι τοΣώματος τοΚυρίουμνησοΧριστογιά ενοητότατο λόγο).
Γιαυτό καί σύσσωμη ἡ ὀρθόδοξηκκλησία μας καθιέρωσε τόν τρόπο μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας διά τςγίας Λαβίδος. σοι θέλουν νά κοινωνήσουν, προετοιμάζονται μέ τήνεράξομολόγηση καί τή νηστεία καί προσέρχονται μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καίγάπης, φρονοντεςτι εναιπαντεςλωςνάξιοι τς μεταλήψεως τνχράντων Μυστηρίων.  Πρό τς Θείας Μεταλήψεως διαβάζεταιπό τόν λειτουργό τό τροπάριο «ΤοΔείπνου Σου τοΜυστικο οφίλημα Σοι δώσω καθάπερ ὁ Ἰούδαςλλ’ςληστήςμολογΣοι μνήσθητί μου Κύριεν τΒασιλείΣου».
Εἶμαι, ἀπείρχάριτι Κυρίου λειτουργόςπί πενήντα συναπτάτη σέ μιά πολυάνθρωπηνορία καί  παράλληλαξομολόγος.  Ποτέ καί κανείςκ τν πιστν δέν σκέφθηκε, δέν διανοήθηκε νά πεῖ ὅτι γιά κάποιο λόγο δυσκολεύεται νά κοινωνήσειπό τήνγία Λαβίδα τό Σμα καί τό Αἷμα τοΧριστοῦ.  Μόνοσοι ποτέσπάνια κοινωνονχουν τοιατα κωλύματα.
Οἱ πρτοι χριστιανοίκλειναν τόν κυρίωςερό ναό, ἀφοῦ ἐξήρχοντο οκατηχούμενοι.  «σοι κατηχούμενοι προέλθετε»κφωνοσε ὁ ἱεροδιάκονος καίμεναν στό Μυστήριο μόνον οπιστοί.  Μετά φόβου καί ἄκρας ελαβείας οπιστοί κοινωνοσαν τνχράντων Μυστηρίων πό τόδιογιο Ποτήριο καίπό τόνγιορτο. Ἄν οκατηχούμενοι ρωτοσαν κάτιπό τά περί τς θείας λειτουργίας, ἀπέφευγαν οκατηχητές πατέρες νά τούςπαντήσουν λέγοντάς τους  «ἴσασιν ομεμυημένοι» δηλαδή ατά τά γνωρίζουν μόνον οπιστοί. ταν καί ατοί βαπτίζονταν, προσέρχονταν στή Θεία Κοινωνία μέ φλόγα πίστεως, ἱεροτάτου φόβου καίνείπωτης λαχτάρας, κοινωνοντες μέ τόνδιο τρόπο.  Ποφόβος γιά μικρόβια καί γιάρρώστιες;  Τά πάντα μέσα στόν ἱερό Ναόπείρου κάλλους, εωδίας καί παντευτυχος χαρς.
Τό ἴδιο κλμαπικρατεαἰῶνες τώρα, ἀλλά καί σήμερα.  Οχριστιανοίσπάζονται τίςγιες εκόνες τοῦ ἱεροτέμπλου καί προσέρχονται στήν Θεία Κοινωνία, μεταλαμβάνοντας διά τῆςγίας Λαβίδος, ὅπως καθιέρωσεδκαί 1200 χρόνια ἡ Ἁγία μαςκκλησία.  Πουθενά μικρόβια, πουθενά φόβοςρρώστιας.  Τά πάντα μέσα στόνερό Ναό, οράνια.  Στίς ψυχές τν χριστιαννσχύει: «ν τΝαῷ ἑσττες τς δόξης Σου, ἐν ορανῷ ἑστάναι νομίζομεν…».  Οἱ καλοί μας δημοσιογράφοιχουν γνώση τνςνωκριβν, ἀκτίστωνμπειριν;   Μλλονχι, διότι γιά νά καταφέρουν νά μς κατεβάσουν στήν τρισάθλια καθημερινότητα τοτρόμου καί τς «πανδημίας», εσέπραξαν μέ τά κανάλια τουςμύθητα ποσά.  Θά μπορέσουν νά κατεβάσουν στό πεζοδρόμιο τήν Ἁγία Λαβίδα καίλο τόερό Μυστήριο τς Θείας Εχαριστίας; νποτεθεῖ ὅτι πρό δεκαετίας ξεκινοσε κάποιοςχωνννομονμή συμφέρον μιά τέτοια συζήτηση περίγίας Λαβίδος, θάθεωρετοποψήφιος πρός νοσηλεία, ξεμωραμένος, γιά τό Δημόσιο Ψυχιατρεῖο.
Ἡ ὀρθόδοξηκκλησία μας καί δή τςλλάδος διακρινόταν πάντοτε γιά τή δημοκρατικότατη Συνοδικότητά της. μάνα μας διοικοσακκλησίακούειλα τά παιδιά της, κλρο καί λαό.  Δένποκύπτει στίς φτηνές πολιτικές σκοπιμότητες οὔτε στίςργυρώνητεςποσχέσεις.  Πειράματαμερικάνικου τύπου μέπολυμαινόμενες πολλές λαβίδες εναιδύνατον νά πλεύσουννεμπόδιστα τόντλαντικόκεανό καί νάπιβληθον στήννδοξηρθόδοξηλλάδα τν χιλιάδων μαρτύρων καίρώων. 
Δυστυχῶςκούστηκε ὅτιΣεβασμιώτατοςρχιεπίσκοποςμερικς κ. Ἐλπιδοφόρος, τολμγιάγνωστουςσως πολιτικούς λόγους κάποια «διόρθωση» μεταδόσεως τς Θείας Κοινωνίας. τυχέστατα παίρνει αστηρά μέτραγείαςντός τοῦ ἱεροΝαοῦ, ζητώντας γιά πρώτη φορά στά χρονικά  τῆς Θείας Λειτουργίας  νά δηλώνουνκ τν προτέρων τά στοιχεα τους οπιστοί πούπιθυμον νά κοινωνήσουνποσχόμενος, ὅτι δέν θάπάρχει μόνο μία λαβίδαλλά περισότερες, ἴσως δέκαδώδεκα πού θάναλλάσσονται πρός χρσινκάστου τν δέκαδώδεκα πιστῶν πού δεδηλωμένα προτίθενται νά κοινωνήσουν. μεσα ετυχςρχισανκ τνσω οἱ ἀντιδράσεις.  ΛέγεταιτιΣεβασμιώτατος Μητροπολίτηςτλάντας δήλωσε τήνντίθεσή του.  Τοποθετεται στόνγιοπαραδοσιακό τρόπο μεταδόσεως τς Θείας Κοινωνίας, ὅπερ κατωχυρώνει τήν πίστη τῶνρθοδόξων στό μοναδικό μέγιστο θαμα πί γς, πού εναιτέλεση τς Θείας Λειτουργίας καί ἡ ἀκώλυτη μετάδοσή της στούς προετοιμασμένους πνευματικς πιστούς.
γινε γνωστόπίσηςτιΟκουμενικός μας Πατριάρχης κ. Βαρθολομαοςστειλε ἐπιστολές στούς Προκαθημένους νά τοποθετηθονπί τοῦ ἀνακύψαντος θέματος. Ταπεινς φρονομετι μόνο γιά λόγους  τυπικούς τίθεται ἡ ἐρώτηση.  Τό Σύνταγμαμως τνλλήνων μέ τόρθρο 3 καί 13 δένπιτρέπει τέτοιες καταστροφικές μετατροπές στήν Παλαιά καί στήν Καινή Διαθήκη, στήν Ἱερά Παράδοση καί στούςερούς Κανόνες. π’τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμς δένχουνπαντήσειλοι οΠροκαθήμενοι στήνπιστολή τοΠαναγιωτάτου ΟκουμενικοΠατριάρχου.
Ἡ Ἁγία Λαβίδα θά εναι τό κάρφος τν προκατειλημμένωνπίστων ἀθέωνμισοθέων, ὑπέρ τνποίων ταπεινς εχόμαστε νάξιωθον θείᾳ ἐπινεύσει τς πανευτυχίας νά κοινωνονπείρῳ ἐλέει τοῦ ἐν Τριάδι Θεοτνχράντων Μυστηρίων μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καίγάπης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.