Ετικέτες

15.8.20

Ευαγγελική περικοπή Κυριακής Ι΄ Ματθαίου

 


...τοτο δ τ γνος οκ κπορεεται 
ε μ ν προσευχ κα νηστείᾳ. 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΖ´ 14 - 23


14 Κα λθντων ατν πρς τν χλον προσλθεν ατ νθρωπος γονυπετν ατν κα λγων· 

15 Κριε, λησν μου τν υἱόν, τι σεληνιζεται κα κακς πσχει· πολλκις γρ ππτει ες τ πρ κα πολλκις ες τ δωρ. 

16 κα προσνεγκα ατν τος μαθητας σου, κα οκ δυνθησαν ατν θεραπεσαι. 

17 ποκριθες δ  ησος επεν·  γενε πιστος κα διεστραμμνη! ως πτεσομαι μεθ’ μν; ως πτε νξομαι μν; φρετ μοι ατν δε. 

18 κα πετμησεν ατ  ησος, κα ξλθεν π’ ατο τ δαιμνιον καθεραπεθη  πας π τς ρας κενης. 

19 Ττε προσελθντες ο μαθητα τ ησο κατ’ δαν επον· Διατ μες οκδυνθημεν κβαλεν ατ; 

20  δ ησος επεν ατος· Δι τν πισταν μν. μν γρ λγω μν, ἐὰνχητε πστιν ς κκκον σινπεως, ρετε τ ρει τοτ, μετβηθι ντεθεν κε,κα μεταβσεται· κα οδν δυνατσει μν. 

21 τοτο δ τ γνος οκ κπορεεται ε μ ν προσευχ κα νηστείᾳ. 

22 ναστρεφομνων δ ατν ες τν Γαλιλααν επεν ατος  ησος· Μλλει υἱὸς το νθρπου παραδδοσθαι ες χερας νθρπων 

23 κα ποκτενοσιν ατν, κα τ τρτ μρ γερθσεται. κα λυπθησαν σφδρα. 

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

14 Και όταν κατέβηκαν και ήλθαν προς το πλήθος, επλησίασεν αυτόν ένας άνθρωπος, που εγονάτισε εμπρός του με ευλάβειαν και είπε· 

15 “Κυριε σπλαγχνίσου το παιδί μου, διότι σεληνιάζεται και ταλαιπωρείται πολύ φοβερά· διότι πολλές φορές πίπτει εις την φωτιά και πολλές φορές στο νερό. 

16 Και έφερα αυτόν προς τους μαθητάς σου με την παράκλησιν να τον θεραπεύσουν και αυτοί δεν ημπόρεσαν να του χαρίσουν την θεραπείαν”. 

17 Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπεν· “ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη από την κακίαν! Εως πότε θα είμαι μαζή σας; Εως πότε θα σας ανέχωμαι; Φερετε μου αυτόν εδώ”. 

18 Και επέπληξεν ο Ιησούς το δαιμόνιον και εβγήκεν αυτό από το παιδί, το οποίον και εθεραπεύθη από την ώρα εκείνην. 

19 Τοτε επλησίασαν οι μαθηταί τον Ιησούν ιδιαιτέρως και είπαν· “διατί ημείς δεν ημπορέσαμεν να διώξωμε αυτό το δαιμόνιον;” (Είπαν δε τούτο, διότι εις άλλας περιστάσεις είχαν εκδιώξει δαιμόνια). 

20 Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς· “ένεκα της απιστίας σας. Διότι σας διαβεβαιώνω, εάν έχετε πίστιν σαν το μικρό σπόρο του σιναπιού, θα πήτε στο βουνό τούτο· πήγαινε από εδώ εκεί και θα πάη και τίποτε δεν θα είναι για σας αδύνατον. 

21 Μαθετε δε ότι αυτό το είδος των δαιμονίων δεν εκδιώκεται παρά με προσευχήν και νηστείαν”. 

22 Ενώ δε περιήρχοντο εις την Γαλιλαίαν, είπε εις αυτούς ο Ιησούς· “ο Υιός του ανθρώπου μέλλει να παραδοθή εις τα χέρια μοχθηρών ανθρώπων 

23 και θα τον θανατώσουν, και κατά την τρίτην ημέρα θα αναστηθή”. Και ελυπήθησαν παρά πολύ οι μαθηταί. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.