Ετικέτες

11.10.20

Όρθρος Δευτέρας 12/10/20 - Σύντομο σχήμα


ΟΡΘΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

(12/10/20)

(βασικό σχήμα)


Σχόλιο: Σε συνέχεια των προηγούμενων άρθρων που μπορείτε να διαβάσετε στην ετικέτα ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΥΠΙΚΟ έκανα ένα σύντομο σχήμα για τον αυριανό όρθρο. Ομολογουμένως, ο όρθρος είναι από τις πιο σύνθετες ακολουθίες και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο να καταλάβει κανείς τί γίνεται επειδή στις ενορίες γίνονται απλουστεύσεις  και παραλείψεις προκειμένου να συντομευθεί η διάρκειά του. Στην ιστοσελίδα μελωδός (δείτε σύνδεσμο παρακάτω) μπορείτε να πειραματιστείτε και να δείτε διάφορες εκδοχές του όρθρου.


Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν… ή χωρίς ἱερέα: Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων…

εῦτε, προσκυνήσωμεν… ψαλ. 19, 20)

Τρισάγιο, Σώσον Κύριε…, Ο υψωθείς…, Προστασία φοβερά…

ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ (ψαλ. 3, 37, 62, 87, 102, 142)

ΙΕΡΕΑΣ: Ειρηνικά

Θεός Κύριος… (στον ήχο του απολυτίκιου που θα επιλέξετε)

Απολυτίκια: από Μ. Ωρολόγιο (ήχος πλ. α΄) ή μηναία (σε ήχο γ΄)

Δόξα… καὶ νῦν …ομόηχο θεοτοκίο

(α΄ στιχολογία: κάθισμα δ΄ ψαλ. 24-31)

Καθίσματα μετά την α΄ στιχολογία από παρακλητική (οκτώηχο)

(β΄ στιχολογία: κάθισμα ε΄ ψαλ. 32-36)

Καθίσματα μετά την β΄ στιχολογία από παρακλητική (οκτώηχο)

(γ΄ στιχολογία: κάθισμα ς΄ ψαλ. 37-45)

Καθίσματα μετά την γ΄ στιχολογία από παρακλητική (οκτώηχο)

Χύμα ο ψαλμός ν΄ (50)

3 ΚΑΝΟΝΕΣ: κατανυκτικός και των ασωμάτων από παρακλητική και των Αγίων της ημέρας από μηναία

Ψάλλεται ο ειρμός του τελευταίου κανόνος της γ΄ ωδής

Μεσώδιο κάθισμα των Αγίων

(οι ωδές δ΄,ε΄,ς΄ που παραλείπονται)

Ψάλλεται ο ειρμός του τελευταίου κανόνος της ς΄ ωδής

Κοντάκιο και οίκος των Αγίων

Συναξάριον

(οι ωδές ζ΄,η΄,θ΄ που παραλείπονται)

 

Απ’ευθείας μετά το Συναξάρι, στις ενορίες:

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον

Και ψάλλεται ο ειρμός του τελευταίου κανόνος της η΄ ωδής

ΩΔΗ Θ΄ (της Θεοτόκου): Μεγαλύνει η ψυχή μου… Την Τιμιωτέραν… κτλ.

Και ψάλλεται ο ειρμός του τελευταίου κανόνος της θ΄ ωδής

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον

Εξαποστειλάριο και Θεοτοκίο

Διαβάζονται οι ΑΙΝΟΙ (ψαλ. 148-150)

Διαβάζεται η Μικρή Δοξολογία

Απόστιχα αίνων από παρακλητική

Δόξα… Δοξαστικό των Αγίων από μηναία

Και νυν… Θεοτοκίο από μηναία

Τρισάγιο

Απολυτίκιο Αγίων από Μ. Ωρολόγιο ή από μηναία

(Ομόηχο θεοτοκίο)


Αναλυτικά μπορείτε να δείτε την ακολουθία από την ιστοσελίδα μελωδός:

https://melodos.com/akolouthies/

Σημείωση: για τον όρθρο δίνει πολλές δυνατότητες π.χ. να γίνουν όλες οι ωδές ή μόνον οι δύο κτλ. (κάνετε κλικ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι)


βιβλία-πηγές: 

εγκόλπιο αναγνώστου ή Μέγα Ωρολόγιο με μπλε

παρακλητική με κόκκινο

μηναία με πορτοκαλί

ψαλτήρι με πράσινο


Επιμέλεια ανάρτησης; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.