Ετικέτες

6.3.21

Εσπερινός Κυριακής 07/03/21 το Σάββατο 06/03 απόγευμα - σύντομο σχήμα

 


ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Σάββατο απόγευμα

(06/03/21)

(βασικό σχήμα)

Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν… ή χωρίς ἱερέα: Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων…

Δεῦτε, προσκυνήσωμεν…

Προοιμιακός ψαλμός (ργ΄, δηλ. 103)

(στιχολογία ψαλτηρίου: 1ο κάθισμα, δηλ. ψαλ. 1-8 – κάθε Σάββατο)

Κεκραγάρια (δηλ. Κύριε εκέκραξα…, Κατευθυνθήτω…) στον ήχο της νέας εβδομάδας που ξεκινά από Σάββατο απόγευμα, εσπερ. Κυριακής (ήχος πλ. β΄)

Κανονικά ψάλλονται και οι ενδιάμεσοι στίχοι: Θοῦ, Κύριε…κτλ. από ψαλμούς 140, 141, 129 (στις ενορίες κακώς παραλείπονται).

Στιχηρά: 6 αναστάσιμα από οκτώηχο=παρακλητική σε ήχο εβδομάδας (πλ.β΄) και 4 από το Τριώδιο (πλ. β΄) .

Δόξα… : δοξαστικό Τριωδίου (σε ήχο πλ.δ΄)

Και νυν…: το Δογματικόν Θεοτοκίον (κάθε Σάββατο) από την Παρακλητική (ή από το αναστασιματάριο), σε ήχο πλ. β΄ (της νέας εβδομάδος)

Φῶς ἱλαρὸν…

Προκείμενον ημέρας: Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν…

(Αναγνώσματα: δεν προβλέπονται)

Καταξίωσον…

Απόστιχα (4 αναστάσιμα από οκτώηχο σε ήχο πλ. β΄)

Δόξα… από Τριώδιο (πλ. δ΄) καὶ νῦν …ομόηχο θεοτοκίο (πλ. δ΄)

Τρισάγιο

Απολυτίκια:

αναστάσιμο (πλ. β΄ ήχος): Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις

Δόξα καὶ νῦν…  Ὁ τὴν εὐλογημένην… (ομόηχο θεοτοκίο (πλ. β΄))

Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός…

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ… Δόξα… καὶ νῦν Κύριε ἐλέησον  (3)

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων…

 

βιβλία-πηγές: 

εγκόλπιο αναγνώστου ή Μέγα Ωρολόγιο με μπλε

παρακλητική (ή αναστασιματάριο) με κόκκινο

Τριώδιο με καφέ

ψαλτήρι με πράσινοΕπιμέλεια ανάρτησης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.