Ετικέτες

13.5.23

Άγιος Θεράπων επίσκοπος Κύπρου
14 ΜαΐουΆγιος Ισίδωρος που μαρτύρησε στη Χίο


14 Μαΐου

Η πιο εύχρηστη ιστοσελίδα για να βρίσκετε όλες τις ακολουθίες στο διαδίκτυο:


Επιλέγετε ημερομηνία
(για τη θ΄ ώρα επιλέγετε τη σημερινή ημερομηνία 13/5)
(για εσπερινό, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρο και ώρες επιλέγετε την αυριανή ημερομηνία 14/5) 

Πατάτε υποβολή

Επιλέγετε ακολουθία

Πατάτε υποβολήΑποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής της Σαμαρείτιδος (με κήρυγμα)

  


Πράξεις Αποστόλων ια΄ 19-30

Κυριακή Σαμαρείτιδος: ακολουθίες εσπερινού και όρθρου, μουσικά κ.α.

  


Κυριακή Σαμαρείτιδος

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε: τις ακολουθίες του εσπερινού και του όρθρου, τροπάρια και αναγνώσματα της θείας λειτουργίας, μουσικά, ηχητικά, το τυπικό κ.α. για την Κυριακή της Σαμαρείτιδος:


Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής της Σαμαρείτιδος

  


ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Δ´ 5 - 42