Ετικέτες

19.10.15

«ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, ΣΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ “ΕΚΠΛΗΞΗ”. ΜΗ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΥΚΛΩΣΟΥΝ. Νὰ ἀναστηλωθεῖ καὶ νὰ συντηρηθεῖ μὲ τὸν ἐνδεδειγμένο ἐπιστημονικὸ τρόπο ΚΑΙ ἡ ὄμορφη Παναγιὰ»

Tὸ Φετιχιὲ Τζαμὶ στὸ Μοναστηράκι ποὺ κατασκευάστηκε πάνω στὰ ἐρείπια τρίκλιτης βασιλικῆς τῶν Μεσοβυζαντινῶν χρόνων.

Ταυτόχρονη ναστήλωση το ναο τς Παναγις
κα το τζαμιο στ Μοναστηράκι ζητάει π τν Μπαλτ  ρχιεπίσκοπος

.         Τὴν ταυτόχρονη ἀναστήλωση τοῦ ναοῦ τῆς Παναγιᾶς στὸ Μοναστηράκι καὶ τοῦ τζαμιοῦ ποὺ βρίσκεται στὸ ἴδιο σημεῖο, καὶ χτίστηκε πάνω στὴν παλιὰ ὀρθόδοξη ἐκκλησία, ζητάει μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ Ἀριστείδη Μπαλτᾶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος.

Ἀναλυτικὰ ὁλόκληρη ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τὴν ὁποία ἔδωσε στὴ δημοσιότητα ἡ Ἐκκλησία:

Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ κ. Ἀριστείδη Μπαλτα ἀπέστειλε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος σχετικὰ μὲ τὴν ἀναστήλωση τοῦ Τζαμιοῦ στὸ Μοναστηράκι.


«Ἀξιότιμε κύριε Ὑπουργέ,Ὁλόκληρη ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Μακαριωτάτου ἔχει ὡς ἑξῆς:

.             Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θητείας σας ὡς Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ, Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, εἴχαμε μία σύντομη μέν, ὡστόσο ἔντιμη καὶ συνεπῆ συνεργασία. Σήμερα, μὲ τὴν ἰδιότητα πιὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ, στὸ πλαίσιο τῆς ἀγαστῆς ἐπικοινωνίας καὶ συνεργασίας ποὺ εἴχαμε, αἰσθάνομαι τὴν ὑποχρέωση νὰ σᾶς προειδοποιήσω ὅτι Σᾶς ἑτοιμάζουν μία ἔκπληξη ποὺ πιθανὸν νὰ συνδέσει τὸ ὄνομά σας μὲ τὴ διαχρονικότητα αὐτοῦ τοῦ τόπου καὶ τὰ περίεργα τῆς Ἱστορίας του.
.           Προτοῦ σᾶς ἐκφράσω τὸν προβληματισμό μου, θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ἀφηγηθῶ ἕνα προσωπικὸ βίωμα. Ὅταν ὑπηρετοῦσα στὴ Βοιωτία, ἀρκετὲς δεκαετίες πρίν, καὶ ἀκόμη τὰ ἀρχαιολογικά μου ἐνδιαφέροντα παρέμεναν ζώπυρα, ταλαιπωροῦσα μὲ τὶς ἐρωτήσεις μου τοὺς γέροντες μοναχούς. Μοῦ ἔλεγαν, θυμᾶμαι, ὅτι ὁ Ὅσιος Λουκᾶς ὁ Στειριώτης, κατὰ τὴν παράδοση τῆς Μονῆς, ἔγινε πολὺ νέος μοναχὸς στὴν Ἐκκλησία τῆς ὄμορφης Παναγιᾶς στὸ Μοναστηράκι τῆς Ἀθήνας, ὄχι ὅμως ἐκείνης ποὺ σώζεται καὶ λειτουργεῖ σήμερα.
.           Ἐπανέρχομαι στὸ σήμερα. Σὲ ἀνάρτηση τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ στὴ «Διαύγεια» (στοιχεῖα ΑΔΑ: 76Γ5465ΦΘ3-684) διαπίστωσα ὅτι ἐλήφθη ἡ ἀπόφαση, κατὰ τὴν ἐπιθυμία καὶ πίεση τῶν γειτόνων μας (;), νὰ προχωρήσετε στὴν ἀναστήλωση τοῦ Τζαμιοῦ στὸ Μοναστηράκι. Ἐπιστράτευσα κάθε ἀρχαιολογική μου γνώση. Προσπάθησα νὰ συγκεντρώσω ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα ἀπὸ ἀξιόλογους ἐρευνητές. Τὰ στοιχεῖα εἶναι ἀδιάσειστα καὶ καταγράφουν τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα.

 Ἀξιότιμε κύριε Ὑπουργέ,

.           Ὁ κατακτητής μας μέσα στὴν ἀλαζονεία τῆς νίκης, κατέστρεψε τὴν πρώτη Ἐκκλησία τῆς Ἀθήνας καὶ πάνω της ἀνήγειρε τὸ σωζόμενο Τζαμί. Οἱ ἔρευνες ἀπέδειξαν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχω στὴ διάθεσή μου εἶναι πολλά.
.           Ἀσφαλῶς καὶ θὰ πρέπει νὰ γίνουν ὅλες οἱ προβλεπόμενες στερεωτικὲς καὶ ἀναστηλωτικὲς ἐργασίες Τζαμιοῦ. Στὶς ἡμέρες μας, ἐν τούτοις, ἔχει ἀναπτυχθεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ ἡ ἀναστηλωτικὴ ἐπιστήμη. Ὑπάρχουν, ἀκόμη, πολλοὶ καὶ ἄριστοι ἐπιστήμονες ἀρχαιολόγοι, ἀρχιτέκτονες, ἀναστηλωτὲς καὶ συντηρητές.
.           Μία πρόταση ποὺ σᾶς καταθέτω, λοιπόν, εἶναι νὰ ἀναστηλωθεῖ καὶ νὰ συντηρηθεῖ μὲ τὸν ἐνδεδειγμένο ἐπιστημονικὸ τρόπο ἡ ὄμορφη Παναγιὰ καὶ καταλλήλως νὰ ἀναδειχθεῖ καὶ τὸ στερεούμενο Τζαμί. Δύο πολιτισμοί, δύο ἱστορίες.
.           Κύριε Ὑπουργέ, ἡ πρωτοβουλία εἶναι στὸ χέρι σας. Δὲν θὰ στερεώσετε ἁπλῶς σὲ ἕναν χῶρο δύο μνημεῖα. Θὰ ἀναδείξετε τὴν πορεία καὶ τὴν τραγικότητα τῆς ἱστορίας τοῦ τόπου.
.           Δὲν ἔχω καμία ἀμφιβολία πὼς ἤδη θὰ ἔχουν ἀρχίσει τὰ σχετικὰ «νεύματα» γιὰ νὰ ἐξαφανισθοῦν «οἱ λίθοι οἱ κράζοντες». Πολλοὶ θὰ προσπαθήσουν νὰ σᾶς πείσουν νὰ μπαζωθοῦν. Ἄλλοι θὰ ὑποστηρίξουν ὅτι οἱ πέτρες θὰ πρέπει νὰ μεταφερθοῦν στὸ Μουσεῖο. Πολλοί, εὐελπιστῶ οἱ περισσότεροι, νὰ στηρίξουν τὴν πρότασή μου.
.           Ἂν ὅμως δὲν ἁπλώσετε σεῖς τὸ στιβαρό σας χέρι γιὰ ἀλλαγὴ πορείας,τότε θὰ ἀκουσθεῖ καὶ πάλι τὸ παράπονο τοῦ Παλαμᾶ: “Σβησμένες ὅλες οἱ φωτιὲς οἱ πλάστρες μεσ’ τὴ Χώρα”.

Μὲ ἐκτίμηση καὶ εὐχὲς»

ΠΗΓΉ httchristianvivliografia.wordpress.comps://

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.