Ετικέτες

21.5.16

21 Μαΐου 1825: η ναυμαχία τοῦ Καφηρέως (Κάβο Ντόρο)...Ὁ Κιουταχῆς πολιορκοῦσε τὸ Μεσολόγγι καὶ χρειαζόταν ἐφόδια. Ἤδη ὅμως τὶς ἐφοδιοπομπὲς τῆς ξηρᾶς τὶς κτυποῦσαν οἱ δικοί μας καὶ τὸν δυσκόλευαν.Παραλλήλως ὅμως ἡ Πύλη εἶχε σχεδιάσῃ νὰ στείλῃ μὲ στόλο ἐνισχύσεις στρατιωτικὲς στὸν Κιουταχῆ ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν ἐφοδιάσῃ μὲ τὰ ἀπαραίτητα. 

Μέσα στὸ Αἰγαῖον ὁ στόλος μας πηγαινοερχόταν, ἀναμένοντας τὴν ἔξοδο τοῦ τουρκικοῦ. 

Ἡ δευτέρα μοίρα τοῦ στόλου μας εἶχε στηθῇ ἔξω ἀπὸ τὰ Στενὰ καὶ περίμενε. Ἐπὶ κεφαλῆς ἦταν ὁ Γεώργιος Σαχτούρης, μὲ δέκα ὑδραίϊκα, ὁ Κολανδροῦτσος (ἤ Ἀνδροῦτσος) Γεώργιος μὲ δέκα σπετσιώτικα καὶ ὁ Νικολῆς Ἀποστόλης μὲ ἐννέα ψαριανά. 

Στὰ μέσα τοῦ Μαΐου τοῦ 1825 ἡ τουρκικὴ ἀρμάδα ἐμφανίστηκε στὸ Αἰγαῖο. Τέσσερις φρεγάτες, δέκα κορβέτες, τριανταοκτὼ μπρίκια καὶ γολέτες καὶ ὀκτὼ φορτηγά ὑπὸ αὐστριακὴ καὶ ὑπὸ σαρδικὴ σημαία. (Τὰ περισσότερα μπρίκια ἦταν ψαριανά, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἅρπαξαν στὴν καταστροφὴ τῶν Ψαρῶν στὶς 20 Ἰουνίου τοῦ 1824.) Νάυαρχός της ὀ Χοσρὲφ πασᾶς. 

Στὶς 18 Μαΐου τοῦ 1825 ὁ στόλος μας ξημερώνεται ἐμπρὸς στὴν Σκύρο, μὲ ἥρεμη θάλασσα. Τὸ μεσημεράκι ὁ Λάζαρος Πινότσης εἰδοποιεῖ πὼς φάνηκε ἡ τουρκικὴ ἀρμάδα. Ἑτοιμάζονται οἱ δικοί μας, ἀλλὰ ἡ ἥρεμη θάλασσα δὲν βοηθοῦσε.Στὶς 19 Μαΐου τὰ ἴδια. Ἡρεμία. Τὰ τουρκικὰ ξημερώθηκαν στὸ Κάβο Ντόρο καὶ τὰ δικά μας μεταξὺ Σκύρουκαὶ Ψαρῶν.Στὶς 20 Μαΐου ὅμως, χάραμα, σήκωσε μαϊστράλι. Ὁ Σαχτούρης μὲ σημάδια εἰδοποιεῖ πὼς ἑτοιμάζονται γιὰ πόλεμο. Οἱ ἐχθροὶ κάτι κατάλαβαν καὶ βάζουν τὰ πλοῖα στὴν σειρά.

 Ὁ Σαχτούρης κυνηγᾶ τὰ τουρκικά, ἀλλὰ αὐτὰ δὲν στέκονται. Κατευθύνονταν πρὸς τὴν Κάρυστο.Τελικῶς ξεκινᾶ ἡ ναυμαχία. Ἡ «Ἀθηνᾶ» τοῦ Σαχτούρη παθαίνει πολλὲς ζημιές. Κι ὁ πόλεμος ἀμφίῤῥοπος.Μὰ ξαφνικά, ἡ ναυαρχίδα τοῦ Χοσρὲφ χάνει τὸν ἔλεγχο. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ὁ Χοσρὲφ δὲν ἦταν σὲ αὐτὸ τὸ πλοῖο, διότι φοβόταν τὰ μπουρλότα μας. Ἀλλὰ ὅπως κι ἐὰν ἔχῃ ἦταν ἕνα μεγάλο πλοῖο, μὲ 60 κανόνια κι 650 ἄτομα γιὰ πλήρωμα.Συγχρόνως κουβαλοῦσε ἀκόμη 150 κανονιέρηδες γιὰ τὸ Μεσολόγγι μαζὺ μὲ μπόλικα πυρομαχικά, σχεδίες καὶ ἄλλα χρήσιμα γιὰ τὴν λιμνοθάλασσα. 

Ὁ Σαχτούρης, παρὰ τὶς μεγάλες του ζημίες, ῥίχνεται στὸ «Χαζινὲ Γκεμισί» μὲ ὅλην τὴν ὀρμή του καὶ μὲ δύο πυρπολικά, τῶν ὁποίων κυβερνῆτες ἦταν ὁ Ματρόζος καὶ Λάζαρος Μουσιοῦ.Ἀπὸ κοντὰ τρέχουν ὁ Ἀποστόλης, ὁ Ἀναστασίου κι ὁ Πινότσης γιὰ νὰ βοηθήσουν. Οἱ ἐχθροὶ πασχίζουν νὰ προστατεύσουν τὸ πλοῖο τους ἀλλὰ ἄδικα.Παρὰ τὰ τόσα κτυπήματα τὰ μπουρλότα μας κολλοῦν στὴν φρεγάτα, στὶς 15:00 τὸ ἀπόγευμα, καὶ σὲ δέκα λεπτὰ τὴν ἔχουν ἀνατινάξῃ.Ἀπὸ τοὺς μπουρλοτιέρηδες χάσαμε τρεῖς. 

Ὁ Χοσρὲφ πασχίζει νὰ κρατήσῃ τὰ πληρώματά του σὲ ἐγρήγορσι καὶ νὰ τοὺς ἀνεβάσῃ τὸ ἠθικό.Μάταια. Ὁ Μανώλης Μπούτης κολλᾶ τὸ μπουρλότο του ἐπάνω σὲ μίαν κορβέτα εἰκοσιέξι κανονιῶν καὶ τὴν λαμπαδιάζει!Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα μόνον ἡ ταχυτάτη φυγὴ ἀπομένει στὸν Χοσρέφ!!! 

Σκορπίζουν τὰ τουρκικὰ πλοῖα.Πέντε ἀπὸ αὐτά, μεταγωγικά, συλλαμβάνονται ἀπὸ τὰ δικά μας. Ὅλα αὐστριακά! Γεμάτα μὲ πυρομαχικὰ καὶ ἐργαλεῖα γιὰ τὸν Κιουταχῆ. 

Πιὸ πέρα μία κορβέτα ξεμοναχιάζεται ἀπὸ τὰ δικά μας. Τὸ πλήρωμά της τὴν ῥίχνει στὰ ῥηχὰ τῆς Σύρου, τῆς βάζει φωτιὰ καὶ τρέχει νὰ ξεφύγῃ.  Συλλαμβάνουν οἱ Συριανοὶ τὸ πλήρωμα καὶ διαπιστώνουν πὼς στὰ διακόσια ἄτομα τσοῦρμο τὰ εἰκοσιπέντε ἦταν Εὐρωπαῖοι. 

Φιλονόη. 

Σημείωσις: 

Ἡ ἁρμάδα τοῦ Χοσρὲφ πασᾶ κατέληξε στὴν Σούδα τῶν Χανίων. Παρὰ τὶς ζημιές της, λίγο ἀργότερα θὰ φθάσῃ στὸν Πατραϊκὸ καὶ θὰ ἀνεφοδιάσῃ τὸν Κιουταχῆ.Ὁ στόλος μας, στὶς 23 Μαΐου τοῦ 1825, ἔνωσε τὶς δύο μοῖρες του, τοῦ Σαχτούρη καὶ τοῦ Μιαούλη, στὴν Μῆλο.Στὸ Μεσολόγγι ὄταν ἔμαθαν τὸ εὐχάριστο γεγονός, βρόντησαν ὅλα τὰ κανόνια τρεῖς φορές.Τὰ ὀνόματα τῶν πυρπολικῶν μας ἦταν «Χάρων», «Κέρβερος», «Θάνατος» κι ἄλλα παρόμοια…Στὸν Καφηρέα (Κάβο Ντόρο) χρησιμοποιήθηκε ὁ «Χάρων» κι ὁ «Κέρβερος».

 Πληροφορίες ἀπὸ τὴν «ἐπανάστασι τοῦ ΄21» τοῦ Δημητρίου Φωτιάδου.... 

πηγή: 
www.lavaro21.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.