Ετικέτες

20.7.17

Το θαυμαστό γεγονός της αρπαγής του Προφήτη Ηλία στον ουρανό

Αφο προφήτης λίας ζησε καί δρασε κατά τό θέλημα το Κυρίου, φτασε καιρός νά τόν πάρει Θεός στούς ορανούς μέσα σέ νεμοστρόβιλο (Δ΄Βασ. 2,1). Τό θαυμαστό γεγονός περιγράφεται πολύ παραστατικά στό 2ο κεφάλαιο το βιβλίου «Βασιλειν Δ΄» ς ξς:


Μία φορά πού λίας καί (μαθητής του) λισαος πέστρεφαν μαζί πό τά Γάλγαλα, επε κάποια στιγμή πρτος στό δεύτερο: Μενε δ, γιατί Κύριος μέ στέλνει στή Βαιθήλ. λισαος πάντησε: ρκίζομαι στόν ληθινό Θεό καί σ’ σένα, τι δέν θά σ’ φήσω. τσι πγαν μαζί στή Βαιθήλ, πού εναι ερός τόπος βόρεια τς ερουσαλήμ. κε βρισκόταν μία μάδα προφητν πού επαν στόν λισαο: Τό ξέρεις τι σήμερα Θεός θά πάρει πό κοντά σου τόν κύριό σου; Ατός πάντησε πώς τό ξέρει, λλά τούς παρεκάλεσε νά μή μιλνε γι’ ατό.

στερα λίας καί λισαος πγαν στήν Ἰεριχώ. Τήν δια ρώτηση καναν στόν λισαο καί ο κε προφτες, πραν μως τήν ατή πάντηση. Κατόπιν ο δυό τους, κατά τήν ντολή το Κυρίου, βάδισαν πρός τόν ορδάνη ποταμό, ν τούς κολουθοσαν 50 προφτες πού στάθηκαν σέ κάποια πόσταση π’ ατούς. Τότε λίας πρε τό μανδύα του [τή μηλωτή], τόν δίπλωσε καί χτύπησε μ’ ατόν τά νερά. κενα νοιξαν στά δύο καί πέρασαν νάμεσα ο δυό ντρες πατώντας σέ ξηρά (Δ΄ Βασ. 2,8).

λίας επε στό μαθητή του: Ζήτησέ μου τί θέλεις νά κάνω γιά σένα, πρίν μέ πάρει Κύριος πό κοντά σου. Κι  Ἐλισαος ζήτησε νά το δώσει διπλάσιο τό προφητικό του πνεμα. λίας το επε: Δύσκολο πράγμα ζήτησες.  Ὡστόσο ν μέ δες τή στιγμή πού θά φεύγω πό κοντά σου, τότε θά γίνει ατό πού ζήτησες· ν μως δέν μέ δες, δέν θά γίνει (Δ΄Βασ. 2,10).

Ξαφνικά, καθώς προχωροσαν συζητώντας, φάνηκε να ρμα πό φωτιά, κι λογα πύρινα τούς χώρισαν τόν ναν πό τόν λλον. Κι νέβαινε λίας μέσα σέ νεμοστρόβιλο στόν ορανό (στίχ. 11), ν φησε νά πέσει πό πάνω του μανδύας (μηλωτή) πού τόν μάζεψε  Ἐλισαος. Ο προφτες πού παρακολουθοσαν τά γινόμενα πό μακριά, επαν: Τό πνεμα το λία μεινε στόν  Ἐλισαο (στίχ. 15).

προφήτης λίας δειξε νθερμο ζλο γιά τό νόμο το Θεο καί γι’ ατό ναλήφθηκε στόν ορανό (Α΄Μακκ. 2,58).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.