Ετικέτες

29.9.17

Γκρεμίζεται η θεμελιώδης Αρχή της δημιουργίας!Σχόλιο: Η Ευρώπη, στα χέρια των σκοτεινών δυνάμεων, δεν έχει τίποτα  να προσφέρει παρά μόνο διαφθορά και πόνο!"κα ποίησεν Θες τν νθρωπον, κατ᾿ εκόνα Θεο ποίησεν ατόν, ρσεν κα θλυ ποίησεν ατούς." (Γεν. 1,27)

Πέντε ημέρες πριν την σύγκληση της Ιεραρχίας, ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Σταύρος Κοντονής, αποφάσισε από την ηλικία των 15 με μια απλή δήλωση να μπορεί κάποιος να κάνει αλλαγή φύλου.


Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα δίνεται το δικαίωμα στο άτομο να προσδιορίζει το φύλο του όχι μόνο με βάση τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή χρωμοσωμικά, γονιδιακά και ανατομικά χαρακτηριστικά του προσώπου, τα αναπαραγωγικά όργανα, την ανάπτυξη στήθους ή τριχοφυΐας, αλλά και με βάση τον εσωτερικό και προσωπικό τρόπο με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το πώς καταχωρήθηκε κατά τη γέννησή του.

Είναι πραγματικά απορίας άξιον εάν μια τέτοια απόφαση προσβάλει την Ορθόδοξη πολιτισμένη Ελλάδα, αλλά και ποια θα είναι η αντίδραση των Ορθοδόξων Ελλήνων σε αυτό που έρχεται να αντιμετωπίσει αύριο στα παιδιά του.

Το κεφάλαιο της Γεννέσεως μας διδάσκει ότι από τα χέρια του Θεού ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση, βγήκε διφυής και οποιαδήποτε άλλη προσθήκη δεν έχει σχέση με την δημιουργία αλλά με ανθρώπινες επιλογές.

Σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας κάτι τέτοιο είναι προσβολή άμεση διότι χτυπάει στην δημιουργία του Θεού, ο οποίος εδημιούργησε τον άντρα και την γυναίκα και έγινε ο πρώτος νυμφαγωγός.

Έτσι κάθε παρέκκλιση από τους όρους της Δημιουργίας, πλήττει τον άνθρωπο όχι μόνο ηθικά αλλά και οντολογικά.

Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή γράφει: 

"26 Δι τοτο παρέδωκεν ατος Θες ες πάθη τιμίας. α τε γρ θήλειαι ατν μετήλλαξαν τν φυσικν χρσιν ες τν παρ φύσιν,
27 μοίως δ κα ο ρσενες φέντες τν φυσικν χρσιν τς θηλείας ξεκαύθησαν ν τ ρέξει ατν ες λλήλους, ρσενες ν ρσεσι τν σχημοσύνην κατεργαζόμενοι κα τν ντιμισθίαν ν δει τς πλάνης ατν ν αυτος πολαμβάνοντες. (Ρωμ. 1 - 26, 27)
26 Ακριβώς δε διότι ελάτρευσαν ψευδείς και φαύλους θεούς, παρεχώρησεν ο Θεός να παραδοθούν και υποδουλωθούν εις εξευτελιστικά πάθη. Διότι και αι γυναίκες των (χωρίς να εντραπούν και σεβασθούν ούτε τον ευατόν των) αλλάξαν την φυσικήν χρήσιν του φύλου των εις την παρά φύσιν και εξετράπησαν εις ακατανομάστους πράξεις.
27 Κατά παρόμοιον τρόπον και οι άρρενες αφήκαν την φυσικήν σχέσιν και χρήσιν της γυναικός και εφλογίσθησαν εις τας εμπαθείς ορέξεις μεταξύ των, ώστε άνδρες εις άνδρας να ενεργούν αναισχύντους και εξευτελιστικάς πράξεις και να λαμβάνουν τον μισθόν, που τους έπρεπε δια την πλάνην των, από τον ίδιον τον ευατόν των.

Όπως φαίνεται η ανθρωπότητα βρίσκεται ένα βήμα πριν το χείλος του γκρεμού, ευχόμαστε πλέον ο Πανάγαθος Θεός να βάλει το χέρι του...


Αναδημοσίευση από www.romfea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.