Ετικέτες

21.1.18

Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΧΑΘΗΚΕ!!!ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Μ.

  Ο  Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο Σ   Χ Α Θ Η Κ Ε !!!

Τόν γιο Γέροντα Εσέβιο Γιαννακάκη δν ετύχησα ν τν γνωρίσω. μως π σα ζησα κα ζ, χω ντονη τν ασθηση τς παρουσίας του. κενος ρθε στ ζωή μου, μετ τν κοίμησή του, χωρς γ ν τν καλέσω κα θεράπευσε τν ψυχ κα τ σμα μου. Πρς δόξαν Θεο,  κα π εγνωμοσύνη πρς στν γιο Γέροντα θέλω ν κάνω γνωστ τ μεγάλο θαμα πο γινε σ μένα μ τ δική του θαυμαστ πέμβαση.

Γύρω στίς 15 Δεκεμβρίου 2013 βρισκόμουν στό σπίτι μου, στερα πό να σοβαρό χειρουργεο (γκος στν ορανίσκο). ν καθόμουν στό τζάκι, τ ξημερώματα, βλέπω σάν σέ  ραμα τι κατέβαινα να χωματόδρομο, σάν νά πήγαινα στό Μοναστήρι τς .Μ. Πεπελενίτσας. Στ δρόμο συνάντησα δυό μοναχούς, ο ποοι μο επαν: «Πήγαινε-πήγαινε, χεις ργήσει, κι κε πού θά φθάσεις θά σο πε, θ σο τ ψάλλει Γιαννακάκης (σάν νά μο λεγαν τι θά μέ μαλώσει).
Μόλις συνλθα προσπαθοσα ν ξηγήσω, γιατ θ μ πέπληττε Γέροντας. Σκέφθηκα τι μέ καλοσε νά πάω στό Μοναστήρι του, γιατί δέν εχα κπληρώσει κάποιο τάμα πού εχα κάνει στν Παναγία τς Πεπελενίτσας, τς ποίας εκόνα φυλασσόταν στ Μοναστήρι το γίου ωάννου του Θεολόγου (μετ τν καταστροφ τς Μονς π τν πυρκαϊ τ 2007). Τν δια μέρα, λοιπόν, μέ τή σύζυγό μου κα τό παιδί μου πήγαμε στ Μοναστήρι τό τάμα στν Παναγία (κι μασταν συχοι τι γινε κπλήρωση).
μως στν πραγματικότητα δν ταν τ τάμα λόγος πο μ καλοσε Γέροντας. ργότερα θυμήθηκα τι μετ τ πρτο κενο χειρουργεο πο εχα κάνει,  κάποιος καλός μου φίλος, ποστόλης, μο εχε πε τι εδε στν πνο του τν Γέροντα Εσέβιο πο το παρήγγειλε τ ξς: «Ν πες στν φίλο σου τν Μιλτιάδη ν λθει στ Μοναστήρι». γ μως, σως πειδ μουν λίγο μετ τ νάρκωση, τ ξέχασα κα δν πγα.  τσι λα μέσα μου ξηγήθηκαν.
Ν σημειώσω τι, νόσω ζοσε Γέροντας, γκυκλοπαιδικ μόνο ξερα τι εναι Γέροντας τς Μονς ατς, στν ποία μάλιστα δν πήγαινα, γιατ δν εχα καλ λογισμ γι τ μεγάλο κτήριο πο εχε γίνει.  λα μως πο τώρα μ κάλεσε Γέροντας γι ν μο δώσει δύναμη κα βοήθεια γι σα θ κολουθοσαν.  Γέροντας μέ καλοσε, γι ν βοηθήσει κι μένα καί τήν οκογένειά μου νά ντέξουμε λα σα θά πέρχονταν.
π τν πρώτη φορ πο προσκύνησα στν τάφο του, νιωσα τ χάρη πο κπέμπει. πιπλέον, μο δημιουργήθηκε πόθος γι μι καλ ξομολόγηση, πράγμα πο γινε. ρχισα ν κοινων τακτικ κα ατ μο δινε φτερά.
            Λίγες μέρες μετά, στς 3 ανουαρίου 2014, μο επαν τι εχε γίνει λάθος στήν στολογική ξέταση (βιοψία) καί δέν εχα καλοήθη γκο περώας, πως μο εχαν πε, λλά καρκίνο. Καί ς κ τούτου δέν εχε γίνει τό σωστό χειρουργεο, δηλαδή, κτομή δέν ταν σωστή, πρεπε νά ταν μεγαλύτερη, καί γι’ ατό στά ρια τς κτομς πρχαν καρκινικά κύτταρα. ρα πρεπε νά ξαναγίνει χειρουργεο μέ πολύ μεγαλύτερη κτομή  καί στ συνέχεια  κτινοβολίες.
Φανταστετε σέ ποιά ψυχολογική κατάσταση μουν. Νά ξέρεις τι χεις χειρουργηθε γιά καλοήθεια καί ξαφνικά νά μαθαίνεις γιά καρκίνο. Γέροντας μως, πού μέ εχε καλέσει, μέ βοήθησε κι μένα καί τήν οκογένειά μου νά ντέξουμε λα σα θά πέρχονταν.
πειδ εχα χάσει τν μπιστοσύνη μου γι τς στολογικές, πρα λα τ πλακάκια κα τος κύβους μ τ παρασκευάσματα κα τ πγα στ Πανεπιστήμιο θηνν. κ. Κίττας ταν διευθυντς το Παθολογοανατομικο ργαστηρίου το Πανεπιστημίου κα Καθηγητς τς δρας τς Παθολογοανατομίας. Τ ξέτασε λα προσεκτικ κα ποφάνθηκε τι κα στν πρώτη κα στ δεύτερη πέμβαση στ Νοσοκομεο το Ρίου ο στολογικς δειχναν τι εχα καρκίνο. Μάλιστα, στ δεύτερη πέμβαση στ ρια το ξαιρεθέντος γκου πρχαν καρκινικ κύτταρα, πο σήμαινε τι εχε μείνει μέρος το καρκίνου στ στόμα μου.
χασα τν κόσμο κάτω π τ πόδια μου. Σκεφτόμουν τι μικρς Δημήτρης θ μείνει χωρς πατέρα, πς θ μεγάλωνε, τ θ γινόταν. σύζυγός μου  προσπαθοσε ν μο δώσει κουράγιο, λλ μόλις σκεπτόμουν τ παιδ χανα τ πάντα. Τ μάτια μου δν μποροσαν ν σταματήσουν ν κλανε. Μέσα σ’ ατ τ θλίψη ρθε ν μο δώσει δύναμη κα κουράγιο δελφότητα τς Μονς, ποία μς στήριξε μ δελφικ γάπη. Νά, λοιπόν γιατ μο εχε μφανισθε στ ραμα Γέροντας Εσέβιος. Τώρα πιστεύω πς ταν, γι ν μπορέσω ν’ ντέξω λα ατ πο θ πακολουθοσαν κα μ τς πρεσβεες του ν γίνει τ θαμα…
             Στό κελί του μέσα κουσα τήν πιό θερμή προσευχή πό τό παιδάκι μου (ταν τότε 4 χρόνων): «Πάτερ Εσέβιε Γιαννακάκη, κάνε τόν πατεράκο μου γρήγορα καλά». Πήγαινε κάτω π τ φωτογραφία του στ εκονοστάσι μας κα φώναζε:
—Γέροντα Εσέβιε Γιαννακάκη, κάνε γρήγορα τν Πατεράκο μου καλά, σο λέω!
—Πς μιλς τσι στ Γέροντα, παιδάκι μου; το  λεγε σύζυγός μου.
Γέροντας εναι φίλος μου, τς παντοσε.
Κα Γέροντας κουσε τό παιδάκι ατό καί τίς Μοναχές πού εχαν τήν ελογία νά τόν χουν Γέροντα. Καί ποιό εναι τό θαμα;
ρθε Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014 γιά τό τρίτο κτεταμένο χειρουργεο στόν Εαγγελισμό. Περίμενα στ δωμάτιό μου ν ρθουν ν μ πάρουν.  νιωθα μέσα μου πανικό, ταραχ κα στενοχώρια μεγάλη, στ σκέψη χι μόνο το χειρουργείου πο θ μο φηνε σοβαρ ναπηρία, λλ κα λων σων θ κολουθοσαν. Ατ τ στιγμ κρατάω στό χέρι μου τόν Γέροντα καί προσεύχομαι. «Γέροντά μου, τώρα σ χρειάζομαι, το επα μ πόνο, βοήθησέ με». Καί ξαφνικά μέσα στό κλειστό δωμάτιο λθε διος, σν μιά λεπτ αρα πο μ τύλιξε. Τ παράθυρα λα κλειστά, κλιματιστικ δν πρχε στ δωμάτιο. Δέν ξέρω γιά πόση ρα νιωθα ατ τν αρα. κενο πού ξέρω εναι τι πό κείνη τή στιγμή γινα λλος νθρωπος.   ταραχή καί φόβος ξαφανίστηκαν. ψυχή μου γαλήνεψε. Κα μετ π ατ τν αρα, μουν σίγουρος στ βάθος τι λα τελείωσαν. ρχισε μι σειρ π θαύματα:
 νιωσα τν γιο Γέροντα Εσέβιο ν μ παίρνει π τ χέρι ν μ κατεβάζει στ χειρουργεο. Κατέβηκα σάν νά πήγαινα μιά βόλτα στήν ξοχή. Εχα τήν πεποίθηση τι δι’ εχν του λα θά πνε καλά. Καί ντως τσι γινε. ν θ πρεπε νά εναι να πολύ δύσκολο χειρουργεο πο θ διαρκοσε πέντε καί πλέον ρες - πως μς επε χειρουργός - δν κράτησε οτε δύο. Μο φαίρεσαν τή μισ νω γνάθο κα τν περώα. Τ πρόσωπό μου θ πρεπε ν εναι παραμορφωμένο μετ τν πέμβαση, κι μως βγκα ψεγάδιαστος, δέν φαίνεται σχεδόν τίποτα. Κα τ κπληκτικ εναι τι μι ρα μετά τήν γχείρηση μιλοσα κι εχα λες μου τίς δυνάμεις, σάν νά μήν εχα μπε στό χειρουργεο.  Στ συνέχεια νάρρωση π τν πέμβαση ταν ταχύτατη.
Καί τό μέγα θαμα:  λες ο στολογικς βγκαν ρνητικές σ ,τι φαίρεσαν, κα δν ταν κα λίγα. Μισ γνάθος κα περώα. Δηλαδή, δν χω πλέον καρκίνο, γιατ πως λεγε Γέροντας «στήν πορεία λα λλάζουν» καί « μεγαλύτερος ατρός εναι Χριστός».
Τήν στολογική τν περίμενα να μήνα, νάμισι μήνα, μως καμία πάντηση. Στούς δυό μνες πγα μόνος μου στό παθολογοανατομικό το Εαγγελισμο. Μο λέει διευθύντρια κ. Βουρλάκου:
σύ εσαι Μιλτιάδης Μ.; Μς παίδεψες πολύ. Δυό μνες ψάχνουμε στό δικό σου παρασκεύασμα πολλοί γιατροί, δέν βρήκαμε οτε να καρκινικό κύτταρο. (!) Στήν προηγούμενη στολογική εχες καρκίνο μέχρι τά ρια τς κτομς, τώρα οτε να καρκινικ κύτταρο δέν πάρχει.  ταν εδα τ γνάθο σου, πέθεσα τι ταν γνάθος π ατοκινηστικ τύχημα τόσο καθαρ ταν.
— Εστε σίγουρη; Μήπως πρέπει νά τά πάω νά τά ξετάσουν καί κάπου λλο; τή ρώτησα.
Μ κοίταξε κα μο πάντησε μ βεβαιότητα:
πογράφω τι πό τότε πο χειρουργήθηκες στό Ρίο μέχρι καί πού χειρουργήθηκες σέ μς σουν γεμάτος καρκίνο. Τώρα δέν βρήκαμε τίποτα. Πράγμα πού δέν ξηγεται  ατρικά...
Ο γιατρο ψαχναν δύο μνες τν καρκίνο. καρκίνος χάθηκε! ξαφανίστηκε! πότε γλίτωσα καί τό Γολγοθά καί τόν φιάλτη τν κτινοβολιν, μέ λες τίς μόνιμες ζημιές πού θά πέφεραν στόν δη πιβαρυμένο ργανισμό μου.
            Μετά τό χειρουργεο, σέ μιά πίσκεψη πού κανα στόν χειρουργό μου στν Εαγγελισμό, που μέ βρκε πολύ καλά, το χάρισα τή βιογραφία καί μιά μικρή φωτογραφία το Γέροντα Εσεβίου. Τήν πρε συγκινημένος στά χέρια του καί επε: «Ατός, λοιπόν, ταν μαζί μου στό χειρουργεο»;  τσι ρμήνευσε διος πς πέμβαση γινε τόσο εκολα καί γρήγορα καί τό ποτέλεσμα ταν ξαφάνιση το καρκίνου.
            Σήμερα πλέον, κτώβριος το 2017, μετά πό 3 χρόνια καί 6 μνες, συχος καί γαλήνιος γράφω ατή τή μαρτυρία, γι νά γνωρίσουν κι λλοι τό θαμα πού πιτελέστηκε σ’ μένα καί στήν οκογένειά μου, μέ τίς πρεσβεες τς Παναγίας μας καί το Γέροντα Εσεβίου Γιαννακάκη, πρός δόξαν το Τριαδικο Θεο μας. Ελογημένο τό νομα το Κυρίου μας!
Τό θαμα κτός πό σωματικό ταν καί ψυχικό. Ψυχική καί πνευματική αση νιωσα πρτα καί στερα σωματική. Πνευματική ναγέννηση, πού μο νέπνευσε ζωή καί τά λόγια το π. Εσεβίου καί ελογημένη δελφότητα πού φησε στό Μοναστήρι του. Μ τς γιες εχς το σίου Γέροντα . Μ. γίου ωάννου το Θεολόγου μέ τήν δελφότητά της νά στέκεται πάντα σάν φάρος στίς φουρτονες καί σάν κιβωτός στούς κατακλυσμούς. πως στάθηκε καί στέκεται σέ μένα καί στήν οκογένειά μου καί σέ λους σους προστρέχουν καί ρχονται σ΄ατό τό πνευματικό καταφύγιο. Στό καταφύγιο, πού τόν κάθε προσκυνητή τόν ποδέχονται «πίγειοι γγελοι το Θεο».
γιε Γέροντα, γιε Εσέβιε, Σ’ εχαριστ γιατ μουν τυφλς κα μο νοιξες τ μάτια γι ν γνωρίσω τν Γλυκύτατο ησο μας κα μ’ κανες πολ ετυχισμένο. ναγεννηθήκαμε πνευματικ κα βιώνουμε καταστάσεις πο ποτ δν εχαμε νιώσει…

πατρ Εσέβιος ζε χι μόνο στος Ορανος λλ κα νάμεσά μας (τ χω βιώσει πάρα πολλς φορς ατό). δύναμη πού παιρνα καί παίρνω πάντα, προσκυνώντας τόν τάφο το Γέροντα  καί πηγαίνοντας στό κελί του, δέν περιγράφεται. Τόν νιώθω κοντά μου. Τν χουμε μέσα στ σπίτι μας. χουμε ναν γιο μέσα στ σπιτικό μας κα μπορομε ν το μιλμε, ν τν παρακαλομε, ν προσευχόμαστε. Δν ξέρετε τ γαλήνη εναι ατ σ’ λη τν οκογένειά μας!   
Γι΄ ατό τόν εχαριστομε καί τόν δοξάζουμε κάθε μέρα, κάθε ρα, κάθε στιγμή καί τόν χουμε πλέον καθοδηγητή τς ζως μας. Τόν χουμε δάσκαλο, ατόν πού ζησε γιά 35 χρόνια μέσα στόν πόνο καί τούς πονεμένους στό πποκράτειο νοσοκομεο. Ατόν, πού ταν λος ταπεινοφροσύνη, συγχωρητικότητα καί γάπη. πέραντη γάπη γιά τόν κάθε νθρωπο κόμη καί γι΄ ατούς πού τόν εχαν βλάψει. Ατόν, πού εχε καθαρίσει τήν καρδιά του πό κάθε μαρτία καί γι΄ ατό ξιώθηκε νά λάβει τά χαρίσματα τν γίων καί τήν αώνια ζωή. Ατόν, πού ταν δοχεο τς χάριτος, πού ταν νθρωπος το Θεο καί φώτιζε καί φωτίζει, καθοδηγοσε καί καθοδηγε τούς χαμένους στόν δρόμο το Θεο.
Εμαι σίγουρος τι πό κε ψηλά πού εναι, κοντά στόν Χριστό μας, στήν Παναγία μας κα στούς γίους μς προστατεύει. Δέν ξέρω ν εναι σωστό χι, ν εναι μαρτία, γώ μως τόν νιώθω γιο. Γιά μένα εναι γιος Εσέβιος. Δέν ξέρω μέ ποιό νομα θά νακηρυχθε κάποτε, λλά σίγουρα θά νακηρυχθε γιος.

λοι μας νιώθουμε πς Γέροντας ταν κα εναι νας γιος. Τος γίους δν τος κάνει να χαρτί, μι Πατριαρχικ πράξη. πλς μι Πατριαρχικ πράξη ναγνωρίζει ατ πο βιώνει δια κκλησία, συνείδηση το λαο το Θεο.
Μιλτιάδης Μ. 

 -----------------------------------------------------------------------
Σημείωση ιστολογίου:
·       Η παρούσα ανάρτηση του ιστολογίου  «Αγιοπνευματικά»  αποτελεί την πρώτη κατ΄ αποκλειστικότητα δημόσια δημοσίευση  της  θαυματουργικής θεραπείας του κυρίου Μιλτιάδη Μ.  με τη χάρη του Θεού και τη θαυμαστή επέμβαση του ηγιασμένου Γέροντος, Ευσέβιου Γιαννακάκη. Τη μαρτυρία, μας προσκόμισε ιδιοχείρως καταγεγραμμένη σε CD, ενώ τα πλήρη  στοιχεία του  βρίσκονται στη διάθεση παντός  ενδιαφερόμενου.
·       Τη φιλολογική επιμέλεια του κειμένου ανέλαβε η ευλογημένη Αδελφότης των μοναζουσών στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Βερίνο Αιγιαλείας (της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας), η οποία ευτύχησε να έχει  κτίτορα και απλανή πνευματικό πατέρα και οδηγό τον μακαριστό Γέροντα.
·       Το όλο εγχείρημα για την παρούσα δημοσίευση έχει την ευλογία του  πατρός Θεοφάνους, θεοφώτιστου Αγιορείτη ιερομονάχου και  σύγχρονου πνευματικού πατρός της Αδελφότητος, γίνεται δε προς δόξαν Θεού, θεία παρηγορία και παιδαγωγία των ψυχών ημών. Αμήν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.