Ετικέτες

19.1.18

ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

Σχετική εικόνα


Κωνσταντνος Χολέβας – Πολιτικός πιστήμων

μήνας κτώβριος εναι ρρηκτα συνδεδεμένος μέ τή Μακεδονία καί τήν πρωτεύουσά της, τή Θεσσαλονίκη. Στίς 13.10.1904 σκοτώθηκε στό χωριό Στάτιστα τς Καστορις-σημερινό χωριό Μελς- νθυπολοχαγός το Πυροβολικο Παλος Μελς πού εχε μεταβε μέ ψευδώνυμο στήν τουρκοκρατούμενη Μακεδονία γιά νά βοηθήσει τόν γνα τν ντοπίων λλήνων κατά τν θωμανν Τούρκων καί τν Βουλγάρων κομιτατζήδων. Ατή θεωρεται συμβολικά ς ναρξη τς νοπλης φάσεως το Μακεδονικο γνος. ξ λλου στίς 26 κτωβρίου 1912 , τήν μέρα τς ορτς το πολιούχου της γίου Δημητρίου, λευθερώθηκε πό τόν λληνικό Στρατό Θεσσαλονίκη, συμβασιλεύουσα το Βυζαντίου (Ρωμανίας) καί σημερινή συμπρωτεύουσα τς λλάδος. πειδή ατές τίς μέρες (φθινόπωρο 2010) πιεζόμεθα διεθνς νά «κλείσουμε» τό ζήτημα τς νομασίας τν Σκοπίων μέ μία παράδεκτη θνικη ποχώρηση κρίνω σκόπιμο νά θυμηθομε τό στορικό πόβαθρο το Μακεδονικο ζητήματος καί πς ατό συνδέεται μέ τόν Μυροβλήτη γιο Δημήτριο.

Μακεδονία ς γεωγραφικός, στορικός καί θνολογικός ρος εναι ρρηκτα ταυτισμένη μέ τήν στορία το λληνισμο στήν ρχαιότητα καί στό Βυζάντιο. λλωστε λέξανδρος καί ο πίγονοί του δημιούργησαν στήν νατολική Μεσόγειο ναν πολιτισμό, ποος νομάζεται λληνιστικός καί τσι γίνεται δεκτός στήν διεθν βιβλιογραφία. κριβς διότι Μέγας λέξανδρος ς Μακεδών, δηλαδή λλην το Βορρ,  μετέφερε παντο λληνικό πολιτισμό. πρώτη φορά στήν στορία πού γινε λόγος γιά θνος «Μακεδόνων» ταν γύρω στό τος 1600. Τότε ο λληνες, ο Σέρβοι, ο Βούλγαροι καί λλοι βαλκανικοί λαοί σαν πόδουλοι στούς θωμανούς. Παπισμός μέ ρμητήριο τά παράλια τς Δαλματίας, τά ποα νκαν τότε στήν Βενετία, προσπαθοσε νά προσηλυτίσει τούς ποδούλους ρθοδόξους. Γιά νά λκύσει τούς Σέρβους καί τούς Βουλγάρους νας Ρωμαιοκαθολικός προπαγανδιστής, Μάουρο ρμπίνι, πενόησε τήν θεωρία περί Μακεδονικο θνους, τό ποο χει σλαβικές ρίζες καί εναι σχετο πρός τόν λληνισμό. Τίς καινοφανες ατές θεωρίες κατέγραψε στό βιβλίο του «Τό Βασίλειο τν Σλάβων», λλά δέν κατόρθωσε νά προσελκύσει σημαντικό ριθμό ρθοδόξων.
πόμενη προσπάθεια γιά κατασκευή «Μακεδονικο» θνους μφανίσθηκε κατά τήν διάρκεια το Μακεδονικο γνος μεταξύ λλήνων καί Βουλγάρων στά πρτα χρόνια το 20 ο αἰῶνος. Βουλγαρική προπαγάνδα , ποία ξεφράζετο πό τήν Σχισματική κκλησιαστική ξαρχία καί πό ργανώσεις πως Β.Μ.Ρ.Ο. (στά βουλγαρικά  σημαίνει σωτερική Μακεδονική παναστατική ργάνωση, δηλαδή Ε.Μ.Ε.Ο.) ρριξε ρχικά τό σύνθημα τι Μακεδονία πρέπει νά νήκει στή Βουλγαρία. Κάποια μως παράταξη ατονομήθηκε μέσα στούς κόλπους το Βουλγαρικο κινήματος καί ρριξε τό σύνθημα « Μακεδονία στούς Μακεδόνες».  Σκοπός τους ταν φ’ νός μέν νά προσελκύσουν καί πληθυσμούς πού δέν εχαν βουλγαρική συνείδηση, φ’ τέρου δέ νά  συνδυάσουν τό ατημα ατό μέ κοινωνικά καί γροτικά ατήματα στε νά γίνουν πιό δημοφιλες. Οτε ατοί πέτυχαν κάτι σημαντικό, διότι πλούστατα «Μακεδονικό» θνος οδέποτε πρξε.
λες ο πηγές το 19ου καί τν ρχν το 20ο αἰῶνος καταγράφουν στόν χρο τς στορικς Μακεδονίας λληνες (Ρωμηούς), Σέρβους, Βουλγάρους, βραίους, Μουσουλμάνους καί λιγάριθμους ρουμανίζοντες. Στήν  πογραφή το θωμανο Διοικητ τς περιφερείας Μοναστηρίου Χιλμ πασ ναφέρονται τό 1904 λες ατές ο θνότητες στή Μακεδονία, πουθενά μως δέν καταγράφεται στω καί μία μικρή μάδα πού νά νήκει σέ κάποιο «Μακεδονικό» θνος. πίσης στίς ναφορές τν Δυτικν προξένων τς Θεσσαλονίκης πρός τίς Κυβερνήσεις τους γιά τήν βουλγαρική ξέγερση το 1903 ( ξέγερση το λιντεν, δηλ. το Προφήτη λία) δέν πάρχει παραμικρή ναφορά σέ «Μακεδόνες» ς λαό μέ ξεχωριστή ταυτότητα. περιοχή τν Σκοπίων μετά τήν πελευθέρωσή της πό τούς Τούρκους νομάσθηκε ρχικά Νότιος Σερβία, ργότερα δέ πετέλεσε τήν παρχία ξιο μέ τό νομα Βάρνταρσκα τς τότε Γιουγκοσλαβίας.
τρίτη καί σπουδαιότερη προσπάθεια κατασκευς το τεχνητο Μακεδονικο θνους γινε πό τόν κομμουνιστή γέτη τς Γιουγκοσλαβίας, τόν Κροάτη Τίτο, ταν ληγε Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος (1944). Τίτο βλέποντας τι στό νότιο τμμα τς Γιουγκοσλαβίας, τό νομαζόμενο τότε Βάρνταρσκα, ζοσαν λληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι καί λβανοί σκέφθηκε νά ξουδετερώσει τίς πιθανές διεκδικήσεις τν γειτονικν του χωρν δημιουργντας τό θνος τν Μακεδόνων καί τήν Σοσιαλιστική Δημοκρατία τς Μακεδονίας, ς ατόνομη ντότητα μέσα στό πλαίσιο τς Γιουγκοσλαβίας. ξιοποιντας να σύνθημα πού καλλιέργησε από τό 1924 Κομμουνιστική Διεθνής και χρησιμοποιντας τίς στυνομικές, καταπιεστικές καί προπαγανδιστικές μεθόδους πού διαθέτουν τά μονοκομματικά καθεσττα πέβαλε πλύση γκεφάλου στόν πληθυσμό. τσι μετά πό τόσες δεκαετίες ο νθρωποι ατοί –σέ πολύ μεγάλο ποσοστό- χουν πεισθε τι εναι Μακεδόνες πόγονοι το Μεγάλου λεξάνδρου. Παράλληλα σκοπιανή προπαγάνδα ργάσθηκε στό ξωτερικό προβάλλοντας μία κατασκευασμένη στορία περί Μακεδονίας καί χρησιμοποιντας τήν Σχισματική «κκλησία τς Μακεδονίας», τήν ποία οδεμία ρθόδοξη κκλησία ναγνωρίζει..
Τό 1991 μέ τήν διάλυση τς Γιουγκοσλαβίας τό θνος-φάντασμα πέκτησε νεξάρτητη κρατική ντότητα καί συνεχίζει νά διεκδικε τήν χρήση το νόματος Μακεδονία κατά τρόπο πού πλαστογραφε τήν στορία, ν προβάλλει δαφικές καί μειονοτικές διεκδικήσεις ες βάρος τς λλάδος. κίνδυνος φυσικά δέν εναι μήπως μς πιτεθε να φτωχό κρατίδιο, τό ποο σπαράσσεται πό μφύλιες ριδες μεταξύ Σλάβων καί λβανν. πραγματικός κίνδυνος εναι νά ποσυνδεθε διεθνς ρος Μακεδονία πό τήν λλάδα καί τόν λληνισμό, πότε θά εμαστε πλέον ……πόλογοι μες ο λληνες πού νομάζουμε Μακεδονία τήν Βόρειο λλάδα.
Τό ζήτημα το νόματος δέν εναι σήμαντο οτε μελητέο. Πλάτων στόν «Κρατύλο» διδάσκει τι τό νομα εναι σημαντικό διότι περιγράφει τή οσία το περιεχομένου. Καί μή μο πετε τι εναι δύνατο να κράτος νά λλάξει σήμερα τό νομά του. Πρό λίγων τν Γιουγκοσλαβία μετονομάσθηκε σέ Σερβία –Μαυροβούνιο μέ πόδειξη τς Ερωπαϊκς νώσεως. Τό ζητούμενο εναι νά πιέσουμε μέ κάθε νόμιμο τρόπο τά Σκόπια ξιοποιντας καί τήν ερωπαϊκή μας νταξη. Διότι δυστυχς πό τό 1944 μέχρι σήμερα δέν πιέσαμε σο πρεπε τούς βόρειους γείτονές μας. Καί σήμερα πληρώνουμε τήν δράνειά μας.
Στό Β΄ βιβλίο τν θαυμάτων το γίου Δημητρίου περιγράφεται μεταξύ λλων συνωμοσία το Μαύρου καί το Κοβερ. Περί τό 680 μ.Χ. Βούλγαροι στρατιτες καί λληνες αχμάλωτοι ναμίχθηκαν καί δημιούργησαν να καινούργιο θνος, τό ποο γκαταστάθηκε στήν περιοχή τν Σκοπίων καί εχε ς στόχο τήν κατάληψη τς  Βυζαντινς Θεσσαλονίκης . διήγηση μοιάζει σάν νά προφητεύει τήν κατασκευή το «Μακεδονικο θνους» πού μς ταλαιπωρε σήμερα. Διότι ο σημερινοί ψευδομακεδόνες τν Σκοπίων προέρχονται πό τομα πού μέχρι τό 1944 δήλωναν Βούλγαροι καί ναμίχθηκαν μέ λληνες πολιτικούς πρόσφυγες. ξιστόρηση καταλήγει μέ τή  θαυματουργική πέμβαση το γίου Δημητρίου, ποος ματαιώνει τά κακόβουλα σχέδια καί σώζει τήν πόλη του (1). 
ς προσευχηθομε καί σήμερα στόν Μυροβλήτη γιο να βοηθήσει τήν Θεσσαλονίκη καί τή Μακεδονία λόκληρη καί νά μπορέσουμε νά συμβιώσουμε ερηνικά μέ τούς γείτονές μας χωρίς προκλήσεις καί νιστόρητους λυτρωτισμούς.
(1). Συμεών το Μεταφραστο καί ωάννου ρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης: «Μαρτύριο καί Θαύματα το γίου Δημητρίου», Μετάφραση Γ. Παπαδημητρόπουλου, κδοση ποστολικς Διακονίας, θναι 2004, σελ. 221 -232.

Κ.Χ.

πηγή: http://poimin.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.