Ετικέτες

4.8.18

Αποστολικό και Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Μυστηρίου του γάμου

Αποτέλεσμα εικόνας για Απόστολος και ευαγγέλιο

Αποστολικό Ανάγνωσμα
 Πρς φεσίους πιστολς Παύλου τ νάγνωσμα (Κεφ. ε 20-33)


δελφοί, εχαριστετε πάντοτε πρ πάντων, ν νόματι το Κυρίου μν ησο Χριστο τ Θε κα Πατρί, ποτασσόμενοι λλήλοις ν φόβ Χριστο. Α γυνακες τος δίοις νδράσιν ποτάσσεσθε ς τ Κυρί, τι νήρ στι κεφαλ τς γυναικός, ς κα Χριστς κεφαλ τς κκλησίας, κα ατός στι σωτρ το σώματος. λλ᾿ σπερ κκλησία ποτάσσεται τ Χριστ, οτω κα α γυνακες τος δίοις νδράσιν ν παντί. Ο νδρες γαπτε τς γυνακας αυτν, καθς κα Χριστς γάπησε τν κκλησίαν κα αυτν παρέδωκεν πρ ατς, να ατν γιάσ, καθαρίσας τ λουτρ το δατος ν ήματι, να παραστήσ ατν αυτ νδοξον τν κκλησίαν, μ χουσαν σπίλον υτίδα τι τν τοιούτων, λλ᾿ ν γία κα μωμος. Οτως φείλουσιν ο νδρες γαπν τς αυτν γυνακας, ς τ αυτν σώματα· γαπν τν αυτο γυνακα αυτν γαπ· οδες γάρ ποτε τν αυτο σάρκα μίσησεν, λλ᾿ κτρέφει κα θάλπει ατήν, καθς κα Κύριος τν κκλησίαν· τι μέλη σμν το σώματος ατο, κ τς σαρκς ατο κα κ τν στέων ατο· ντ τούτου καταλείψει νθρωπος τν πατέρα ατο κα τν μητέρα κα προσκολληθήσεται πρς τν γυνακα ατο, κα σονται ο δο ες σάρκα μίαν. Τό μυστήριον τοτο μέγα στίν, γ δ λέγω ες Χριστν κα ες τν κκλησίαν. Πλν κα μες ο καθ᾿ να, καστος τν αυτο γυνακα οτως γαπάτω ς αυτόν, δ γυν να φοβται τν νδρα.

Απόδοση στη νεοελληνική:

δελφοί, ν εχαριστετε πάντοτε γι λα τν Θε κα Πατέρα στ νομα το Κυρίου μας ησο Χριστο κα ν ποτάσσεσθε νας στν λλο μ φόβο Χριστο. Ο γυνακες ν ποτάσσεσθε στούς νδρες σας σν ν ποτάσσεσθε στν Κύριο, διότι ντρας εναι κεφαλ τς γυναίκας, πως κα Χριστς εναι κεφαλ τς κκλησίας, κα ατός εναι σωτήρας το σώματος (τς κκλησίας). λλ πως κριβς κκλησία ποτάσσεται στν Χριστό, τσι κα ο γυνακες ν ποτάσσονται στος ντρες τους σ καθετί. Ο ντρες ν γαπτε τίς γυνακες σας, πως κα Χριστς γάπησε τήν κκλησία κα θυσιάστηκε γι᾿ ατή, γι ν τν γιάσει, φο τν καθαρίσει μ τ γιο βάπτισμα μ τν λόγο τς πικλήσεως πο τ συνοδεύει, κα στν συνέχεια ν τν στήσει στ πλευρό του σν νύμφη νδοξη τν κκλησία, χωρς ν χει στίγμα κηλίδα κάτι τέτοιο, λλ ν εναι γία κα μεμπτη. τσι φείλουν ο ντρες ν γαπον τίς γυνακες τους, πως τ δια τους τ σώματα· κενος πο γαπ τν γυναίκα του τν αυτό του γαπ· γιατ κανες ποτ δν μίσησε τν σάρκα του, λλ τν τρέφει κα τήν περιθάλπει, πως κα Κύριος τν κκλησία· γιατ εμαστε μες ο νθρωποι, πο ποτελομε τήν κκλησία, μέλη π τ σμα του, π τν σάρκα του κα π τ στά του· γι᾿ ατ τν λόγο θ γκαταλείψει νθρωπος τν πατέρα του κα τν μητέρα του κα θ προσκολληθε στν γυναίκα του κα θ γίνουν ο δυό τους μι σάρκα (θ εναι να σμα). Τ μυστήριο τοτο εναι μεγάλης σημασίας κα γ τ παρομοιάζω (παραλληλίζω) μ τν δεσμ πού χει Χριστός μ τν κκλησία. νεξάρτητα μως π ατ κα σες πο εστε νυμφευμένοι, καθένας χωριστ ς γαπ τν γυναίκα του τσι πως γαπάει τόν αυτό του, κα γυναίκα ν σέβεται τόν ντρα της.


Ευαγγελικό Ανάγνωσμα
κ το κατ ωάννην γίου Εαγγελίου τ νάγνωσμα (Κεφ. β 1-11)

Τ καιρ κείν, γάμος γένετο ν Καν τς Γαλιλαίας, κα ν μήτηρ το ησο κε· κλήθη δ κα ησος κα ο μαθητα ατο ες τν γάμον. Καί στερήσαντος ονου, λέγει μήτηρ το ησο πρς ατόν· Ονον οκ χουσι. Λέγει ατ ησος· Τί μο κα σοί, γύναι; οπω κει ρα μου. Λέγει μήτηρ ατο τος διακόνοις· ,τι ν λέγ μν, ποιήσατε. σαν δ κε δρίαι λίθιναι ξ κείμεναι κατ τν καθαρισμν τν ουδαίων, χωροσαι ν μετρητς δύο τρες. Λέγει ατος ησος· Γεμίσατε τς δρίας δατος. Κα γέμισαν ατς ως νω. Κα λέγει ατος· ντλήσατε νν κα φέρετε τ ρχιτρικλίν. Καί νεγκαν. ς δ γεύσατο ρχιτρίκλινος τ δωρ ονον γεγενημένον (κα οκ δει πόθεν στίν· ο δ διάκονοι δεισαν ο ντληκότες τ δωρ) φωνε τν νυμφίον ρχιτρίκλινος κα λέγει ατ· Πς νθρωπος πρτον τν καλν ονον τίθησι, κα ταν μεθυσθσι, τότε τν λάσσω· σ δ τετήρηκας τν καλν ονον ως ρτι. Ταύτην ποίησε τν ρχν τν σημείων ησος ν Καν τς Γαλιλαίας κα φανέρωσε τν δόξαν ατο, κα πίστευσαν ες ατν ο Μαθητα ατο.

Απόδοση στη νεοελληνική:

κενο τόν καιρό γάμος γινε στήν Κανά τς Γαλιλαίας40 καί ταν κε μητέρα το ησο· καί προσκλήθηκε στό γάμο καί ησος καί ο μαθητές του. Καί πειδή παρατηρήθηκε λλειψη κρασιο, λέγει μητέρα το ησο πρός ατόν· Κρασί δέν χουν. Λέγει σ᾿ ατήν ησος· Τί τό κοινό πάρχει νάμεσα σ᾿ μένα καί σ᾿ σένα, γυναίκα41; δέν χει λθει κόμη ρα μου νά κάνω θαύματα. Λέγει μητέρα του στούς πηρέτες· ,τι σς πε, κάμετέ το42. Καί ταν κε ξι πέτρινες στάμνες, τοποθετημένες γιά νά πλένονται καί καθαρίζονται ο ουδαοι, κατά τό θιμο, πρίν πό τό φαγητό, καί χωροσε καθεμιά πό ατές δυό τρες μετρητές43. Λέγει σ᾿ ατούς ησος. Γεμίστε μέ νερό τίς στάμνες. Καί τίς γέμισαν μέ νερό μέχρι πάνω. Καί λέγει μετά σ᾿ ατούς· ντλστε (βγάλτε) τώρα πό τίς στάμνες καί φέρτε στόν ρχιτρίκλινο44, τόν προϊστάμενο το συμποσίου. Καί κενοι φεραν. Καί μόλις δοκίμασε ρχιτρίκλινος τό νερό πού εχε γίνει κρασί (καί δέν ξερε πό πο εναι· ν ο πηρέτες πού εχαν ντλήσει τό νερό τό ξεραν) φωνάζει τό γαμπρό ρχιτρίκλινος καί λέγει σ᾿ ατόν· Κάθε νθρωπος πού χει καλεσμένους, πρτα προσφέρει τό καλό κρασί, καί ταν λθουν σέ εθυμία καί μεθύσουν, τότε παρουσιάζει καί προσφέρει τό κατώτερο· σύ μως χεις φυλάξει τό καλό κρασί μέχρι τώρα. Μ᾿ ατή τή θαυματουργική του νέργεια στήν Κανά τς Γαλιλαίας ησος καμε τήν ρχ τν ποδεικτικν θαυμάτων του καί φανέρωσε τή δόξα του45, καί θεμελιώθηκε πίστη τν μαθητν του σ᾿ ατόν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.