Ετικέτες

15.10.18

Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία θρησκεία;
Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου 

Οι Πατέρες της Εκκλησίας ήσαν εναντίον της θρησκείας και η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι εναντίον της θρησκείας. Και δεν θέλομεν εμείς να ονομαζόμαστε θρησκεία. Διότι θρησκεία είναι έργον του ανθρώπου, ένα αποτέλεσμα της δεισιδαιμονίας του ανθρώπου.

Δηλαδή ο άνθρωπος ευρισκόμενος μες στην φύσιν και τρόπον τινά έχοντας έντονον μέσα του την γνώσιν ή την ανάμνησιν ή την αίσθησιν του Θεού, εδημιούργησε κατά καιρούς τις διάφορες θεωρίες του περί του Θεού, είτε λόγω των φυσικών φαινομένων είτε λόγω διάφορων άλλων καταστάσεων, πάντως εδημιουργήθησαν πολλές θρησκείες. 
Οπωσδήποτε όμως η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι θρησκεία, διότι η κίνησις είναι αντίστροφος· δεν έχομεν μίαν ενέργειαν ανθρωπίνην που καθιστά μιαν θεωρίαν, αλλά τον Θεόν εις τον κόσμον! Αλλά κι αυτό ακόμα δεν φτάνει. Διότι, μπορεί να πει κάποιος ότι μπορεί να συμβαίνει και κάπου αλλού αυτό το πράγμα. Έχομεν όχι μόνον τον Θεόν εις τον κόσμον αλλά και την μαρτυρίαν του Θεού εις τον κόσμον· και την μαρτυρίαν της οικείας εμπειρίας από τον πρώτον άνθρωπον μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το γεγονός, το οποίον επαληθεύει τη γνησιότητα της Εκκλησίας. Δηλαδή η εμπειρία ενός συγχρόνου Αγίου είναι η ίδια εμπειρία που είχαν οι Άγιοι πριν διακόσια χρόνια, η ίδια εμπειρία που είχαν πριν πεντακόσια, πριν χίλια, τον καιρόν του Χριστού, προ Χριστού, οι Προφήτες, οι Κριτές, οι Πατριάρχες, ο Αδάμ.
Αυτή η ίδια εμπειρία συνεχίζεται, με την διαφοράν μόνον ότι προ του Χριστού είχαμεν γνώσιν αμυδρά του Θεού, έτσι, δεν είχαμεν ακόμα την Σάρκωσιν του Θεού, και μετά τον Χριστόν έχουμε την τελείαν γνώσιν του Θεού Λόγου, ο οποίος εισήλθε εις τον κόσμον. Ξέρομεν ότι τέτοιες θεωρίες, τέτοιες θρησκείες υπάρχουν πάρα πολλές· όμως εάν θελήσομε να ερευνήσομε τότε υπάρχουν πολλά κριτήρια. Και είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιον ότι, όταν έστειλε τους μαθητές Του, είπεν ότι στο όνομα μου, τότε θα γίνουν πολλά σημεία. Πολλά σημεία και θα αναστηθούν νεκροί, θα θεραπευθούν παράλυτοι, κωφοί, διάφορα τέτοια τέρατα και σημεία, όπως τα ονομάζει, θαύματα δηλαδή. Και ακριβώς και τα θαύματα ακόμα είναι ένα σημείον, αλλά δεν είναι ακόμα μόνον τα θαύματα. Είναι η ίδια η θέωσις του ανθρώπου, το ότι ο άνθρωπος γίνεται Θεός! Εάν αυτό το γεγονός της θεώσεως παρατηρείται και σε άλλους χώρους έξω από την Εκκλησία, τότε είμαστε έτοιμοι να πούμεν ότι, δυστυχώς παιδιά, η Εκκλησία μας είναι κάτι σαν όλα τ’ άλλα. Εάν όμως δεν παρατηρείται θέωσις σε άλλους χώρους, τότε οπωσδήποτε δεν είμαστε φανατικοί εάν θεωρήσουμε ως αποκλειστικόν χώρον ενεργείας του Αγίου Πνεύματος, ενεργείας της θεώσεως, την Εκκλησίαν του Χριστού. Και όταν λέμε Εκκλησία δεν εννοούμε τις αιρέσεις, όπως π.χ. τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Προτεστάντες, τους Αγγλικανούς, τους Χιλιαστές, και άλλες· εννοούμεν Εκκλησίαν την μίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν, η οποία και ιστορικά ακόμα κατέχει την Αποστολικήν Διαδοχήν· πέρα από την χαρισματικήν κατάστασιν, αλλά και ιστορικά είναι Αποστολική Εκκλησία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.