Ετικέτες

12.1.19

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής μετά τα Φώτα

Αποτέλεσμα εικόνας για κυριακη μετα τα φωτα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ´ 12 - 1712 κοσας δ τι ωννης παρεδθη νεχρησεν ες τν Γαλιλααν. 13 κακαταλιπν τν Ναζαρτ λθν κατκησεν ες Καπερναομ τνπαραθαλασσαν ν ροις Ζαβουλν κα Νεφθαλεμ· 14 να πληρωθ τ ηθνδι σαου το προφτου λγοντος· 15 Γ Ζαβουλν κα γ Νεφθαλεμδνθαλσσηςπραν το ορδνουΓαλιλαα τν θνν,16  λας  καθμενος νσκτει φς εδεν μγακα τος καθημνοις ν χρ κα σκι θαντου φςντειλεν ατος. 17 π ττε ρξατο  ησος κηρσσειν κα λγειν·Μετανοετε· γγικεν γρ  βασιλεα τν ορανν


Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα 

12 Οταν δε ο Ιησούς ήκουσεν ότι ο Ιωάννης συνελήφθη κατά διαταγήν του Ηρώδου Αντίπα και ερρίφθη στην φυλακήν, ανεχώρησεν από την Ιουδαίαν δια την Γαλιλαίαν.13 Και αφού εγκατέλειψε την Ναζαρέτ, ήλθεν και εγκατεστάθη εις την Καπερναούμ, η οποία ήτο κτισμένη εις την παραλίαν της Γεννησαρέτ, εις τα όρια των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλείμ. 14 Και εξεπληρώθη έτσι αυτό, που είχε προείπει ο προφήτης Ησαΐας λέγων· 15 “Η περιοχή της φυλής Ζαβουλών και η περιοχή της φυλής Νεφθαλείμ, που εκτείνεται πλησίον της θαλάσσης της Γεννησαρέτ και προς ανατολάς του Ιορδάνου, η Γαλιλαία η γεμάτη από εθνικούς, 16 ο λαός που κάθεται στο σκοτάδι της θρησκευτικής αγνοίας και πλάνης, είδε πνευματικόν φως μέγα, τον Χριστόν, και εις αυτούς που κάθονται δούλοι ψυχικώς εις την χώραν, που την σκεπάζει καταθλιπτικόν το πυκνότατον σκοτάδι της αμαρτίας και του θανάτου, ανέτειλε και έλαμψε φως από τον ουρανόν”. 17 Από τότε πλέον ήρχισεν ο Ιησούς να κηρύττη δημοσία και να λέγη· “μετανοείτε, διότι έχει πλησιάσει πλέον η βασιλεία των ουρανών, η πνευματική και αγία ζωή της λυτρώσεως και της μακαριότητος”.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.