Ετικέτες

23.3.19

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής Β΄ Νηστειών και Σύντομον Κήρυγμα


ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β´ 1 - 12
(η θεραπεία του παραλυτικού)
1 Κα εσλθε πλιν ες Καπερναομ δι’ μερν κα κοσθη τι ες οκνστι. 2 κα εθως συνχθησαν πολλοστε μηκτι χωρεν μηδ τ πρς τν θραν· κα λλει ατος τν λγον. 3 κα ρχονται πρς ατν παραλυτικν φροντες, αρμενον π τεσσρων. 4 κα μ δυνμενοι προσεγγσαι ατ διτν χλον, πεστγασαν τν στγην που ν, κα ξορξαντες χαλσι τν κρβαττον φ’   παραλυτικς κατκειτο. 5 δν δ  ησος τν πστιν ατν λγει τ παραλυτικ· Τκνον, φωντα σοι α μαρται σου. 6 σαν δτινες τν γραμματων κε καθμενοι κα διαλογιζμενοι ν τας καρδαις ατν· 7 Τ οτος οτως λαλε βλασφημας; τς δναται φιναι μαρτας εμ ες  Θες; 8 κα εθως πιγνος  ησος τ πνεματι ατο τι οτως ατο διαλογζονται ν αυτος επεν ατος· Τ τατα διαλογζεσθε ν τας καρδαις μν; 9 τ στιν εκοπτερον, επεν τ παραλυτικφωντα σου α μαρται,  επεν, γειρε κα ρον τν κρβαττν σου κα περιπτει; 10 να δ εδτε τι ξουσαν χει  υἱὸς το νθρπου φιναι π τς γς μαρτας - λγει τ παραλυτικ· 11 Σο λγω, γειρε κα ρον τν κρβαττν σου καπαγε ες τν οκν σου.12 κα γρθη εθως, κα ρας τν κρβαττονξλθεν ναντον πντων, στε ξστασθαι πντας κα δοξζειν τν Θεν λγοντας τι Οδποτε οτως εδομεν. 


Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα 

1 Υστερα δε από ολίγας ημέρας, εισήλθε πάλιν ο Κυριος εις την Καπερναούμ και διεδόθη ότι ευρίσκεται εις κάποιο σπίτι. 2 Και αμέσως συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε εγέμισεν η οικία και δεν υπήρχε πλέον τόπος να τους χωρέση ούτε καντά εις την θύραν. Και εδίδασκε εις αυτούς τον λόγον του Θεού. 3 Και έρχονται προς αυτόν φέροντες ένα παραλυτικόν, τον οποίον εσήκωναν τέσσαρες επάνω εις κρεββάτι. 4 Επειδή δε ένεκα του πολλού πλήθους δεν ήτο δυνατόν να πλησιάσουν τον Κυριον, αφήρεσαν από την στέγην το μέρος εκείνο, κάτω από το οποίον ήτο ο Κυριος, ήνοιξαν τρύπαν και κατέβασαν σιγά το κρεββάτι, όπου ήτο κατάκοιτος ο παραλυτικός. 5 Οταν ο Ιησούς είδε την πίστιν που είχαν, τόσον ο παραλυτικός όσον και εκείνοι που τον έφεραν, λέγει στον παραλυτικόν· “τέκνον, σου συγχωρούνται αι αμαρτίαι, αι οποίαι είναι και αιτία της σωματικής σου ασθενείας”. 6 Ησαν δε και μερικοί από τους γραμματείς, που εκάθηντο εκεί και εσυλλογίζοντο μέσα των· 7 Διατί αυτός ο άνθρωπος εκστομίζει τέτοιες βλασφημίες; Ποιός ημπορεί να συγχωρή αμαρτίες, ει μη μόνον ένας, δηλαδή ο Θεός; 8 Και αμέσως ο Ιησούς αντελήφθη καθαρώτατα, με την θεία δύναμιν του πνεύματός του, ότι έτσι αυτοί εσκέπτοντο μέσα των και τους είπε· “διατί συλλογίζεσθε τέτοια εις τας καρδίας σας; 9 Τι είναι ευκολώτερον, να είπω στον παραλυτικόν, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου η να είπω, σήκω επάνω υγιής, πάρε το κρεββάτι στον ώμον σου και περιπάτει; Σεις θεωρείτε δυσκολώτερον το δεύτερον. 10 Δια να μάθετε δε, ότι ο υιός του ανθρώπου έχει εξουσίαν να συγχωρή αμαρτίας εδώ εις την γην-λέγει στον παραλυτικόν· 11 Σε σένα που πιστεύεις λέγω, σήκω επάνω υγιής, πάρε το κρεββάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου”. 12 Και αμέσως εσηκώθη, επήρε το κρεββάτι στον ώμον και εβγήκε ενώπιον όλων, ώστε όλοι να καταπλαγούν και να δοξάζουν τον Θεόν λέγοντες ότι “ποτέ δεν είδαμε τέτοια γεγονότα, να συγχωρούνται με ένα λόγον αμαρτίαι και εις πιστοποίησιν της συγχωρήσεως να θεραπεύεται θαυματουργικώς η παράλυσις”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.