Ετικέτες

23.4.19

Τροπάριο Κασσιανής (4 βίντεο - Πρίγγος, Στανίτσας κ.α.)

ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ (ΣΥΝΤΟΜΟ) - ΠΡΙΓΓΟΣΚύριε,  ν πολλας μαρτίαις περιπεσοσα Γυνή, τν σν ασθομένη Θεότητα, μυροφόρου ναλαβοσα τάξιν, δυρομένη μύρα σοι, πρ το νταφιασμο κομίζει. Ομοι! λέγουσα, τι νύξ μοι, πάρχει, οστρος κολασίας, ζοφώδης τε κα σέληνος, ρως τς μαρτίας. Δέξαι μου τς πηγς τν δακρύων,  νεφέλαις διεξάγων τς θαλάσσης τ δωρ· κάμφθητί μοι πρς τος στεναγμος τς καρδίας,  κλίνας τος ορανούς, τ φάτ σου κενώσει· καταφιλήσω τος χράντους σου πόδας, ποσμήξω τούτους δ πάλιν, τος τς κεφαλς μου βοστρύχοις, ν ν τ Παραδείσ Εα τ δειλινόν, κρότον τος σν χηθεσα, τ φόβ κρύβη. μαρτιν μου τ πλήθη κα κριμάτων σου βύσσους, τίς ξιχνιάσει ψυχοσστα Σωτήρ μου; Μή με τν σν δούλην παρίδς,  μέτρητον χων τ λεος.

------------------------------

Χορός Κωνσταντινουπολιτών υπό Θρ Στανίτσα 

Τροπάριον Κασσιανής, Κων. Πρίγγου

-----------------------------------------


Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις...Τροπάριο Κασσιανής (1966) 
Θρ. Στανίτσας-----------------------------------


"Κύριε,  ν πολλας μαρτίαις" (Τροπάριο της Κασσιανής)
Δοξαστικό των αποστίχων των Αίνων της Μεγάλης Τετάρτης,
μέλος Π. Λαμπαδαρίου.
Ήχος πλάγιος του β'
Ψάλει χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.
Από το CD: "Μεγάλη Τετάρτη"1 σχόλιο:

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.