Ετικέτες

5.10.19

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής Γ΄ Λουκά

Αποτέλεσμα εικόνας για Ἡ ἀνάστασις τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας ἐν Ναΐν


ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ´ 11 - 16
η ανάσταση του υιού της χήρας στη Ναν


11 Κα γνετο ν τ ξς πορεετο ες πλιν καλουμνην Ναν· κασυνεπορεοντο ατ ο μαθητα ατο κανο κα χλος πολς. 12 ς δ γγισε τ πλ τς πλεως, κα δο ξεκομζετο τεθνηκς υἱὸς μονογενς τ μητρατο, κα ατη ν χρα, κα χλος τς πλεως κανς ν σν ατ. 13 κα δν ατν  Κριος σπλαγχνσθη π’ ατ κα επεν ατ· Μ κλαε· 14 καπροσελθν ψατο τς σορο, ο δ βαστζοντες στησαν, κα επε· Νεανσκε, σο λγω, γρθητι. 15 κα νεκθισεν  νεκρς κα ρξατο λαλεν, κα δωκεν ατν τ μητρ ατο. 16 λαβε δ φβος πντας, κα δξαζον τν Θεν, λγοντες τι Προφτης μγας γγερται ν μν, κα τι πεσκψατο  Θες τν λαν ατο. 


Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα 

11 Επειτα από αυτά, επήγαινε ο Ιησούς προς την πόλιν Ναΐν. Και μαζή του επήγαιναν αρκετοί μαθηταί του και λαός πολύς. 12 Μολις δε επλησίασε εις την πύλην της πόλεως και ιδού εγίνετο η εκφορά ενός νεκρού, ο οποίος ήτο μονογενής υιός εις μητέρα χήραν και αποστράτευτον και πολύς λαός με πολλήν συμπάθειαν προς αυτήν παρακολουθούσε μαζή της την κηδείαν. 13 Και όταν την είδε ο Κυριος, την ευσπλαγχνίσθη και της είπε· “μη κλαίεις”. 14 Και αφού επλησίασε, ήγγισε το φέρετρον, ενώ εκείνοι που το εκρατούσαν εσταμάτησαν, και είπε· “νεανίσκε, εις σε λέγω· Σηκω”.15 Και αμέσως εσηκώθη και εκάθισε ο νεκρός και ήρχισε να ομιλή. Ο δε Ιησούς έδωκε αυτόν εις την μητέρα του. 16 Και κατέλαβε φόβος όλους και εδόξαζαν τον Θεόν λέγοντες ότι “προφήτης μέγας παρουσιάσθη μεταξύ μας και ότι ο πανάγαθος Θεός επεσκέφθηκε τον λαόν του”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.