Ετικέτες

5.2.20

Καταργοῦν καὶ τὰς κλασσικὰς σπουδάς!


Η ΝΕΑ Τάξη Πραγμάτων πασχίζει νὰ ἐξαφανίσει κάθε στοιχεῖο ποὺ ἀντιβαίνει στὰ σκοτεινὰ καὶ δόλια σχέδιά της γιὰ τὴν ὑποδούλωση τῆς ἀνθρωπότητας. Τελευταῖα στράφηκε κατὰ τῶν κλασσικῶν σπουδῶν, καθ’ ὅτι καταξιώνουν τὸν ἄνθρωπο ὡς προσωπικότητα καὶ διακηρύσσουν τὴν ἐλευθερία του. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε ἀπὸ τὴν Σουηδία. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Τὸ νέο Σουηδικὸ σχολικὸ πρόγραμμα σπουδῶν προτείνει νὰ καταργηθοῦν οἱ μέχρι σήμερα πυλῶνες τῆς παγκόσμιας ἐκπαίδευσης, ὅπως ἡ ἀρχαία καὶ ἡ μεσαιωνικὴ Ἱστορία. Στὴν θέση τους, σύμφωνα πάντα μὲ τὸ πρόγραμμα, θὰ διδάσκονται σύγχρονα θέματα, ὅπως οἱ ρόλοι τῶν φύλων, οἱ… δημοκρατικὲς ἀξίες καὶ φυσικὰ ἡ (παράνομη) μετανάστευση. […] Ὅπως ὑπαγορεύει, ἡ κλασ­σικὴ ἀρχαιότητα καὶ ὁ μεσαίωνας θὰ ἐξαφανιστοῦν ἐντελῶς ἀπὸ τὸ σχολικὸ πρόγραμμα σπουδῶν. Οἱ ἀρχαῖοι πολιτισμοί, μεταξὺ ἐκείνων καὶ οἱ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς προϊ­στορικοὺς χρόνους ἕως περίπου τὸ 1700. Ἐκτὸς καὶ ὁ Σωκράτης, ὁ μεγάλος στοχαστὴς τῶν Ἑλλήνων. Μέχρι στιγμῆς, ἡ Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία γιὰ τὴν Ἐκπαίδευση ἀναγνώρισε ὅτι ἡ ἀπόφαση νὰ κοποῦν οἱ δεσμοὶ μὲ τόσο σημαντικοὺς ἀκρογωνιαίους λίθους στὴν ἱστορία τῆς Σουηδίας καὶ τῆς Εὐρώπης εἶναι ἀμφιλεγόμενη. Ἀναμένουμε…» (Ἱστ. Ἐλεύθερος Ἀετός)! Νομίζετε ὅτι ἦταν «τυχαία» καὶ στὴ Χώρα μας, ἡ ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ἀπεμπόληση τῶν ἀρχαίων καὶ πατερικῶν κειμένων ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευση; Ἀσφαλῶς ὄχι, ὅλα βαίνουν κατόπιν σχεδίου! Ἀντίσταση τώρα κατὰ τῆς ἀλλοτρίωσής μας, πρὶν εἶναι ἀργά!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.