Ετικέτες

13.4.20

Ἔκκλησις Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν γιά νά ἀνοίξουν οἱ Ἐκκλησίες

Ἔκκλησις Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν γιά νά ἀνοίξουν οἱ Ἐκκλησίες ...

Ἀγαπητοί μας ἀδερφοί,
Δυστυχῶς μασθανόμενοι οἱ Ἀρχιερες μας τς εθύνεςπέναντι στποίμνιο τςκκλησίας μας, ἀλλκατςποχρεώσεις τουςπέναντι στχρέος ποτος παρέδωσεΚύριος καττν χειροτονία τους, κατασκανδάλισαν τος πιστος καδίχασαν τνκκλησία μας γιμιὰ ἀκόμα φορά, συμπράττοντας μτὸ ἀνίερο καὶ ἀντίχριστο κράτος, ἐν μέσπανδημίας καμέγιστης δυσκολίας τν πιστν.

Οἱ εθύνες γιὰ ὅ,τι συμβαίνει γύρω μας, δννήκουν σὲ ἐμς τοςπλούς πιστος καταυτόχρονα πολτες ατοτοκράτους, διότι:
- Δὲν εἴμαστεμες ποεπαμετι οκαμπάνες κατμεγάφωνα μεταδίδουν τν κορωνοϊκαὶ ἄρα πρέπει νσωπάσουν...
- Δὲν εμαστεμες ποεπαμετι κολλάειρρώστιαπτν Θεία Κοινωνία...
- Δὲν εμαστεμες ποεπαμε νμν πάρουμε τὸ Ἅγιο Φς, ἀλλμποροῦμε νπάρουμε εκολα στν πόρτα μας φαγητκαπροϊόνταπντελιβεράδες κακούριερ..
- Δὲν εμαστεμες ποὺ ἀποφασίσαμε νμν τηρονται τὰ ἴδια μέτρα στος Ναούς μας, ὅπως στράπεζες, σούπερ μάρκετ καφαρμακεα... (λεφτάκια, φαγητκαφάρμακα νπάρουμε γιὰ τσμα μας, ἀλλὰ ἀπαγορεύεταιΘ. Κοινωνία, ἡ τροφτς ψυχς μας!!!!)
- Δὲν καταργήσαμεμες τν Μ. Ἑβδομάδα κατὸ Ἅγιο Πάσχα... (ἂν θέλετε νδετε ποιὸς τὸ ἔκανε νὰ πτε στνλεία)
- Δὲν εμαστεμες ποὺ ἀποφασίσαμε νΜΗΝπάρχει στὸ ἔντυπο τοκράτους γιτς μετακινήσεις, πρόβλεψη γιτντομικπροσευχστνκκλησία, ἀλλνὰ ὑπάρχει ἡ ἔξοδος μτκατοικίδιο!!!!!!
Μὲ ταπείνωση λοιπόν, λέμε ὅτι ατποδνκαναν Φράγκοι, Τορκοι καΓερμανοκακαμμιὰ, μκαμμιπολύ-θανατηφόροςπιδημία τοπαρελθόντος, δηλαδτκλείσιμο τνερν μας Ναν δνχει τδικαίωμα ντκάνει κανείς, οτε οἱ Ἀρχιερες, οτε τκράτος...
Οἱ Ναοὶ ἀνήκουν στν Χριστμας...
πευθυνόμενοι στοςεράρχες μας μπικρία διαπιστώνουμετι:
- Δὲν μςφήσατε ντιμήσουμε, ὅπωςπρεπε, ὡςρθόδοξοι Χριστιανοτν Παναγία μας στος Χαιρετισμος καστνκάθιστομνο.
- Δὲν μςφήσατε νὰ ἑορτάσουμε τὴν Κυριακτς Σταυροπροσκυνήσεως!!!
- Δὲν μςφήσατε νὰ ἑορτάσουμε τν Εαγγελισμτς Θεοτόκου!!!
- Τώρα θέλετε νὰ ΜΗΝ συμμετέχουμε στοςερούς μας Ναος τνγία καΜεγάληβδομάδα κανΜΗΝορτάσουμε τννάσταση ΤοΚυρίου μας;

νόψει τςγίας καὶ Μεγάληςβδομάδος θέλουμε:
- Νὰ ἀνοίξουν οἱ ἹεροΝαοί μας καμτάξη καμτν προσωπικεθύνη τοκαθενός μας, τηρνταςσα μςποδεικνύουν οἱ ὑγειονομικςρχς καγιτκαταστήματα τροφίμων, τς τράπεζες, τφαρμακεα κλπ, νπαρακολουθήσουμε τὶςερςκολουθίες τς Μεγάληςβδομάδος κατν Χαρμόσυνη Θεία Λειτουργία τςναστάσεως, ὑπτνπίβλεψη τνπιτρόπων ποὺ ἡ κάθενορία διαθέτει.
ν ατδν μπορενγίνει τότεναλλακτικά:
1. Θέλουμε νὰ μςπιτραπενπαραλάβουμε τὸ ἔλαιο τοῦ Ἁγίου Εχελαίου τν Μ. Τετάρτηστω καμεττὸ ἹερΜυστήριο.
2. Θέλουμε νὰ συμμετάσχουμε τηρνταςποστάσεις καὶ ὅ,τιλλορίζουν οἱ ὑγειονομικςρχές, στν περιφορτοῦ Ἐπιταφίου ΤοΚυρίου ποθγίνει σὲ ὑπαίθριο κιχι κλειστχρο.
3. Θέλουμε νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ παράδοση τοῦ Ἁγίου Φωτς τβράδυ τοΜεγάλου Σαββάτουπσυνεργεα τν Δήμων, ἀλλκασὲ ὅσους Δήμους δν γίνει ατό, νὰ ὑπάρξει πρόνοια τννορινστε νπαραδοθεῖ ἔστω μετσυνεννοήσεως τὸ Ἅγιο Φς, σσυγκεκριμένες διευθύνσειςσωνπιθυμοῦν ντπαραλάβουν.
4. Θέλουμε νὰ μςπιτραπετβράδυ τςναστάσεως νπαρευρισκόμαστε στνπαίθριο χροξωπτος Ναούς μας κανπαρακολουθήσουμεπὸ ἐκετν Θεία Λειτουργία, ἔστω κιν δν μςπιτραπεῖ ἡ εσοδος παρμόνο γιὰ ἄναμμα κεριοῦ....
5. Θέλουμε καθόλη τὴνγία καΜεγάληβδομάδα νὰ ἀκομε τς καμπάνες κατμεγάφωνα τν Ναν μας πομς δίνουν κουράγιο καμς βοηθον νὰ ὑπομένουμε τν δύσκολη ατπερίοδο ποδιανύουμε.
ν μςρνηθετε κααττότε δν μπορομε νπειθαρχήσουμε σὲ τίποτα....
ςπάκουα τέκνα τςκκλησίας μας δεχθήκαμε μέχρι σήμερα κάθε ταπείνωση κακάθεντιορθόδοξηπόφαση τς Πολιτείας, ἀλλκατς Διοικήσεως τςκκλησίας μας.
Δὲν θέλουμελλες παραμυθητικςγκυκλίους, ἀλλζητομεμπρακτη κατανόηση...
Δὲν εμαστεμες ποσκανδαλίσαμε τν κόσμο, διότι δν παίρνουμεποφάσεις.
Παρακαλοῦμε θερμνμςπιτρέψετε ατπογιπολλςλλεςρθόδοξες Χριστιανικς χρεςπετράπη...
Τὸνκκλησιασμό μας.
Κι ἂν ατσς φέρει σδύσκολη θέσηπέναντι στκράτος, τότε θέλουμε τνμπρακτη κατανόησή σας κανμςπιτραπον τὰ ἐναλλακτικὰ μέτρα ποζητομε.

Μὲ τν προσήκοντα σεβασμ
Χιλιάδες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

ΥΠΟΜΝΗΣΙΣ
δερφοπαρακαλομε τπαρν κείμενο νδημοσιευθεστνκκλησιασιαστικκαμτύπο, νὰ ἀναρτηθεσὲ ὅλα τὰ Ἑλληνορθόδοξαστολόγια κανπροωθηθεμὲ ἠλεκτρονικμήνυμα μέσῳ E-mail, Facebook, Twitter, Viber, Messenger σγνωστος καφίλους.
φωνατκαττς παραβιάσεως τς Θρησκευτικς μαςλευθερίαςπιβάλλεται νδιαβιβασθεπαντοιοτρόπως κανεσακουσθεκαὶ ἀπτοςποφασίζοντεςρμοδίους παράγοντες (Βουλευτές, Ὑπουργούς, Πρωθυπουργὸ) τς Κυβερνήσεως.
πειδὴ ἔχεικφρασθεῖ ἡ πρόθεση πλήθους πιστῶν νκαταθέσουν τνντονηπιθυμία τους νὰ ἀνοίξουν οἱ ἹεροΝαοκαταυτόχρονα τν διαμαρτυρία τους στος καττόπουςπισκόπους καπρς τΜέλη τς Διαρκοςερς Συνόδου (ΔΙΣ), γινὰ ἀπευθύνουν τν παροσακκληση, παραθέτουμε τπαρακάτω στοιχεῖαπικοινωνίας.

Ὁ Ἀθηννερώνυμος, Πρεδρος τηλ: 210-3352.300 μέηλ: id.grafeion@iaath.gr
Θεσσαλονίκηςνθιμος τηλ: 2310 228 823 μέηλ: gr imth@yahoo.com
Παραμυθίας, Φιλιατν καί Γηρομερίου Τίτος τηλ: 26660 - 22260 μέηλ: imparam@otenet.gr
Μηθύμνης Χρυσόστομος τηλ: 22530-22335 μέηλ: erammithimnis@hotmail.com
Τριφυλίας καίλυμπίας Χρυσόστομος τηλ: 27610-25283 μέηλ: imtko33@gmail.com
Μεσσηνίας Χρυσόστομος τηλ: 27210-24165 μέηλ: mitropolis messinias@yahoo.gr
Λευκάδος καίθάκης Θεόφιλος τηλ: 26450 22.645 : info@imli.gr
Θηβν καί Λεβαδείας Γεώργιος τηλ: 22610 28330 μέηλ: imthivlev@yahoo.com
Παροναξίας Καλλίνικος τηλ: 22850/22233
Φωκίδος Θεόκτιστος τηλ: 22650 28224 mfokid@gmail.com
Νέας Κρήνης καί Καλαμαριςουστνος τηλ: 2310 481 810 μέηλ: imnkrkal@otenet.gr
Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος τηλ: 2510-223141 μέηλ: imphnth@otenet.gr.
Σισανίου καί Σιατίστηςθανάσιος τηλ: 24650-21365


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.