Ετικέτες

5.4.20

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος: «Ἐάν ὅλοι οἱ χριστιανοί ἀκολουθοῦσαν κατά γράμμα τούς Ἐπισκόπους σέ ὅλα, οὔτε Ἐκκλησία οὔτε καί ὀρθόδοξος χριστιανός θά ὑπῆρχε!»


σ.σ. Την πρώτη πρόταση δεν μπορώ να καταλάβω, αφού γνωρίζουμε τι είχε πει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος για τους λέγοντες «παρά τα διατεταγμένα» (το αναφέρει και στο κείμενο όπως θα δούμε), Μάλλον στην επιστολή αυτή (1930), η οποία απευθύνεται στον Ατωλοακαρνανίας ερόθεο, ο Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος απαντάει και στην μονομερή διαστρέβλωση του πνεύματος των λόγων του Αγίου Ιγνατίου από τον Μητροπολίτη, ο οποίος προφανώς καλούσε σε τυφλή υπακοή. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που οι ταγοί της Εκκλησίας διαστρεβλώνουν τα λόγια των Αγίων αλλά και των Οικουμενικών Συνόδων για τα δικά τους οφέλη.

..άν, Σεβασμιώτατε, τήν γνώμη το θεοφόρου πατρός μν γνατίου κολουθοσαν λοι ο χριστιανοί κατά γράμμα, νά κολουθον δηλαδή τούς πισκόπους σέ λα, λλοίμονον τότε, οτε ρθοδοξία οτε κκλησία οτε ρθόδοξος χριστιανός θά πρχε σήμερα. άν ο ρθόδοξοι Χριστιανοί κολουθοσαν τούς πατριάρχες καί πισκόπους πολιναρίους, Μακεδονίους, Ετυχες, Διοσκόρους, Σαββελίυς, Σεβήρους, Εσεβίους καί πολλούς λλους καί δεχόνταν τά φρονήματά τους, πο τότε ρθοδοξία; πο χριστιανός εσεβής καί ρθόδοξος!!


Καί τί λέγω νθρώπους πατριάρχες καί μητροπολτες καί δέν λέγω Συνόδους πό 100, 200 καί 348 μητροπολτες καί πισκόπους ποτελούμενες; Διότι 348 τόν ριθμό συνλθαν στήν Κωνσταντινούπολη τό 754 καί ξέδωσαν ρο πού χει ς ξς:

«μόφωνα ρίζομε νά εναι πόβλητη καί ξένη καί βδελυγμένη πό τς κκλησίας τν Χριστιανν κάθε εκόνα πό κάθε λη καί χρωματουργική τν ζωγράφων κακοτεχνία κατασκευασμένη. Στό ξς νά μή τολμήση ποιοσδήποτε νθρωπος νά σκ ατό τό σεβές καί βδελυρό ργο, ποιος μως θά τολμήση στό ξς νά κατασκευάση εκόνα νά προσκυνήση νά τοποθετήση σέ κκλησία, σέ διωτικό σπίτι, νά κρύψη, άν μέν εναι πίσκοπος πρεσβύτερος διάκονος, νά καθαίρεται, άν δέ εναι μοναχός λαϊκός, νά ναθεματίζεται καί νά εναι πόλογος στούς νόμους τούς βασιλικούς, ς ντιμέτωπος στά προστάγματα το Θεο, καί χθρός στά δόγματα τν πατέρων».

ριθμός 348, Σεβασμιώτατε, εναι πολύ σεβαστός.
ν τούτοις τόν τότε πατριάρχη Κωνσταντνον καί τόν βασιλέα Κοπρώνυμο καί τούς 348 μητροπολτες, πολλοί μοναχοί, κληρικοί καί λαϊκοί δέν τούς κουσαν, ποσχίσθηκαν πό ατούς, τούς λεγχαν καί τούς ποκαλοσαν κακοδόξους, εκονομάχους κ.λ.π., καί ξακολουθοσαν νά σπάζωνται καί νά σέβωνται καί νά τιμον τίς γίες εκόνες. ρά γε ο τέτοιοι εναι σχισματικοί, αρετικοί, κακόδοξοι, κολασμένοι, ναθεματισμένοι, καί μαζί μέ ατούς καί μες, πού προσκυνομε καί σεβόμαστε σχετικά καί κατά τήν παράδοση, τίς γιες εκόνες; μες χουμε τήν γνώμη καί μολογομε τι εναι ξιοι κάθε παίνου γιατί δέν πειθάρχησαν καί ποσχίσθηκαν, καί ξιώθηκαν ορανίων στεφάνων γιά τήν «παρακοή» τους κείνη, καί σήμερα τούς τιμομε ς γίους καί τούς νομάζουμε· γιος Γερμανός, γιος Ταράσιος, ο γιοι Στέφανος καί Θεόδωρος καί Θεοφάνης ο Γραπτοί, Θεόδωρος Στουδίτης κ.λ.π.· τήν δέ σύνοδο το 754 νομάζουμε παράνομον, μιαράν καί Καϊαφικό συνέδριο…

Θεοκήρυξ πόστολος Παλος μς παραγγέλλει· «άν τις εαγγελίζεται μν παρ’ εαγγελισάμεθα νάθεμα».


Πατήρ δέ τς κκλησίας λέγει τά ξς:

«Πς λέγων παρά τά διατεταγμένα, κν ξιόπιστος , κν νηστεύ, κν παρθενεύ, κν σημεα ποι, λύκος σοι φαινέσθω ν προβάτου δορ, φθοράν προβάτων κατεργαζόμενος» (γιος γνάτιος Θεοφόρος)· καί Ζ΄ Οκουμ. Σύνοδος ρίζει· «ε τις πσαν παράδοσιν κκλησιαστική γγραφον γραφον θετε· νάθεμα»…

(γράφη τό 1930 πρός τόν Μητροπολίτην Ατωλοακαρνανίας ερόθεο).


πηγή
http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2020/04/blog-post_75.html

1 σχόλιο:

  1. Η απορία μου είναι,δε διάβασαν αυτοί οι θεολόγοι και οι αρχιερείς Παλαιά Διαθήκη και δε κατάλαβαν ότι η ιστορία του Εβραϊκού λαού είναι η ιστορία και του Xριστιανισμού;Όταν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από το Θεό και συμπορεύονταν με τα έθνη τα ειδωλολατικά,είχαν ασθένειες,θανάτους και υποδουλώνονταν στους εχθρούς τους,μέχρι και τα Iερά και τα Oσια τους και η Κιβωτός του Μαρτυρίου έπεσε στα χέρια των εχθρών τους.Και όταν ενθυμούνταν τοv Θεό και μετανοούσαν, ερχόταν η ηρεμία,η ησυχία και η γαλήνη στα σπίτια τους.Αντί να κηρύξουν μετάνοια ταπείνωση και αποχή από την αμαρτωλή ζωή,αντί να καταφύγουν στοv Κύριο με παρακλήσεις και δεήσεις προς τον δυνάμενο να μας σώσει από την ασθένεια,απαγορεύουν τη θεία λειτουργία και τις ακουλουθίες της Εκκλησίας, καταργούν τα όπλα πού μπορούν να πολεμήσουν κάθε κακό!
    Η απιστία και η αποστασία στο αποκορύφωμά της!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.