Ετικέτες

30.6.20

Των Δώδεκα Αποστόλων.Η πίστη μας είναι αληθινὴ. (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)


(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)


θρησκεία μας, γαπητοί μου, ενε μόνη ληθινή.  λευθερώνει π τν μαρτία, δηγε στν αώνιο ζωή. Ο πιστοι θ μςπον· Εκολα τ λέτε, χετε μως ποδείξεις;
πίστις μας χει πειρες ποδείξεις. Μία π ατς ενε ο πόστολοι , τος ποίους ορτάζουμε. Θ προσπαθήσω ν σς δείξω, τι ζωή, διδαχ κα τ τέλος τν ποστόλων βεβαιώνουν, τι θρησκεία μας ενε ληθινή.
Τ ργο δύσκολο, τ μέσα φτωχά . Κύριοςκάλεσε τος ποστόλους σ ργο δύσκολο.πως δύσκολο ενε ν πς κόντρα μ τ εμα, ν ξερριζώσης να αωνόβιο πλατάνι, ν κάνς τ βουν πεδιάδα, τόσο κα κόμη πι δύσκολο ταν τ ργο τν ποστόλων. Γι τ ργο ατό, τν νατροπ δηλαδ λου τοπαλαιο κόσμου, ποια μέσα χρησιμοποίησε Χριστός; πρχαν βασιλες, στρατηγοί, φιλόσοφοι, πλούσιοι, σχυρο κατ κόσμον· διάλεξε π᾿ ατος κανέναν γι συνεργάτη του;χι. ν παιρνε π᾿ ατούς, θ λεγαν τιμ τ δύναμί τους πικράτησε. ντιθέτως κκλησία εχε λες τς προϋποθέσεις ρνητικές. τσι κανείς δν μπορε ν π, τι νίκη της φείλεται σ νθρώπινη ποστήριξι. πόστολος Παλος θαυμάζει πς μ δύναμα μέσα Χριστς τ βάζει μ τν κόσμο κα λέει· «Τ μωρ το κόσμου ξελέξατο  Θες να τος σοφος καταισχύν, κα τ -σθεν το κόσμου ξελέξατο Θες να κα- ταισχύν τ σχυρά…» (Α΄ Κορ. 1,27)
. Κα νας κκλησιαστικς συγγραφεύς, Βασίλειος Σελευκείας, λέει· πως θαυμάζεις να γιατρό, πο μ τιποτένια μέσα κάνει τν ρρωστο καλά, τσι ενε θαυμαστς Θεός, πο μ τέτοια ργανα, νθρώπους πλοϊκος κα γραμμάτους,θεράπευσε τ τραύματα το πεπτωκότος νθρώπου.
Νέα δημιουργία. πως ατς πο χτίζει σπίτι δ βάζει τς πέτρες στν τύχη, λλ κάθε πέτρα χει τ θέσι της, τσι κα στν γία Γραφ κάθε λέξι ενε διαλεγμένη. γία Γραφ λοιπόν, προκειμένου να περιγράψ τ δημιουργία το σύμπαντος, λέει στ 1ο κεφάλαιο τς Γενέσεως, τι Θες «ποίησε», δημιούργησε, τ ντα (Γέν. 1,1,7,16,21,25,27,31). Τν δια μως λέξι χρησιμοποιε κα στ 3ο κεφάλαιο το Μάρκου, ταν περιγράφει τν κλσι τν ποστόλων· δ λέει «κάλεσε», λλ λέει «ποίησε»· «κα ποίησε δώδεκα, να σι μετ᾿ ατο» (Μρκ. 3,14) . Δν χρησιμοποιε τυχαίως κατ λάθος τ  λέξι ατή. Τ ργο πο εχε ν κάν τώρα Χριστς ταν μι νέα δημιουργία . Κα πράγματι· τ ν πάρς ναν νθρωπο μέσα π᾿ τ διαφθορ κα ν τν ψώσς στ ζω τς χάριτος ενε μι νέα δημιουργία. Ενε νθρωποποις θρησκεία μας, δημιουργε ληθινος νθρώπους. πηρέται ατο το ργου θ γίνονταν ο πόστολοι. Δν ταν μως τοιμοι· πρεπε κι ατο προηγουμένως νκαταρτισθον. Ατ λοιπν πο κανε σ᾿ ατος Χριστός, τ ν τος καταρτίσ κα ν τος τοιμάσ γι τν εαγγελισμ το κόσμου, ταν κάτι δυσκολώτερο π τ δημιουργία το λίου κα τν στέρων. Πνευματι-κο λιοι κα πνευματικο στέρες ταν ατοί. Λένε, τι κάποιος γλύπτης εδε να μάρμαρο πεταμένο μέσ᾿ στς λάσπες. ν ο λλοι τ περιφρονοσαν, ατς τ πρε, τ καθάρισε, ρχισε ν τ δουλεύ, κα μετ π ρκετ διάστημα μ τ σμίλη του βγαλε μέσα π ατ ναν γγελο. Κα Χριστς πρε τ λιθάρια τ πεταμένα κα τ κανε τος «δώδεκα θεμελίους» τς κκλησίας του κατ τν ποκάλυψι (21,14) .
Γεσις ορανο . Ο πόστολοι ξιώθηκαν ν δοκιμάσουν τ χάρι το Θεο, ν γευθον τν ορανό, κα ατ τ γεσι μετέδωσαν. σο μειναν κοντ στν Κύριο, ούφηξαν σν σφουγγάρι τν λήθεια του, μάζεψαν τ ρωμά του. Εδαν κα κουσαν θαύματα πρωτάκουστα, διδασκαλία νεπανάληπτη, γιότητα πο «κάλυψεν ορανούς» (μβ. 3,3) . Ατ θησαύρισαν στν καρδιά τους. Κα τ γλυκύτητα  πο δοκίμασαν δν τν κράτησαν μόνο γι τν αυτό τους. Σαμψν εδε κάποτε μέσα π μία σιαγόνα ψόφιου λιονταριο ν τρέχ μέλι. Τ δοκίμασε κ᾿ δωσε π ατ κα στος γονες του ν γευθον (βλ. Κριτ. κεφ. 14) . τσι κα ο γιοι πόστολοι, ο νέοι Σαμψών· βρκαν μέλι, κα επαν στν κόσμο· «Γεύσασθε κα δετε τι χρηστς Κύριος» (Ψαλμ. 33,9).
Μόνο κίνητρο πίστις . ν πιάσετε κατ νθρώπους στ δρόμο κα τος ρωτήσετε,Γιατί τρέχετε, τί κυνηγτε; θ δτε τι καθένας χει κάποιο φήμερο σκοπό· νας τ χρμα, λλος τ δόξα, λλος «οστρον κολασίας» (τροπ. Κασ.) . Ο πόστολοι τί  κίνητρο εχαν ταν διέτρεχαν τν κόσμο; Μήπως τ χρμα; Ψάξτε τς τσέπες τους. Κάποιος νάπηρος ζήτησε λεημοσύνη π τν Πέτρο, κι ατς επε· «ργύριον κα χρυσίον οχ πάρχει μοι· δ χω τοτό σοι δίδωμι· ν τ νόματι ησο Χριστο το Ναζωραίου γειρε κα περιπάτει» (Πράξ. 3,6) . Ο σημερινο κληρικο μπορον ν πον «ργύριον κα χρυσίον οχ πάρχει μοι» ;
Πγε στ ώμη κάποιος πισκέπτης παλαιότερα. πάπας το δειχνε τος θησαυροςκα λεγε μ καμάρι· –Εχε τέτοια Πέτρος; – Πέτρος, το παντ  πισκέπτης, δν ε-χε ατά, εχε μως κάτι νώτερο· μπορες σ ν παναλάβς τ λόγο του,
«ν τ νόματι ησο Χριστο γειρε κα περιπάτει»;…Ποιό λοιπν τ κίνητρο τν ποστόλων; τ χρμα; χι. Μήπως δόξα; Παλος λέει στ σημεριν πόστολο· «ς περικαθάρματα το κόσμου γενήθημεν, πάντων περίψημα  ως ρτι» (Α΄ Κορ. 4,13). Τος περιφρονοσαν, τος κολλοσαν ρετσινιές. Μήπως κίνητρο ταν ο δονές; Οτε ν φνε οτε ν᾿ ναπαυθον προλάβαιναν. «ποπιάζω μου τν σάρκα κα δουλαγωγ» (.. 9,27) , βεβαιώνει Παλος. Ποιόλοιπν ταν τ κίνητρο τους;
πίστις . πίστις, τι ατ πο κηρύττουν ενε λήθεια. πέγραψαν μ τ αμα τους . Τ πιστεύω τν ποστόλων δ βγκε π μελέτες κα γραφεα· βγκε μέσα π᾿ τ καμίνι τς ζως κα τς δοκιμασίας. Κα τέλος τ πέγραψαν μ μαρτύριο, μ τ αμα τους. Σύμφωνα μ τ μηναο  Πέτρος σταυρώθηκε μ τ κεφάλι κάτω κα  Παλος ποκεφαλίσθηκε, στ ώμη κα ο δυό.
 νδρέας φθασε στ Βυζάντιο κα κατέληξε στν Πάτρα, που σταυρώθηκε χιαστί.  άκωβος το Ζεβεδαίου φονεύθηκε στ εροσόλυμα π᾿ τ μαχαίρι το ρδη.  Φίλιππος σταυρώθηκε στ Μικρ σία.  Βαρθολομαος σταυρώθηκε στς νδίες, που πίσης μαρτύρησε κα  Θωμς πληγωμένος π λόγχες.  Ματθαος κάηκε ζωντανς στν εράπολι τς Συρίας.  άκωβος το λφαίου σταυρώθηκε π τος πίστους.  Θαδδαος  Λεββαος ούδας ακώβου κρεμάστηκε στν πόλι ραρτ κα ξεψύχησε π βέλη πο το ρριξαν.  Σίμων ο Κανανίτης ή Ζηλωτής σταυρώθηκε στν φρική.  Ματθίας μαρτύρησε στν Αθιοπία. λοι εχαν μαρτυρικ τ τέλος, κτς μόνο το εαγγελιστο ωάννου, πο γραψε στν Πάτμο τν ποκάλυψι. λοι, μ τ ζωή,τ διδασκαλία, τ ργο κα τ μαρτύριό τους,βεβαίωσαν τν λήθεια τς πίστεώς μας.
Μ τί νθη ν τος στεφανώσουμε , δελφοί μου; «Ποίοις πνευματικος σμασι» ν τος «παινέσωμεν» ; (στιχ. σπ. κθ΄ ουν.) . Μαζ μ κάποιον διδάσκαλο τς κκλησίας λέμε· Τί ν σς νομάσουμε, γιοι πόστολοι; μέλισσες; ρη; ποταμούς; καρποφόρα δένδρα; ετούς; σάλπιγγες; γεωργούς; λέοντας πρ πνέοντας; τλαντες; γ θ τος παρομοιάσω μ δύο εκόνες. μία ενε ο ψαρδες , κα λλη πρόβατα ησο Χριστο .
«δο γ ποστέλλω μς ς πρόβατα ν μέσ λύκων» , τος επε Κύριος (Ματθ. 10,16) . Φαντασττε δώδεκα προβατάκια ν τ ίξουν στς χαράδρες το Γράμμου κα το Βιτσίου· ο λύκοι δ θ᾿ φήσουν οτεκόκκαλο. Κα μως δ, χι μόνο δν κατέβαλαν ο λύκοι τ πρόβατα το Χριστο, λλ᾿ατ μ τν γιότητα κα τν γάπη τους μετέβαλαν τος λύκους κα τος καναν κι ατος ρνιά. Κα πραγματοποιήθηκε προφητεία το σαΐου «Κα συμβοσκηθήσεται λύκος μετ᾿ ρνός» (σ. 11,6) . Ενε δυνατν λύκος ν βόσκ μαζ μ ρνί; Ατ τ θαυμαστ γινε.
ς τιμήσουμε τος ποστόλους . ταν στν τελευταο πόλεμο τ᾿ εροπλάνα το Χίτλερ πειλοσαν τ Λονδνο, γγλία σώθηκε π λίγους εροπόρους πο πεμάκρυναν τος Γερμανούς. Τότε νας γγλος πολιτικς επε· «Ποτέ δν φείλοντο τόσο πολλ σ τόσο λίγους». λλ᾿ ατ πο επε κενος γι τοςεροπόρους, σχύει πολ περισσότερο γι τος ποστόλους. νθρωπότης φείλει τ πν στος δώδεκα ψαρδες τς Γαλιλαίας.
Εθε εραποστολ ν ξανανθίσ, πατρίδα μας ν γίν πάλι θνος εραποστολικό, κα νέοι Πέτροι κα Παλοι ν τρέξουν ν κηρύξουν ησον Χριστόν· ν, παδες, μνετε κα περυψοτε ες πάντας τος αἰῶνας· μήν.

πομαγνητοφωνημένη σπεριν μιλία,  ποία γινε στν αθουσα τς δ. Ζωοδ. Πηγς 44 θηνν τν 30-6-1963.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.