Ετικέτες

10.10.20

Εσπερινός Κυριακής 11/10/20 το Σάββατο απόγευμα - σύντομο σχήμα


 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

τελείται Σάββατο απόγευμα

(10/10/20)

(βασικό σχήμα, χωρίς πολλές λεπτομέρειες)

Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν… ή χωρίς ἱερέα: Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων…

Δεῦτε, προσκυνήσωμεν…

Προοιμιακός ψαλμός (ργ΄, δηλ. 103)

(στιχολογία ψαλτηρίου: 1ο κάθισμα, δηλ. ψαλ. 1-8 – κάθε Σάββατο)

Κεκραγάρια (δηλ. Κύριε εκέκραξα…, Κατευθυνθήτω…) στον ήχο της νέας εβδομάδας που ξεκινά από Σάββατο απόγευμα, εσπερ. Κυριακής (α΄ ήχος)

Κανονικά ψέλνονται και οι ενδιάμεσοι στίχοι: Θου Κύριε…κτλ. από ψαλμούς 140, 141, 129. (σε ενορίες κακώς παραλείπονται).

Στιχηρά: 4 αναστάσιμα από οκτώηχο=παρακλητική σε ήχο εβδομάδας (α΄) και 6 των Αγίων Πατέρων της Ζ΄ Οικ. Συνόδου από μηναία (πλ. β΄).

Δόξα… : δοξαστικό των Αγίων (σε ήχο πλ.β΄ )

Και νυν… : το Δογματικόν Θεοτοκίον (κάθε Σάββατο) από την Παρακλητική (ή από το αναστασιματάριο), σε ήχο α΄ (της νέας εβδομάδος)

Φως ιλαρόν…

Προκείμενον ημέρας: Ο Κύριος εβασίλευσεν…

Αναγνώσματα: Γεν. ιδ΄14-20, Δευτ. α΄ 8-11,15-17, Δευτ. ι΄14-21

Καταξίωσον…

Απόστιχα (4 από οκτώηχο σε ήχο α΄)

Δόξα… και νυν… (των Αγίων Πατέρων σε ήχο δ΄ από μηναία)

Τρισάγιο

Απολυτίκια: αναστάσιμο (α΄ ήχος),

Δόξα… των Αγίων Πατέρων (πλ. δ΄) καὶ νῦν …ομόηχο θεοτοκίο (πλ.δ΄)

Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός…

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ… Δόξα… καὶ νῦν Κύριε ἐλέησον  (3)

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων…


βιβλία-πηγές: 

εγκόλπιο αναγνώστου ή Μέγα Ωρολόγιο με μπλε

παρακλητική (ή αναστασιματάριο) με κόκκινο

μηναία με πορτοκαλί

ψαλτήρι με πράσινο


Επιμέλεια ανάρτησης; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.