Ετικέτες

9.7.23

Άγιοι Σαράντα Πέντε Μάρτυρες
10 Ιουλίου

Η πιο πρακτική ιστοσελίδα για να βρίσκετε τις ακολουθίες είναι:


Επιλέγετε ημερομηνία
(για τη θ΄ ώρα επιλέγετε τη σημερινή ημερομηνία 9/7)
(για εσπερινό, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρο και ώρες επιλέγετε την αυριανή ημερομηνία 10/7) 

Πατάτε υποβολή

Επιλέγετε ακολουθία

Πατάτε υποβολή