Ετικέτες

15.7.17

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής Ϛ´ Ματθαίου (16/7/2017)


Εαγγελικ Περικοπὴ Κυριακῆς Ϛ´ Ματθαίου
[ἐντὸς τοῦ διαστήματος 13-19 Ἰουλίου]

Συναξάρι:
Τῶν γίων καὶ θεοφόρων πατέρων 
τς ν Χαλκηδόνι Δ΄ Οκουμενικς συνόδου

Αγιολόγιον Ορθοδόξου Εκκλησίας:
Πάντων τν γίων και θεοφόρων Πατέρων 
τν τὰς ἑπτὰ Οἰκουμενικὰς Συνόδους συγκροτησάντων


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε´ 14 - 19

Εἶ­πεν ὁ Κύ­ρι­ος τοῖς ἑ­αυ­τοῦ Μα­θη­ταῖς· 


14 μες στε τ φς το κσμου. ο δναται πλις κρυβναι πνω ρους κειμνη· 15οδ καουσι λχνον κα τιθασιν ατν π τν μδιον, λλπ τν λυχναν, κα λμπει πσι τος ν τ οκίᾳ. 16 οτως λαμψτω τ φς μν μπροσθεν τν νθρπων, πως δωσιν μν τ καλ ργα κα δοξσωσιν τν πατρα μν τν ν τος ορανος. 17 Μ νομσητε τι λθον καταλσαι τν νμον τος προφτας· οκ λθον καταλσαι λλ πληρσαι. 18 μν γρ λγω μν, ως ν παρλθ ορανς κα γ, ἰῶτα ν μα κεραα ο μ παρλθ π το νμου ως ν πντα γνηται. 19 ς ἐὰν ον λσ μαν τν ντολν τοτων τν λαχστων κα διδξ οτως τος νθρπους, λχιστος κληθσεται ν τ βασιλείᾳ τν ορανν· ς δν ποισ κα διδξ, οτος μγας κληθσεται ν τ βασιλείᾳ τν ορανν. 


Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα 

14 Σεις με το φωτεινόν σας παράδειγμα και τα λόγια του Ευαγγελίου είσθε το πνευματικόν φως της ανθρωπότητος. Οπως δε μία πόλις που είναι κτισμένη επάνω στο όρος, δεν ημπορεί να κρυφθή, έτσι και ο ιδικός σας βίος θα υποπίπτη, είτε το θέλετε είτε όχι, εις την αντίληψιν των ανθρώπων. 15 Και όταν ανάπτουν λύχνον οι άνθρωποι, δεν τον θέτουν κάτω από τον κάδον, αλλά επάνω στον λυχνοστάτην, ώστε να φωτίζη όλους εκείνους που ευρίσκονται μέσα στο σπίτι. 16 Το φως λοιπόν (που επήρατε από εμέ και είναι τώρα ιδικόν σας) έτσι ας λάμψη εμπρός στους ανθρώπους, δια να ίδουν τα καλά σας έργα και δοξάσουν τον Πατέρα σας τον ουράνιον, που έχει τέτοια ενάρετα τέκνα. 17 Μη νομίσετε ότι ήλθα να καταλύσω τον νόμον του Μωϋσέως η την διδασκαλίαν των προφητών. Δεν ήλθα να καταλύσω αυτά, αλλά να τα τηρήσω, να τα εκπληρώσω και να τα ολοκληρώσω εις ένα τέλειον νόμον. 18 Διότι σας διαβεβαιώ με πάσαν επισημότητα, ότι έως ότου υπάρχη ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα η ένα κόμμα, δεν θα παραπέση από τον νόμον, μέχρι την στιγμήν που όλα θα επαληθεύσουν και θα πραγματοποιηθούν εις την ζωήν και το έργον μου. 19 Εκείνος λοιπόν, που θα παραβή μίαν από τας εντολάς αυτάς, που φαίνονται μικραί και ασήμαντοι, και διδάξη έτσι τους ανθρώπους, θα ονμασθή ελάχιστος εις την βασιλείαν των ουρανών. Εκείνος όμως που θα αγωνισθή να τηρήση όλας τας εντολάς και διδάξη την τήρησιν αυτών και στους ανθρώπους, αυτός θα ανακηρυχθή μέγας εις την βασιλείαν των ουρανών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.