Ετικέτες

11.3.18

ΚΑΤΑΓΝΩΣΙΣ ΕΤΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ


ΚΑΤΑΓΝΩΣΙΣ ΕΤΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ

Διατυπωθεισν π τς ατο Θειοτάτης Παναγιότητος το Οκουμενικο Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

πως λαβοσα γνσιν διαπιστώσ, ποκηρύξ κα καταδικάσ ατς ς ντικειμένας τ ρθ διδασκαλί τς κατ νατολς ρθοδόξου Μις, γίας, Καθολικς κα ποστολικς το Χριστο κκλησίας.
Κατατεθεσα π το ρχιμ. Χρυσοστόμου Ν. Πήχου, γουμένου τς ερς Κοινοβιακς Μονς « Ζω­ο­δόχος Πηγ» Λογγοβάρδας Πάρου.
------
Μακαριώτατε ρχιεπίσκοπε θηνν κα πάσης λλάδος κ. ερώνυμε, Πρόεδρε τς ερς Συνόδου τς κκλησίας τς λλάδος, κα
Σεβασμιώτατοι ρχιερες μέλη τς ερς Συνόδου τς καθ μς ρθοδόξου κκλησίας τς λλάδος πως ατ λειτουργε δυνάμει το Συνοδικο τόμου το 1850 κα τς Πατριαρχικς Πράξεως το 1928 κδοθέντων μφοτέρων π το σεπτο Οκουμενικο Πατριαρχείου τς Κωνσταντινουπόλεως,
Ελογετε.
Δι τς παρούσης καταθέτω νώπιόν σας, νώπιον το σεπτο Σώματος τς εραρχίας τς κκλησίας τς λλάδος τν σκανδαλισμν μο προσωπικς, τς συνοδείας μου, κληρικν, μοναχν κα πλήθους κόσμου, ποος κλυδωνίζεται ταρασσόμενος ς π κυμάτων πολλν λόγ τν λλεπαλλήλων τεροδιδασκαλιν, α ποαι διετυπώθησαν κατ καιρος π το Παναγιωτάτου Οκουμενικο Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου μ ποκορύφωμα τν γίαν κα Μεγάλην Σύνοδον (ΑκΜΣ) το Κολυμπαρίου τς Κρήτης.
κ προοιμίου σς ναφέρω, τι τ σα θ ναγνώσετε καταγγελλόμενα κατωτέρω δν εναι καρπς ντιπαθείας παρεσκείας ες τ πρόσωπον το Παναγιωτάτου οτε κν πνεμα ντιλογίας λλης τινς κακοθυμίας ναντι ατο, νόμιμος δ προσφυγή μου ες μς γίνεται καθηκόντως, μ πρόδηλον πνευματικν νησυχίαν, μ πεποίθησιν ληθείας κα π ντονον κα δικαιολογημένον νδιαφέρον. Κατανο πολύτως τι τ Οκουμενικν Πατριαρχεον τελε π αχμαλωσίαν. σζουσα λήθεια ες τν νωμένην «Μίαν, γίαν, Καθολικν κα ποστολικν κκλησίαν» εναι τ ζητούμενον, κα ατ πιθυμομε ν καταφαν χωρς φόβον κα πάθος. κ παραλλήλου ναίρεσις φ μν τν διατυπωθεισν τεροδιδασκαλιν θ προλάβ τ παπειλούμενον νέον σχίσμα ες τος κόλπους τς κκλησίας.
 νασκοποντες λοιπν τν μέχρι σήμερον πορείαν το παναγιωτάτου Οκουμενικο Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ες τν χρον τς κκλησίας θ παρουσιάσωμεν μερικ σημεα, δι τν ποίων στοιχειοθετονται α τεροδιδασκαλίαι ατο.

1.α΄) Παναγιώτατος, π τ χρόνια διευρύνσεως τν σπουδν του, ες τν διδακτορική του διατριβν μ τίτλον «Περ τν κωδικοποίησιν τν . Κανόνων κα τν κανονικν διατάξεων ν τ ρθοδόξ κκλησί» κθέτει τς πόψεις του δι τος ερος Κανόνας πο υθμίζουν τς σχέσεις τν ρθοδόξων μ τος τεροδόξους δι τν ξς: «Δν δύναν­ται», γράφει, «ν φαρμοσθον σήμερον κα πρέπει ν τροποποιηθον α δι­α­τάξεις α κανονίζουσαι τς σχέσεις τν ρθοδόξων Χρι­στιανν πρς τος τεροδόξους κα τεροθρήσκους. Δν δύναται κ­κλησία ν χ διατάξεις παγορευούσας τν εσοδον ες τος ναος τν τεροδόξων κα τν μετ α­τν συμπροσευχήν, καθ ν στιγμν ατη δι τν κ­προσώπων ατς προσ­εύχεται π κοινο μετ ατν δι τν τελικν νωσιν ν τ πίστει, τ ­γάπ, τ λπίδι. Περισσοτέρα γάπη πρέπει νρ­δεύσ” πολλς κανονικς διατάξεις πρς “ζωογονίαν”. πιβάλλεται τροποποίησις ­ρισμένων διατάξεων π τ φιλανθρωπότερον κα ρεαλιστικώτερον. κκλησία δν δύναται κα δν πρέπει ν ζ κτς τόπου κα χρόνου».
Ο . Κανόνες, δι τος ποίους γίνεται λόγος νωτέρω, δι τς συνεχος παραβάσεώς των χουν καταργηθ ν τ πράξει. τεροδιδασκαλία γινε πρξις. πλς μ τν ΑκΜΣ γινε προσπάθεια ν περιβληθ σιωπηλς μ συνοδικν κρος. Α θέσεις ατα το Παναγιωτάτου δν ποτελον τεροδιδασκαλία, κα α παραβάσεις εροκανονικ παραπτώματα; σφαλς.
β΄) Ες τ νωτέρω πόσπασμα ο . Κανόνες χαρακτηρίζονται ς μ χοντες στοιχεα φιλανθρωπίας κα ρεαλισμο. τι πάσχουν π ξηρασίαν, κα θ ναζωογονηθον ἐὰν ποτισθον μ νάματα γάπης. Δηλαδή, τ γιον Πνεμα παρήγαγε, τ καιρ κείν, καρπος (τος . Κανόνας) στερημένους ζωογόνου γάπης; μως α ποφάσεις τν Οκουμενικν κα τοπικν Συνόδων ξεκινον μ τ «δοξε τ γί Πνεύματι κα μν»· πς εναι δυνατν α κφάνσεις ατα το γίου Πνεύματος ν μ χουν στοιχεα φιλανθρωπίας κα ρεαλισμο, ν πάσχουν π ξηρασίαν κα ν χουν νάγκην π τν ζωογόνον γάπην το οκουμενισμο; Δν εναι ατ τεροδιδασκαλία;
2.α΄) Κατ τν θρονικν ορτν το Φαναρίου 30-11-1998 Παναγιώτατος προσ­φωνν τν Παπικν ντιπροσωπείαν λέγει μεταξ λλων κα τ ξς· «Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κύριε William Η. Keeler κα λοιπο ν Χριστ δελφο ο ποτελοντες τν ντιπροσωπείαν τς κκλησίας Ρώμης, …Δν πρέπει ν σπαταλήσωμεν τν χρόνον ες ναζητήσεις εθυνν. Ο κληροδοτήσαντες ες μς τν διάσπασιν προπάτορες μν πρξαν τυχ θύματα το ρχεκάκου φεως κα ερίσκονται δη ες χερας το δικαιοκρίτου Θεο. Ατούμεθα πρ ατν τ λεος το Θεο, λλ’ φείλομεν νώπιον Ατο πως πανορθώσωμεν τ σφάλματα κείνων. …Εθε ν ξιώσ μς Κύριος ν δωμεν κα τν νάστασιν τς νότητος τς Μις, γίας, Καθολικς κα ποστολικς κκλησίας Ατο. μήν» (περ. «πίσκεψις» τ. 563/1998, σελ. 22-29).
Παρατηρομεν ες τ πόσπασμα ατό, τι τοποθέτησις το Παναγιωτάτου ναντι τν . Κανόνων δν παραμένει πλς δία λλ πεκτείνεται κόμη κα ες τ πρόσωπα τν θεοφόρων πατέρων, ο ποοι χαρακτηρίζονται «θύματα το ρχεκάκου φεως». Ο γιοι Πατέρες, ο ποοι ς πύργοι σειστοι κα ς στέρες πολύφωτοι το νοητο στερεώματος, κατ τν μνδόν, φωτίζουν τν δρόμον πο πρέπει ν κολουθμεν ς ρθόδοξοι Χριστιανοί, εναι «θύματα το ρχεκάκου φεως». Ν επωμεν, τι χαρακτηρισμς ατς πεκτείνεται κα ες τος ναριθμήτους μάρτυρας κα σιομάρτυρας, ο ποοι μ τ τίμιον αμά τους πότισαν κα ποτίζουν τ ειθαλς δένδρον τς ρθοδόξου πίστεως; Εναι δν εναι θέσις ατ τεροδιδασκαλία;
β΄) Ες τ νωτέρω πόσπασμα διαβάζουμε, τι Παναγιώτατος διατυπώνει νώπιον τς Παπικς ντιπροσωπείας τν εχν «ν ξιώσ μς Κύριος ν δωμεν κα τν νάστασιν τς νότητος τς Μις, γίας, Καθολικς κα ποστολικς κκλησίας Ατο. μήν». Δηλαδή, ρθόδοξος κκλησία πάσχει κατ τν νότητά της κα δν εναι Μία, γία, Καθολικ κα ποστολικ κκλησία, πως μέχρι τώρα πιστεύομεν; νότης τς Μις γίας Καθολικς κα ποστολικς κκλησιας εναι νεκρ κα περιμένει τν νάστασίν της;
γ΄) Παναγιώτατος τ 1991, ς μητροπολίτης Φιλαδελφείας, μιλώντας σ παπικούς, εχε διατυπώσει μίαν διαφοροποιημένην π τ ρθόδοξα δεδομένα κκλησιολογίαν· «Δν εναι δυνατό», επε, «ν θεωρήσουμε τι, ετε μες ο ρ­θόδοξοι, ετε σες ο Ρωμαιοκαθολικοί, χουμε ποκλειστικ διοκτησία τν διαδοχ τς ρχαίας κκλησίας» (περιοδικν «πίσκεψις» τ. 464/1-7-1991, σ. 9). στε ρθόδοξος κκλησία, ντως Μία, γία, Καθολικ κα ποστολικ κκλησία, πώλεσε τν ατοσυνειδησίαν της, εναι νεκρ κα περιμένει δι το Οκουμενισμο ν δ τν νάστασίν της; Εναι δν εναι ατ τεροδιδασκαλία;
3. α΄) Παναγιώτατος πραγματοποιν πίσημον πίσκεψιν ες τ Βατικανν τν 27-6-1995 κα μιλν σ νεαρος παπικος επε μεταξ λλων κα τ ξς· «Τέκνα τς κκλησίας ν Κυρί ελογημένα κα γαπητά..., συνεορτάζομεν νατολ κα Δύσις (ννοε τν θρονικν ορτν τς Ρώμης). Θεο τ δρον... ορτάζομεν, διότι εμεθα π γς πορευομένη κοινωνία τν γίων..., εναι δ ορτ τς κκλησίας πεπληρωμένη ταν εναι παροσα κα συνεορτάζουσα νεολαία... λάβατε δι το γίου Βαπτίσματος κα το Χρίσματος τ χαρίσματα το γίου Πνεύματος. Φέρετε ν τ ψυχ κα τ μετώπ μν τ σημεα τς Βασιλείας το Θεο» (περιοδικν «πίσκεψις» τ. 520/31-7-1995, σσ. 19, 20, 5 κα 6).
Δηλαδή, δν μς χωρίζει τίποτε; π πότε πέκτησαν Χάριν τ μυστήρια τν Παπικν; Ατν τν παρακαταθήκην παρελάβομεν π τος γίους ποστόλους κα τος γίους Πατέρας τς κκλησίας μας; Δν εναι ατ τεροδιδασκαλία;
4. α΄) Παναγιώτατος κατ τν μιλίαν του τν 4-11-1994, σ διαθρησκειακν συνάντησιν ες τν ταλικν πόλιν Riva del Garda, που μίλησε σ παρισταμένους γέτας διαφόρων θρησκειν, επε· «Πρέπει ν συμβάλωμεν στε ν φέρωμεν ες τ προσκήνιον τς πνευματικς ρχς το Οκουμενισμο, τς δελφωσύνης κα τς ερήνης. Πράγματι, δι τν λόγον ατν συνεκεντρώθημεν δ! Ατς εναι νας τρόπος, δι το ποίου μες ο κληρικο δυνάμεθα ν βοηθήσωμεν ατος ο ποοι κυβερνον. βαθεα κα σταθερ πνευματικότης μας ρχεται ες ξεαν ντίθεσιν μ τν γκόσμιον χαρακτρα τς συγχρόνου πολιτικς. …Ατα α δυνατότητες νακύπτουν π τν δίαν τν φύσιν τς διότητος πο φέρομεν, νδρες κα γυνακες, ς κλητο το Θεο. ς μία κοινότης πίστεως δυνάμεθα ν ντιμετωπίσωμεν τν κοσμικν ομανισμν κα τν θνικισμν μ γάπην, μ πνεμα Οκουμενισμο κα μ τν γι σεβασμόν μας πρς τν παράδοσιν. λλ τοτο δυνάμεθα ν πιτύχωμεν μόνον ἐὰν εμεθα νωμένοι ν τ πνεύματι το νς Θεο, “Δημιουργο τν πάντων, ρατν τε κα οράτων”, Ρωμαιοκαθολικο κα ρθόδοξοι, Προτεστάνται κα βραοι, Μουσουλμνοι κα νδουϊσταί, Βουδδιστα κα Κομφουκιανισταί…» (περιοδικν «ρθοδοξία» το Πατριαρχείου, τ. κτωβρ.-Δεκεμβρίου 1994, κατ μετάφρασιν). γαστ συνεργασία τν κληρικν μ τος κυβερνήτας τν λαν π τ προπέτασμα τς γάπης!
Δηλαδή, λιος τς δικαιοσύνης Χριστς χασε τ φς του, τς πνευματικάς του ξίας, γινε φανάρι πο τρεμοσβήνει, κα ατ πο μς πέμεινεν εναι «ν φέρωμεν ες τ προσκήνιον τς πνευματικς ρχς το Οκουμενισμο, τς δελφωσύνης κα τς ερήνης»;
Ες τ νωτέρω πόσπασμα καλε ν νωθον «ν τ πνεύματι το νς Θεο, “Δημιουργο τν πάντων, ρατν τε κα οράτων”, Ρωμαιοκαθολικο κα ρθόδοξοι, Προτεστάνται κα βραοι, Μουσουλμνοι κα νδουϊσταί, Βουδδιστα κα Κομφουκιανισταί…». Κύριε, λέησον!... Δηλαδ ες τν διον Θεν πιστεύουν Χριστιανοί, Μουσουλμνοι, νδουϊσταί, Βουδιστα κα Κομφουκιανισταί...; Δν εναι ατ τεροδιδασκαλία;
Δυστυχς κκλησιολογία το Παναγιωτάτου πάσχει· δν εναι ρθόδοξος, εναι Οκουμενιστική.
β΄) μιλν Παναγιώτατος τν 20-12-2001 ες τν Α΄ Διαθρησκειακν Συνάντησιν τν Βρυξελλν κα πευθυνόμενος σ κπροσώπους τν τριν μονοθεϊστικν θρησκειν χρησιμοποίησε μοειδ Θεολογία κα δι τος λλοθρήσκους (ουδαϊσμο, Μουσουλμανισμο, Χριστιανισμο) κα επε· «Παρακαλομεν θερμς αυτος κα λλήλους ν δώσωμεν ες τος πιστούς μας κα τν κόσμον λον νόθευτον τ ερηνοποιν μήνυμα το νς καί μόνου ληθινο Θεο, ποος μς συνεκέν­τρωσεν ν τ γάπ Του νταθα. …μες ο πιστεύοντες ες να προ­σω­πι­κν Θεν χομεν τν μπειρίαν τς γάπης Ατο κα τς ερήνης, ποία γκαθίσταται ες τν ψυχήν μας κα πληρο κα ναπαύει ατήν, ταν ποκαθίσταται κοινωνία τν προσωπικν πάρξεων το ταπεινο νθρώπου κα το μεγάλου ΘεοἘὰν σταθμεν μ τ προσκον δέος πέναντι τν προσωπικν ναζητήσεων κάστης ψυχς, ποία, γεννηθεσα ες ρισμένην θρησκευτικν παράδοσιν, νοίγει τς πτέρυγάς της δι ν πετάξ ες ναζήτησιν το γαπημένου, ντιλαμβανόμεθα τι χομεν νθρώπινον χρέος ν σεβασθμεν πολύτως τν προσωπικν πορείαν κάστου πρς τν περτάτην γάπην. Τότε ναγκαλιζόμεθα ν ερήν τν ψυχν ατν κα παρακολουθομεν ν κρ σιωπ κα προσευχ τν πορείαν της, ετε συμβαδίζει μ μς (τος Χριστιανος) ετε κολουθε λλον δρόμον (λ.χ. τν ουδαϊσμν τ σλάμ), διότι γαπημένος Θεός, Κύριός της, τν ναμένει κα θ τς δείξ τν δρόμον. Δν χρειάζεται π μέρους μν οδεμία βία, οδεμία πίεσις, μόνον στοργ κα ερήνη»(περιοδικν «πίσκεψις» τ. 603/31-12-2001).
χουν λοιπν κα ο βραοι κα ο Μουσουλμνοι τν μπειρίαν το νς προσωπικο Θεο, το πλήρους γάπης ληθινο Τριαδικο Θεο; τσι κατανοε Παναγιώτατος τ «Τζιχάντ» τν μουσουλμάνων τς κκαθαριστικς πιχειρήσεις τν σραηλιτν; θεολογία το Παναγιωτάτου δν εναι ρθόδοξος. Εναι πηρεασμένη π τν βλάσφημον θεωρίαν τν βρααμικν θρησκειν, τν ποίαν διετύπωσεν Γάλλος σλαμολόγος Louis Massignon (1883-1962), δι ατ κα θεολογία του παρεκκλίνει π τν ρθόδοξον τοιαύτην. Δν εναι ατ τεροδιδασκαλία;
5. α΄) Συνεπς πρς τν καινοφαν κκλησιολογίαν του, Παναγιώτατος χει παραιτηθ π τν θεόθεν καθωρισμένην ποστολν τς κκλησίας«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τ θνη, βαπτίζοντες ατούς…» (Ματθ. 28,19). Δν πιδιώκει ν δηγήσ ­τεροδόξους κα τεροθρήσκους ες τν λήθειαν το Εαγγελίου. Τ διεκήρυξε «γυμν τ κεφαλ» ες τ Durban τς Ν. φρικς τν 17-3-2001 σ μήνυμά του μ τν εκαιρίαν Παγκοσμίου Διασκέψεως λέγοντας· « ρθόδοξος κκλησία δν πιδιώκει ν πείσ τος λλους περ συγκεκριμένης τινς ντιλήψεως τς ληθείας τς ποκαλύψεως, οτε πιδιώκει ν τος μεταστρέψ ες συγκεκριμένον τιν τρόπον σκέψεως» (στοσελίδα τς ρθοδόξου κκλησίας τς σθονίας· www.orthodoxa.org/GB/patriarchate/speech/­statement.htm). Ες τν θείαν μως λειτουργίαν το Μεγάλου Βασιλείου, ες τν εχν πο κολουθε μέσως μετ τν καθαγιασμόν, παρακαλομεν τν Κύριον λέγοντες· «τος σκοτισμένους πισυνάγαγε· τος πεπλανημένους πανάγαγε κα σύναψον τ γί σου καθολικ κα ποστολική κκλησία». Πς θ γίν ατό; δι τς σιωπς κα χι δι τς μαθητείας κα το κηρύγματος; Δι τς σιωπς θ γίν εσδοχ τν τεροδόξων κα τν τεροθρήσκων ες τν κκλησίαν Του; σφαλς χι. πόστολος Παλος γράφει « πίστις ξ κος, δ κο δι ρήματος Θεο» (Ρωμ. 10, 17). Ες τν Κόρινθον διος πόστολος λαμβάνει συγκλονιστικν μήνυμα π τν Κύριον· «... μ φοβο, λλ λάλει κα μ σιωπήσς» (Πραξ. 18, 9). Δν εναι θέσις ατ το Παναγιωτάτου καταστρατήγησις Κυριακς ντολς; Δν εναι ατ τεροδιδασκαλία;
β΄) Παναγιώτατος προσφέρει ς δρον τ Κοράνιον κα τ νομάζει ερν κα γιον. Τν 29-10-2009 μετέβη ες τν τλάντα τν Η.Π.Α., πισκέφθηκε τν πρόεδρον τς Coca-Cola κ. Muhtar Kent κα το προσέφερεν να Κοράνιον λέγοντας· «χω να μικρ ναμνηστικό. Μικρ κα σπουδαο. ναμνηστικ (γι) τν Muhtar. Ατ εναι τ γιο Κοράνιο, τ ερ βιβλίο τν μουσουλμάνων δελφν μας» (www.youtube.com/watch?v=­5p7DqpeTJM8). Δυστυχς τν χειρονομίαν ατν τν μιμήθησαν κα λλοι ρχιερες π μεγάλ σκανδαλισμ τν ρθοδόξων πιστν.
γ΄) Τ Οκουμενικν Πατριαρχεον προωθε τν κοινν ορτασμν το Πάσχα μεταξ ρθοδόξων κα Παπικν. Τν κοινν ορτασμν προωθοσε ρχικ τ Βατικανν π τ 1960, τν στόχον του ­μως ατν τν πισημοποίησε κατ τν Β´ Βατικανν Σύνοδον (1965) κα τν πεδέ­χθη μακαριστς πατριάρχης ­θηναγόρας, ποος γινεν νθερμος ποστηρικτς τς δέας ατς. Τ Οκουμενικν Πατρι­αρχεον μ τν π ριθμ. 150 πρωτ. 420/26-5-1995 γκύκλιόν του κανε λόγον δι «τν καθορισμν κοινς μερομηνίας ορτασμο φ πάντων τν χριστιανν τς Μεγάλης ορτς το γίου Πάσχα». γνοε Παναγιώτατος περιφρονε τ περ τούτου διακελευόμενα π τν γίων Πατέρων κα τν ερν Κανόνων;

6. Ο Οκουμενικς Πατριάρχης Βαρθολομαος σ παλαιότερον δημοσίευμά του ες τ Ρωμαιοκαθολικν περιοδικν «The National Catholic Reporter» (in the January 21, 1977) γραψε τ ξς ποκαλυπτικ τν προθέσεών του δι τν μέλλουσαν ν συνέλθ Πανορθόδοξον Σύνοδον: «Ο δικοί μας στόχοι εναι διοι μ ατος το πάπα ωάννου 23ου ν κσυγχρονίσωμεν τν κκλησίαν κα ν προωθήσωμεν τν νότητα τν Χριστιανν. πίσης, Σύνοδος θ σημάν τ νοιγμα τς ρθοδόξου κκλησί́ας ες τς μ Χριστιανικ́ς θρησκείας κα ες λό́κληρον τν νθρωπό́τητα. Ατ́ σημαί́νει μί́αν νέ́αν στάσιν ́ναντι το σλά́μ, το Βουδισμό, το σύγχρόνου πολιτισμό κα ́σον φορ́ τς πιδιώ́ξεις δι δελφό́τητα χωρ́ς ρατσιστικ́ς διακρί́σεις ... μ ́λλα λό́για θ σημά́ν τ τέ́λος δώ́δεκα αώ́νων πομονώσεως τς ρθοδόξου κκλησί́ας». Συνεπς «περ δει δεξαι»!

T γγλικ κείμενο χει ς ξς· In an article dating back from when Ecumenical Patriarch Bartholomew was still a Metropolitan, in the journal The National Catholic Reporter, the Patriarch said the following, revealing his intentions for the Pan-Orthodox Council: “Our aims are the same an John's (Pope John XXIII): to update the Church and promote Christian unity... The Council will also signify the opening of the Orthodox Church to non-Christian religions, to humanity as a whole. This means a new attitude toward Islam, toward Buddhism, toward contemporary culture, toward aspirations for brotherhood free from racial discrimination...in other words, it will mark the end of twelve centuries of isolation of the Orthodox Church.”[4]
[4] “Council Coming for Orthodox", interview by Desmond O'Grady, The National Catholic Reporter, in the January 21, 1977 edition. See also:http://orthodoxinfo.com/ecumenism/towards.aspx.

Μακαριώτατε, γιοι Συνοδικοί.
κ τν παρατεθέντων νωτέρω σταχυολογημάτων ποδεικνύεται, τι Παναγιώτατος Οκουμενικς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαος εχε τν τυχ μπνευσιν ν διατυπώσ τεροδιδασκαλίας κα ν ποπέσ οτως ες σωρείαν εροκανονικν παραβάσεων, α ποαι καταδικάζονται π τν κατωτέρω παρατιθεμένων ερν Κανόνων.

στ΄ Κανν τς Β΄ Οκουμενικς Συνόδου: «Αρετικος δ λέγομεν, τούς τε πάλαι τς κκλησίας ποκηρυχθέντας, κα τος μετ τατα φ μν ναθεματισθέντας· πρς δ τούτοις, κα τος τν πίστιν μν τν γι προσποιουμένους μολογεν, ποσχίσαντας δ κα ντισυνάγοντας τος κανονικος μν πισκόποις».
ι΄ ποστολικός· «Συμπροσευχ μεθ αρετικο φωρισμένου δι φορισμο τιμωρεται».
με΄ ποστολικός· «Συμπροσευχ μεθ αρετικν συνεπάγεται φορισμν δι κληρικούς, λλ οτοι π πλέον καθαιρονται ἐὰν δεχθσι τος αρετικος ς κληρικούς».
ξδ΄ ποστόλων· «Συμπροσευχ μεθ αρετικν συνεπάγεται φορισμν οκοι. Ἐὰν γίν ες συναγωγν βραίων αρετικν, συνεπάγεται καθαίρεσιν δι κληρικν κα φορισμν δι λαϊκόν».
στ΄ Λαοδικείας· «Αρετικο μ παρνούμενοι τς αρεσιν αυτν μποδίζονται εσελθεν ες Ναν ρθόδοξον».
ξη΄ ποστόλων· «Χειροτονία, βάπτισμα κ.λπ. μυστήρια αρετικν κυρά εσι».
ιδ΄ Δ΄ Οκουμενικς Συνόδου· «Γάμος μεθ αρετικν λλοθρήσκων παγορεύεται».
ρλα΄, ρλβ΄, ρλγ΄ τς ν Καρθαγέν Τοπικς Συνόδου (418 419 μ.Χ.)· κανόνες ο ποοι πενθυμίζουν τ ερν χρέος τν πισκόπων τς παναφορς τν αρετικν (τν πεπλανημένων) ες τος κόλπους τς ρθοδόξου κκλησίας.
ζ΄ ποστόλων· «Ετις πίσκοπος Πρεσβύτερος Διάκονος τν γίαν το Πάσχα μέραν πρ τς αρινς σημερίας μετ ουδαίων πιτελέσ, καθαιρείσθω».

πειδ πιστεύομεν τι τ Πανάγιον Πνεμα δν συνηγορε ες τν καταπάτησιν τν ερν Κανόνων, ο ποοι π τν πίπνοιάν Του διετυπώθησαν π τος γίους κα θεοφόρους Πατέρας, ο ποοι οδέποτε πρξαν θύματα το ρχεκάκου φεως.
πειδ πιστεύομεν τι ο Κανόνες τν ερν Σύνόδων εναι γιοπνευματικο κα διατυπώθηκαν π τος γίους Πατέρας μ φιλανθρωπίαν, γάπην κα ρεαλισμόν, ασθανόμεθα δ τν ζωογόνον δρόσον κα τν διαχρονικότητά των ταν καλούμεθα ν τος φαρμόσωμεν, χωρς ν χρειάζωνται ναζωογόνησι π τν παναίρεσιν το Οκουμενισμο.
πειδ φρονομεν τι δι τν νωτέρω τεροδιδασκαλιν κα τν εροκανονικν παραπτωμάτων το Παναγιωτάτου πέρχεται μεγάλος σκανδαλισμς τν πιστν, Κληρικν κα λαϊκν, μ ρατν πλέον τν κίνδυνον σχίσματος ες τν κκλησίαν τς λλάδος.
πειδ πιστεύομεν τι, κολουθον κα μερικο λλοι κληρικο τν Παναγιώτατον ες τς εροκανονικς του παραβάσεις κα πάρχ κίνδυνος ατ ν γενικευθ κα ν γίνͺ θεσμς ες τν ρθόδοξον κκλησίαν.
πειδ δι τς συγκλήσεως τς ΑκΜΣ, τς π ξωεκκλησιαστικν παραγόντων –πως πεδείχθη– πιβληθείσης, γινε προσπάθεια ν περιβληθον μ Συν­οδικν κρος λα τ μέχρι σήμερα ντικανονικς λεχθέντα κα πραχθέντα π το Παναγιωτάτου Οκουμενικο Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, δι ν μένουν ναντίρρητα ες διηνεκές.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Παρακαλομεν τν γίαν κα . Σύνοδον τς εραρχίας τς κκλησίας τς λλάδος πως συσκεφθεσα καθ αυτν διαπιστώσ κα κάν δεκτν τν κατάγνωσιν τν νωτέρω τεροδιδασκαλιν, ποκηρύξ δ κα καταδικάσ ατς ς ντικειμένας τ ρθ διδασκαλί τς κατ νατολς ρθοδόξου Μις, γίας, Καθολικς κα ποστολικς το Χριστο κκλησίας κα φαρμοσθσι τ π τν ερν Κανόνων προβλεπόμενα, μ πώτερον σκοπν ν κοπάσ κλυδωνισμς χι μόνον τς κκλησίας τς λλάδος λλ κα λης τς ν τν οκουμένην ρθοδόξου κκλησίας.
Πλείονα στοιχεα θ καταθέσω δι λεπτομερος πομνήματός μου, ταν κληθ π το νακριτο. Μάρτυρας προτείνω τος κατωτέρω:

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ:
Σεβ. Μητροπολίτην Κονίτσης κ. νδρέαν, ΚΟΝΙΤΣΑΝ,
Σεβ. Μονεμβασίας κα Σπάρτης κ. Εστάθιον ΣΠΑΡΤΗΝ,
Σεβ. Μητροπολίτην λείας κ. Γερμανόν, ΠΥΡΓΟΝ,
Σεβ. Ναυπάκτου κ. ερόθεον, ΝΑΥΠΑΚΤΟΝ,
Σεβ. Μητροπολίτην Πειραις κ. Σεραφείμ, ΠΕΙΡΑΙΑ,
Σεβ. Μητροπολίτην Ν. Σμύρνης κ. Συμεών, Ν. ΣΜΥΡΝΗΝ,
Σεβ. Μητροπολίτην Γλυφάδας κ. Παλον, ΓΛΥΦΑΔΑ,
Σεβ. Μητροπολίτην Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ΚΥΘΗΡΑ,
Σεβ. Μητροπολίτην Ατωλίας κ. Κοσμν, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ,
Σεβ. Μητροπολίτην Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. ερεμίαν, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΝ,
Σεβ. Μητροπολίτην Μόρφου κ. Νεόφυτον - ΜΟΡΦΟΥ Κύπρου,
Σεβ. Μητροπολίτην Λεμεσο κ. θανάσιον - ΛΕΜΕΣΟΝ Κύπρου,
Σεβ. Μητροπολίτην ντινόης Παντελεήμονα Λαμπαδάριον - ΚΑΛΥΜΝΟΝ                                                                           <metropolitanantinoes@gmail.com>.

ΚΑΘΗΓΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ:
Πρωτοπρεσβύτερον π. Γεώργιον Μεταλληνόν, μ. Καθηγητν τς Θεολογικς Σχολς το Πανεπιστημίου θηνν,
Πρωτοπρεσβύτερον π. Θεόδωρον Ζήσην, μ. Καθηγητν τς Θεολογικς Σχολς το Α.Π.Θ.,
κ. Δημήτριον Τσελεγγίδην, μ. Καθηγητν Δογματικς τς Θεολογικς Σχολς Α.Π.Θ.,

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥΣ - ΙΕΡΕΙΣ - ΜΟΝΑΧΟΥΣ:
ρχιμ. π. θανάσιον ναστασίου, Προηγούμενον τς . Μονς το Μεγάλου Μετεώρου, Καλαμπάκαν,
ρχιμ. π. Μάξιμον Καραβν, γούμενον . Μονς γ. Παρασκευς Μηλοχωρίου ορδαίας, Πτολεμαΐδα
ρχιμ. π. Γρηγόριον Χατζηνικολάου, γούμενον . Μονς γ. Τριάδος Γατζέας Βόλου,
ρχιμ. π. Σαράντην Σαράντον, Διδάκτορα τς Θεολογικς Σχολς το Πανεπιστημίου θηνν, μαρούσιον
ρχιμ. π. Νικόδημον Πετρόπουλον, Προϊστάμενον . Ν. γίου Παύλου Πατρν - Πάτρας,
ρχιμ. π. Παλον Δημητρακόπουλον, Θεολόγον (Mr Θεολογίας), Διευθυντν το Γραφείου Αρέσεων τς . Μητροπόλεως Πειραις, Πειραι
ρχιμ. π. ωλ Κωνστάνταρον, εροκήρυκα, . Μητροπόλεως Κονίτσης, Κόνιτσαν,
ρχιμ. π. Κύριλλον Κωστόπουλον, (Dr. Θεολογίας) εροκήρυκα . Μητροπόλεως Πατρν, σημάκη Φωτήλα 14-16 - τ.κ. 262 24 Πάτρας,
Πρωτ/ρον π. Πέτρον Heers, διδάκτορα τς Θεολογικς Σχολς το Α.Π.Θ, e-mail: info@ uncutmountain.com,
Πρωτ/ρον π. ναστάσιον Γκοτσόπουλον, Θεολόγον, (Μr. Θεολογίας), φημέριον ερο Ναο γίου Νικολάου Πατρν, Πάτρας,
Πρωτ/ρον π. γγελον γγελακόπουλον, Θεολόγον, κληρικν τς . Μητροπόλεως Πειραις, Πειραι
σ. Μοναχν ρσένιον Βλιαγκόφτην, . Μονν γ. ρσενίου Καπαδόκου, Βατοπέδι Χαλκιδικς.
σ. Μοναχν πιφάνιον Καψαλιώτην, Καψάλαν γίου ρους, Καρυς
σ. Μοναχν Δαμασκηνόν, Κελλίον Φιλαδέλφου γίου ρους, Καρυς

ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ:
κ. Σταρον Μποζοβίτην, Θεολόγον – Συγγραφέα, μέλος τς δελφότητος Θεολόγων « Σωτήρ», - σαύρων 42, θήνας
κ. Νικόλαον Σαββόπουλον, Θεολόγον, πιδαύρου 1, λμυρ Γαλατακίου, 201 00 Κόρινθον
κ. Δημήτριον Ρίζον, τηλ. 23850-28940, Φλώριναν,
κ. ωάννην Τάτσην, Καρτάλη 12Α, 453 32 ωάννινα, thriskeftika.­blogspot.­com/. τηλ. 26510-68589

ΘΕΟΛΟΓΟΥΝΤΑΣ:
κ. Δημήτριον Νατσιόν, Διδάσκαλον, Μεσημβρίας 20, 611 00 Κιλκς
κ. Βασίλειον Κερμενιώτην, κπαιδευτικόν, Κ. δαμοπούλου 11, 502 00 Πτολεμαΐδα

Λογγοβάρδ τ 25 Φεβρουαρίου 2017

Μνήμη το ν γίοις Πατρς μν Ταρασίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Μετ σεβασμο
ρχιμ. Χρυσόστομος Ν. Πχος

γούμενος ερς Κοινοβιακς Μονς
« Ζωοδόχος Πηγ» Λογγοβάρδας
Πάρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.