Ετικέτες

23.4.18

Αικατερίνη: άνοια με ραγδαία επιδείνωση

Αποτέλεσμα εικόνας για άνοια

Η Αικατερίνη έχει παρουσιάσει τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια άνοια η οποία πλέον επιδεινώνεται με γρήγορο ρυθμό. Ας ευχηθούμε ο Θεός να την φωτίσει όσο ακόμα δεν έχει προχωρήσει η κατάσταση πολύ, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες που θα διευκολύνουν τους δικούς της και θα τους δώσουν τη δυνατότητα να την φροντίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να την προστατέψουν από κακόβουλες ενέργειες.

Ας σκεφτούμε αδέρφια μου τί είμαστε... Και αν τυχόν έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας ας διαβάσουμε τί γράφει ο προφήτης Ησαΐας, τί ψέλνει ο προφητάναξ Δαυίδ και τί μας διδάσκει ο Ιώβ:


Ησ. 40,6            ...πᾶσα σάρξ χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου·
Ησ. 40,6            ...“κάθε άνθρωπος είναι ώσαν το χορτάρι και κάθε δόξα ανθρώπου ομοιάζει ώσαν το άνθος του χόρταριού.
Ησ. 40,7            ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσε,
Ησ. 40,7                    Το χορτάρι εξηράνθη και το άνθος του εμαράνθη και έπεσε κάτω. Ετσι είναι κάθε άνθρωπος.Ψαλ. 102,14       ὅτι αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν, ἐμνήσθη ὅτι χοῦς ἐσμεν.
Ψαλ. 102,14             Διότι αυτός γνωρίζει από τι επλάσθημεν, έχει πάντοτε υπ' όψιν του, ότι είμεθα πλασμένοι από το ευτελές χώμα της γης.
Ψαλ. 102,15       ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ· ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει·
Ψαλ. 102,15             Αι ημέραι του ανθρώπου ομοιάζουν με το εφήμερον χόρτον του αγρού. Ετσι και αυτός σαν το άνθος του αγρού ανθίζει και φαίνεται επ' ολίγον εις την γην.
Ψαλ. 102,16       ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ.
Ψαλ. 102,16             Οταν δε καυστικός άνεμος περάση από το άνθος, το καταστρέφει, το εξαφανίζει και έτσι αυτό δεν υπάρχει πλέον, δεν αφήνει κανένα ίχνος στον τόπον του, ώστε κανείς να μη ξέρη, που είχε αυτό προηγουμένως φυτρώσει. Ετσι και ο άνθρωπος έρχεται και παρέρχεται και γρήγορα λησμονείται.


Ιώβ. 14,1           Βροτὸς γὰρ γεννητὸς γυναικὸς ὀλιγόβιος καὶ πλήρης ὀργῆς
Ιώβ. 14,1                   Καθε θνητός, που γεννάται από γυναίκα, ζη ολίγα χρόνια γεμάτα από ταραχήν και βάσανον.
Ιώβ. 14,2           ἢ ὥσπερ ἄνθος ἀνθῆσαν ἐξέπεσεν, ἀπέδρα δὲ ὥσπερ σκιὰ καὶ οὐ μὴ στῇ.
Ιώβ. 14,2                  Ομοιάζει με φυτόν, το οποίον ήνθησε και έπεσε κατόπιν μαραμμένον. Φεύγει γρήγορα, χωρίς να το καταλάβη, ωσάν σκια που χάνεται και δεν θα ημπορέση να σταθή.
Παρακαλώ, ας μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα αδέρφια μας:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.