Ετικέτες

20.2.19

Ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ της Ρωσίας (+1867) μας διηγείται το όραμα που είδε ο Μεγαλόσχημος Μοναχός Κυριακός ο Βαλααμίτης (+1789) όταν επέστρεψε από το σχίσμα στην Εκκλησία

Ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ (+1867)
μας διηγείται το όραμα που είδε ο Μεγαλόσχημος Μοναχός
Κυριακός ο Βαλααμίτης (+1789) όταν επέστρεψε
από το σχίσμα στην Εκκλησία
Μᾶς ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ Ἐπίσκοποπος Σταυρουπόλεως τῆς Ρωσίας (+1867):

«Ἀξιοσημείωτο εἶναι ἕνα ὅραμα τοῦ μεγαλόσχημου μοναχοῦ Κυριακοῦ τοῦ Βαλααμίτου (+1798), ἀνθρώπου μεγάλης ἀρετῆς. Ὁ Γέροντας Κυριακός, πού ἦταν πρῶτα σχισματικός, ἀξιώθηκε νά δῆ αὐτό τό ὅραμα, πού θά διηγηθοῦμε στή συνέχεια, ὅταν ἐπέστρεψε στήν Ἐκκλησία. Μία μέρα, τήν ὥρα τῆς Θ. Λειτουργίας, βρισκόταν στόν Ἱερό τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, στή Λαύρα τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νιέφσκι. Σέ μία στιγμή αἰσθάνθηκε νά τόν τυλίγη ὑπέροχη εὐωδία. Ἔπειτα, ὅταν ὁ λειτουργός ἱερομόναχος ἐπικαλέσθηκε τό Ἅγ. Πνεῦμα, προκειμένου νά καθαγιασθοῦν τά Τίμια Δῶρα, ἀναρίθμητα Χερουβείμ ἐμφανίσθηκαν, πού κύκλωσαν τήν Ἁγ. Τράπεζα καί γέμισαν ὅλο τό Ἱερό. Ὁ λειτουργός ζώσθηκε ἀπό φλόγες. Καί ὅταν ἔβαλε βαθιά μετάνοια μπροστά στήν Ἁγ. Τράπεζα, ἕνα μικρό ἄσπρο περιστέρι κατέβηκε ἀπό ψηλά καί ἄρχισε νά φτερουγίζη πάνω ἀπ᾽ τό Ἅγ. Δισκάριο. Μετά πέταξε πάνω ἀπ᾽ τό Ἅγ. Ποτήριο καί, μαζεύοντας τίς φτεροῦγες του, μπῆκε σ᾽ αὐτό. Οἱ οὐράνιες δυνάμεις τότε ἔπεσαν κάτω καί προσκύνησαν τό Θυσιαστήριο μέ τά καθαγιασμένα Δῶρα. Προσκύνησαν γιά δεύτερη φορά στήν ἐκφώνησι, “Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας, ἀχράντου…”, καθώς καί γιά τρίτη φορά, ὅταν ὀ χορός ἄρχισε νά ψάλλη τό “Ἄξιον ἐστίν”. Ὕστερα, ἀφοῦ κύκλωσαν τόν ἱερουργό καί σκέπασαν τό κεφάλι του μ᾽ ἕνα ὑπέροχο φωτεινό κάλυμμα, ἐξαφανίσθηκαν».
—Ἁγ. Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ, Λόγος γιά τά Πνεύματα, τόν Παράδεισο καί τόν Ἅδη, Λόγος γιά τόν Ἄνθρωπο
Πηγή:
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ – TRUTH TARGETΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.