Ετικέτες

4.6.20

Η ορθόδοξη Πίστη μας του Αρχιμ. Επιφανίου Κ. Χατζηγιάγκου1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ

         «Ή χριστιανική ζωή εξαρτάται απ' αυτά τα δύο· δόγματα ορθά και πράξεις αγαθές. Και ούτε τα δόγματα χωρίς τα αγαθά έργα είναι ευπρόσδεκτα στον Θεό, ούτε τα καλά έργα πού γίνονται χωρίς ορθά δόγματα τα δέχεται ο Θεός» (Κύριλ. Ίεροσολ.).         Επομένως κάθε Χριστιανός πρέπει να γνωρίζει καλά τα δύο αυτά βασικά θέματα· τα ορθά δόγματα (την ορθή πίστη) και τις αγαθές πράξεις  (την ορθή ζωή). Και τα δύο είναι εξ' ίσου αναγκαία για τη σωτηρία μας.
Η Ορθόδοξη Χριστιανική Κατήχηση έχει σκοπό να διδάξει τα δύο αυτά θέματα· την ορθοδοξία, και την ορθοπραξία.  Στο βιβλίο αυτό θα γνωρίσουμε με συντομία την Ορθόδοξη χριστιανική Πίστη μας. Βάση και οδηγό μας θα έχουμε το Σύμβολο της Πίστεως, το γνωστό «Πιστεύω».
  


1.2. ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ

Η Ορθόδοξη Χριστιανική Κατήχηση στηρίζεται στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση.

Α') Ή Αγία Γραφή

Αγία Γραφή είναι ο γραπτός λόγος του Θεού προς τον άνθρωπο. Είναι τα ιερά βιβλία πού έγραψαν άνθρωποι με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Αποτελείται από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.
 Παλαιά Διαθήκη περιέχει τα έργα πού έκανε ο Θεός πριν έρθει ό Χριστός στον κόσμο και αποτελείται από σαράντα εννέα  (49) βιβλία. Απ' αυτά άλλα είναι ιστορικά, άλλα διδακτικά και άλλα προφητικά.
Ή Καινή Διαθήκη περιέχει τη ζωή και το έργο του Χρίστου, τη ζωή της πρώτης Εκκλησίας και τις Επιστολές των Αποστόλων, και αποτελείται από είκοσι επτά (27) βιβλία.
Ή Άγια Γραφή είναι βιβλίο θεόπνευστο. Το έγραψαν, όπως είπαμε, άνθρωποι φωτισμένοι από το 'Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και όσα περιέχει είναι όλα αληθινά.

Β') Ή Ιερά Παράδοση

Ιερά Παράδοση είναι ο άγραφος λόγος του Θεού, δηλαδή ή προφορική διδασκαλία του Χριστού και των Αποστόλων. Στην Ιερά Παράδοση συμπεριλαμβάνονται και οι αποφάσεις των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων, το Σύμβολο της Πίστεως («Πιστεύω»), καθώς και άλλες συνήθειες της Εκκλησίας, όπως το σημείο του Σταυρού, ή τέλεση της Θείας Λειτουργίας κ.λπ..
      Την γνήσια Ιερά Παράδοση διαφύλαξε μόνο ή Ορθόδοξη Εκκλησία. Διότι οι μεν Προτεστάντες απέρριψαν εντελώς την Ιερά Παράδοση, οι δε Παπικοί («Καθολικοί») πρόσθεσαν πολλά νέα δόγματα, τα όποια είναι ξένα προς την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση (Filioque,, αλάθητο του πάπα, καθαρτήριο πυρ κ.ά.).

1.3. ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

"Εννοια

Το Σύμβολο της Πίστεως είναι ένα γραπτό κείμενο, στο όποιο περιέχονται με συντομία όλες οι βασικές αλήθειες (δόγματα) της πίστεως μας. Περιέχει ό,τι πρέπει να πιστεύει ένας Ορθόδοξος Χριστιανός.
Το Σύμβολο της Πίστεως το έχουν συντάξει οι άγιοι Πατέρες της Α' και της Β' Οικουμενικής Συνόδου, το 325 μ.Χ. και 381 μ.Χ., και αποτελείται από δώδεκα άρθρα (προτάσεις).

Τὸ Σύμβολο τς Πίστεως

1. Πιστεύω ες να Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητν ορανο κα γς, ρατν τε πάντων κα οράτων

2. Κα ες να Κύριον ησον Χριστόν, τν Υἱὸν το Θεο τν μονογεν, τν κ το Πατρς γεννηθέντα πρ πάντων τν αώνων· φς κ φωτός, Θεν ληθιννκ Θεο ληθινο, γεννηθέντα ο ποιηθέντα, μοούσιον τ Πατρί, δι' ο τ πάντα γένετο


3. Τν δι' μς τος νθρώπους κα δι τν μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα κ τν ορανν κα σαρκωθέντα κ Πνεύματος γίου κα Μαρίας τς Παρθένου κα νανθρωπήσαντα.

4. Σταυρωθέντα τε πρ μν π Ποντίου Πιλάτου, κα παθόντα κα ταφέντα.

5. Κα ναστάντα τ τρίτ μέρα κατ τς Γραφάς.

6. Κα νελθόντα ες τος ορανος κα καθεζόμενον κ δεξιν το Πατρός

7. Κα πάλιν ρχόμενον μετ δόξης κρναι ζντας κα νεκρούς, ο τς βασιλείας οκ σται τέλος.

8. Κα ες τ Πνεμα τ γιον, τ κύριον, τ ζωοποιόν, τ κ το Πατρς κπορευόμενον, τ σν Πατρ κα Υἱῷ συμπροσκυνούμενον κα συνδοξαζόμενον, τ λαλσαν δι τν προφητν.

9. Ες μίαν, γίαν, Καθολικν κα ποστολικν κκλησίαν.

10. μολογ ν βάπτισμα ες φεσιν μαρτιν.

11. Προσδοκ νάστασιν νεκρν.

12. Κα ζων το μέλλοντος αἰῶνος.

Από το βιβλίο "Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΙ ΜΑΣ"

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΠΡΗΣ Χ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Διαδικτυακή πηγή: https://perivleptosfl.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.