Ετικέτες

14.4.20

Ὁ προμελετημένος κορωναϊός, ὁ Ἕβρος, οἱ λαθρομετανάστες καί ἡ σχέση τους!


Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Συνεχίζω τούς προβληματισμούς πού ἐγείρονται μέ ἀφορμή τήν παγκόσμια πληγή τοῦ κορωναϊοῦ πού παραχωρεῖ ὁ Κύριος στήν πατρίδα μας καί σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, λόγῳ τῆς ἀποστασίας μας!
Ἤδη ἀπό τόν φετινό Φεβρουάριο ἡ Κυβέρνηση συζητοῦσε τήν δημιουργία 20 κέντρων «ἐλεγχόμενης… φιλοξενίας» 500 ἕως καί 2000 θέσεων ἡ κάθε μία, μέ σκοπό τήν διασπορά τῶν προσφύγων στο εὐρύτερο σῶμα τῆς Ἑλλάδας, προκειμένου νά ἀποσυμφορηθοῦν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές πού μέχρι τώρα ἐπωμίζονται τό μεγαλύτερο βάρος ὑποδοχῆς τσουναμιῶν λαθρομεταναστῶν, π.χ. ἡ Λέσβος.

Στό σημεῖο αὐτό θά προσθέσω· καί προκειμένου νά «ἀποσυμφορηθοῦν» καί οἱ εὔλογες ἀντιδράσεις τῶν κατοίκων αὐτῶν τῶν περιοχῶν εἰδικότερα, πού οὐσιαστικά δέχονται συνεχόμενες εἰσβολές ἀλλότριων πληθυσμῶν στόν τόπο τους, μέ ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις ὡς πρός τήν διαφύλαξη καί εὐρυθμία τοῦ ντόπιου κοινωνικοῦ ἱστοῦ σέ διάφορα φάσματα ὅπως στήν ὑγιεινή, στήν οἰκονομία, στήν εὐνομία κ.λ.π., ἀλλά καί στήν ἐθνική μας ὑπόσταση, ὀμαλότητα, εἰρήνη καί ἀκεραιότητα γενικότερα.
Ἐνημερωθεῖτε σχετικά ἐδῶ: https://www.news.gr
Πρόσφατα, παράλληλα μέ τόν ἄτυπο πόλεμο πού δεχθήκαμε στά βόρειο-ἀνατολικά σύνορα τοῦ Ἕβρου ἀπό κατευθυνόμενους ἐκ Τουρκίας μετανάστες πού ἐπιχειροῦν νά εἰσβάλλουν μέ τό «ἔτσι θέλω» στήν χώρα μας καί μετά τήν ἐμφάνιση τοῦ κορωναϊοῦ στήν Ἑλλάδα καί τά διαγγέλματα τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά «αὐστηρότερους συνοριακούς ἐλέγχους»…, κατέφθασε φορτηγό πλοῖο μέ νέους μετανάστες ἐκ Τουρκίας στήν Κέα, διασχίζοντας τό μισό Αἰγαῖο!

Δεῖτε σχετικά ἐδῶ: https://kentripotideas.wordpress.com

Ἀμέσως μετά ἀκολούθησε καταγγελία τοῦ Δημάρχου Κέας γιά ἐμπύρετους, ὕποπτους φορεῖς κορωναϊοῦ, διαβάστε σχετικά ἐδῶ: 


Τό εὔλογα τρία ἐρωτήματα πού γεννῶνται εἶναι·
Πῶς ἔχουν μπεῖ σέ καραντίνα ὅλοι αὐτοί οἱ μετανάστες πού ὑπάρχουν στήν Ἑλλάδα, ὅπως κάνουν ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι νόμιμοι Ἕλληνες πολίτες, τήν στιγμή πού εἶναι στιβαγμένοι ὡς γνωστόν εἴτε πολλοί μαζί σέ ἕνα διαμέρισμα ἀπό τά χιλιάδες πού ζοῦνε πανελλαδικά ἤ ἀκόμη χειρότερα ὅταν εἶναι στιβαγμένοι ἀνά δεκάδες, ἑκατοντάδες καί χιλιάδες σέ hot spots καί σέ ἀκόμη πιό πρόχειρους ὑπαίθριους καταυλισμούς;
Πῶς θά προφυλαχθοῦμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες καί ὁ τόπος μας ἀπό τήν ἀπουσία καραντίνας καί ὑγιεινομικοῦ ἐλέγχου τόσο τῶν χιλιάδων λαθρομεταναστῶν πού ἤδη ἔχουν κατακλύσει τήν πατρίδα μας, ὅσο καί αὐτῶν πού συνεχίζουν νά εἰσβάλλουν στά σύνορά μας, πού παρεμπιπτόντως δέν εἶναι μόνο ὁ Ἕβρος;…
Πληρώνουν οἱ λαθρομετανάστες τά βαρειά πρόστιμα γιά «παράνομη» μετακίνηση μέ τά ὁποῖα γδέρνουν τούς Ἕλληνες πολίτες καθημερινά μέ μπλόκα; Νά τονίσω πώς ὄχι μόνο δέν βλέπω τούς ἀστυνομικούς νά τούς κόβουν πρόστιμα γιά παράνομη μετακίνηση, παρά κάποτε κάποτε νά τούς κάνουν ἁπλές τυπικές συστάσεις γιά τό θεαθῆναι. Σημειωτέον πώς δέν τηροῦν οὔτε τίς ὁδηγίες ὑγιεινῆς πέρα ἀπό τήν ἄσκοπη μετακίνηση. Σουλατσάρουν στά πάρκα καί στά στέκια διακίνησης χασίς κυρίως (εἶναι κατά πλειοψηφία βαποράκια ἐκτός ἀπό κλέφτες, χαραμοφάηδες τῶν Μ.Κ.Ο. κι ὅ,τι ἄλλο) χωρίς ἀποστάσεις ἑνός καί δύο μέτρων μεταξύ τους, συχνά εἶναι περισσότεροι ἀπό δύο, βγαίνουν ὅ,τι ὥρα θέλουν ἀσκόπως καί λιάζονται στά γρασίδια, στά χώματα καί στά πεζοδρόμια κι ἐμπαίζουν ὅλους ἐμᾶς! Τό βλέπω καθημερινά νά γίνεται αὐτό στό κέντρο μίας μεγάλης πόλης πού διαμένω. Εἴδατε ἐσεῖς ἤ ἀκούσατε προσωπικά ἤ νά ἀναγγέλουν στά Μ.Μ.Ε. καταβολή προστίμων σέ λαθρομετανάστες καί αὐτόφορα καί στατιστικές ὅπως κάνουν γιά τούς Ἕλληνες καί τούς Ρομά;
Σέ αὐτό τό σημεῖο νά ὑπενθυμίσω στούς πολιτικούς μας, ἀλλά νά ἐνημερωθοῦν καί οἱ ἀναγνῶστες, πώς ὁ νέος Ποινικός Κώδικας πού ἀφορᾶ τήν ἀγνόηση Κρατικῶν Διαταγῶν γιά ὑπαιτιότητα μετάδοσης ἀσθενειῶν (ΦΕΚ 95 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019) καί πού ἐπιβάλλει αὐστηρές ποινές (χρηματικές καί φυλάκιση ἀπό λίγα ἕως πολλά ἔτη), ἰσχύει ἰσόδικα γιά ὅλους ὅσους κατοικοῦν σέ αὐτήν τήν χώρα! Ἑπομένως, ἰσχύει καί γιά τούς μετανάστες πού ζοῦνε ἐδῶ, ἀλλά καί γιά τούς πολιτικούς πού ψήφισαν αὐτόν τόν Νόμο (4619/2019) … τυχαῖα … στίς 11 Ἰουνίου 2019 … καί τυχαῖα … 6 μῆνες πρίν τήν ἐμφάνιση τοῦ κορωναϊοῦ στήν Κίνα καί λίγο μετά καί στήν Ἑλλάδα καί σέ ὅλο τόν κόσμο!
Διαβάστε σχετικά ἐδῶ: https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2020/03/6-timing.html
Καί βέβαια, μετά ἀπό ὅλες αὐτές τίς «συμπτώσεις», ἀναρωτιόμαστε τελικά κατά πόσον εἶναι «φυσικός» ἤ τεχνητός ὁ κορωναϊός covid-19. Ἀκόμη περισσότερο δέ ἐνισχύεται αὐτή ἡ ὑποψία, ἤ μᾶλλον ἡ βεβαιότητα, πώς πρόκειται γιά κατασκευασμένο ἰό ἀπό κέντρο τῆς Παγκόσμιας Νέας Τάξης Πραγμάτων, ἡ ὁποία, ὡς ἄταχτη πού εἶναι, προωθεῖ νά ἀνακατέψει καί νά ἀνακατατάξει τόν παγκόσμιο πληθυσμό καί τό παγκόσμιο γίγνεσθαι, ὁδηγώντας σέ ἕνα παγκόσμιο οἰκονομικό κράχ μέ ὀλίγα χιλιάδες ἤ ἑκατομμύρια ἀνθρώπινα θύματα (παράπλευρες ἀπώλειες…) καί προκειμένου ἡ σιωνιστική ἐλίτ νά κόψει καί νά ράψει γιά πολλοστή φορά τά οἰκονομικά καί γεωπολιτικά της κοστούμια κατά τό δικό της δοκοῦν καί νά προετοιμάσει μία παγκόσμια «κοινότητα»-«ἀγέλη» τρομοκρατημένων τηλεκατευθυνόμενων ἀνθρωπομαζῶν!
Ἐνημερωθεῖτε σχετικά ἐδῶ:
«ΤΙ ΠΡΑΓΜΑ…;;; ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 1981(!), ΑΝΑΦΕΡΕΙ «ΣΤΟ WUHAN – ΚΙΝΑ, ΕΤΟΣ 2020, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΠΛΟ»…;;;;;» https://diodotos-k-t.blogspot.com/2020/02/1981-wuhan-2020.html
καί ἐδῶ:
«Ισραηλινή συγγραφέας έγραψε πριν από 23 χρόνια βιβλίο για μια πανδημία που θα ερχόταν το 2020!» http://ellinonea.blogspot.com/2020/04/23-2020.html
καί ἐδῶ:
«Κορονοϊός: O Μπιλ Γκέιτς είχε ‘προβλέψει’ την πανδημία από το 2015!» https://www.newsbomb.gr
Κλείνοντας, νά ἐπισημάνω πώς γιά ἐμᾶς τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς δέν ἔχει τόσο σημασία ἄν ὁ κορωναϊός εἶναι φυσικός ἤ τεχνητός ἰός ἤ ξέφυγε ἀπό ἐργαστηριακό ἀτύχημα. Ἄν ὑπάρχουν παγκόσμιοι καί ἐθνικοί συνωμότες ἤ ὄχι. Ὅ,τι γίνεται, γίνεται ἐπειδή τό παραχωρεῖ ὁ Θεός γιά τήν παιδαγωγία μας, τήν ἀφύπνισή μας, τήν μετάνοιά μας, τήν κάθαρσή μας καί τόν ἁγιασμό μας.
Βαδίζουμε στά ἔσχατα.
Ὅλη ἡ πορεία τῆς ἐπίγειας ζωῆς ἀπό τότε πού ἔχασαν οἱ Πρωπάτορές μας τόν Παράδεισο εἶναι μία συνεχής ἐσχατολογική πορεία πρός τό τέλος αὐτοῦ τοῦ παρόντος αἰῶνος.
Γνωρίζουμε πώς ὁ Ἄρχων αὐτοῦ τοῦ κόσμου εἶναι ὁ Διάβολος καί νά μήν περιμένουμε ὁδούς στρωμένες μέ ροδοπέταλα, ἀλλά «κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος».
Γιά ἐμᾶς σημασία ἔχει αὐτό πού ὁ Κύριος κήρυττε· «μετανοεῖτε, ἤγγικεν γάρ ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν».
Ὅσο περισσότερο οἱ σκοτεινές δυνάμεις καί τά ἐπίγεια ὄργανά τους ἐργάζονται γιά τό κακό τῆς ἀνθρωπότητας, τῶν προσώπων καί τῶν ἐθνῶν, τόσο περισσότερο ἐμεῖς ἔχουμε χρείαν προσωπικῆς μετανοίας κι ἐργασίας γιά τό καλό τῆς ψυχῆς μας, τῶν συνανθρώπων μας καί τῆς ἀνθρωπότητας.
«Μη παραζήλου ἐν πονηρευομένοις μηδὲ ζήλου τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν· 2 ὅτι ὡσεὶ χόρτος ταχὺ ἀποξηρανθήσονται καὶ ὡσεὶ λάχανα χλόης ταχὺ ἀποπεσοῦνται. 3 ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶ ποίει χρηστότητα καὶ κατασκήνου τὴν γῆν, καὶ ποιμανθήσῃ ἐπὶ τῷ πλούτῳ αὐτῆς» (Ψαλμός 36, 1-3).
Καλή μετάνοια σέ ὅλους μας καί καλές δυνάμεις καί ὑπομονές σέ ὅ,τι μᾶς περιμένει νά ἀντιμετωπίσουμε μέχρι νά παραδώσουμε πνεῦμα.
Ὁ Θεός μαζί μας κι ἐμεῖς μαζί Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.