Ετικέτες

6.7.22

Αγία Κυριακή η Μεγαλομάρτυς7 Ιουλίου

Η πιο πρακτική ιστοσελίδα για να βρίσκετε τις ακολουθίες είναι:


Επιλέγετε ημερομηνία
(για τη θ΄ ώρα επιλέγετε τη σημερινή ημερομηνία 6/7)
(για εσπερινό, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρο και ώρες επιλέγετε την αυριανή ημερομηνία 7/7) 

Πατάτε υποβολή

Επιλέγετε ακολουθία

Πατάτε υποβολή