Ετικέτες

18.4.23

Ὁ Ἅγιος Παφνούτιος ὁ Ἱερομάρτυρας ὁ Ἱεροσολυμήτης καί οἱ σύν αὐτῷ πεντακόσιοι τεσσαράκοντα ἕξι Μάρτυρες

19 Απριλίου

η πιο εύχρηστη ιστοσελίδα για να βρίσκετε όλες τις ακολουθίες στο διαδίκτυο:


Επιλέγετε ημερομηνία
για εσπερινό, απόδειπνο (που τελούνται στις 18/4) 
και για μεσονυκτικό, όρθρο και ώρες (που τελούνται στις 19/4) 
επιλέγετε ημερομηνία 19/4

Πατάτε υποβολή

Επιλέγετε ακολουθία

Πατάτε υποβολή